Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle (Ap), fikk en direkte oppfordring da han gjestet Trondheim for å holde åpningsforedrag under konferansen, hvor kvalitet og ledelse sto på programmet.
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle (Ap), fikk en direkte oppfordring da han gjestet Trondheim for å holde åpningsforedrag under konferansen, hvor kvalitet og ledelse sto på programmet.

Utfordret om barnehagelektoren

- Det haster.

Publisert Sist oppdatert

DMMH-rektor Else Berit Skagen hadde en klar utfordring til statssekretær Kjetil Vevle (Ap), da hun ønsket nær 400 deltakere velkommen til nasjonal barnehagekonferanse i Trondheim sist uke:

- Det haster med å innføre barnehagelektoren.

Ønsker flere med master

Skagen knyttet oppfordringen sin til at rekrutteringen barnehagelærerutdanningene har stupt de siste årene, noe hun ser som en trussel for kvaliteten i barnehagetilbudet i framtida.

- Vi må sammen jobbe for en holdningsendring og synliggjøring av hva barnehageprofesjonen er og betyr for ungene og for samfunnet. Vi må vise kompleksiteten, kompetansebehovet og mulige karriereveier i barnehagen, lød rektorens appell.

Rektor ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning, Else Berit Skagen.
Rektor ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning, Else Berit Skagen.

Til samme forsamling talte Vevle om regjeringens ambisjoner og strategi for sektoren.

Han sa blant annet følgende:

- Vi ønsker å bidra til en sterkere ledelse i barnehagene. Og et sterkere professjonsfelleskap. Vi har som mål at styrere skal ha lederkompetanse, og vi jobber for at flere barnehagelærere i barnehagen har mastergrad. Lederkompetanse og kompetanse på masternivå vil bidra til å styrke den analytiske kompetansen som er viktig for å lede, vurdere og videreutvikle barnehagens kvalitet og praksis. Det er også viktig for å utvikle likeverdige partnerskap mellom barnehagen og høyere utdanning.

Finnes i grunnskolen

Overfor Barnehage.no utdyper Skagen sin utfordring til statssekretæren med å si at det er behov for å synliggjøre overfor unge at det fins muligheter ut over bachelor i barnehagelærerutdanninga.

Hun peker blant annet på at lektortittelen fins i grunnskolen, men at barnehagelærere som har samme høye kompetanse ikke synes.

- Nå er det mange som tar master av faglig interesse, uten at de nødvendigvis får så mye igjen for det. Vi trenger en stilling som anerkjenner kompetansen, og hvor det legges til rette for oppgaver hvor kompetansen blir utnyttet. Lønn og en tittel som gjenspeiler utdannelsen er viktig. Skal vi lykkes må det være noe i andre enden, poengterer Skagen.

Hun legger til at masterutdanning bør være en faglig karrierevei for pedagogiske ledere, som ikke nødvendigvis leder videre til styrer-funksjonen.

DMMH-rektoren er også klar på at hun mener rammene for stillingstittelen «barnehagelektor» bør legges av Kunnskapsdepartementet.

- Det blir feil om det er opp til hver enkelt barnehageeier. Vi må ha en nasjonal satsing nå hvor alle, uansett hvor i Norge de bor, oppfordres til å fordype seg faglig.

- Opp til partene

På spørsmål om det kan være aktuelt å ramme inn og stille krav om en slik ny stillingstittel i barnehagene, som synliggjør og belønner ønsket kompetanse, svarer Vevle følgende i en e-post til Barnehage.no:

- Når det gjelder stillingstittelen barnehagelektor, er det per i dag ikke en stilling som reguleres i barnehageloven. Der er kun styrer og pedagogisk leder omtalt. Vi jobber med å innhente mer kunnskap om hvordan mastergradkompetansen benyttes i barnehagene i dag, og hvordan beholde denne kompetansen i barnehagen. Det er opp til partene i arbeidslivet å avtale stillingskategorier utover det som reguleres i barnehageloven. Vi er kjent med at det er flere barnehager som har opprettet slike stillinger, og det er positivt.

– Regjeringen har gjennom strategiene Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023-2025 og Barnehagen for en ny tid. Nasjonal barnehagestrategi mot 2030 satt mål om at andelen styrere og barnehagelærere med mastergrad i barnehagen skal øke. Flere med mastergrad vil styrke den faglige og analytiske kompetansen til å kunne gjennomføre systematisk vurdering av barnehagens praksis, og kompetanse til å lede og drive kvalitetsutvikling. Barnehagen må både ha evne til å analysere og formidle sine kompetansebehov, og kunne ta i bruk forskningsbaserte tilnærminger til å utvikle kvaliteten. Økt kompetanse på mastergradsnivå vil bidra til å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen, utdyper Vevle.

Veien til målet

Kort oppsummert ser det ut til at flere masterutdannede barnehagelærere er et felles mål. Og så er spørsmålet om hvilke virkemidler som skal til, mer åpent.

Konferansen samlet nær 400 deltakere under tittelen 'Bedre og bedre sammen - kvalitet og ledelse for en enda bedre barnehage for alle'. Den ble arrangert i samarbeid mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Utdanningsforbundet og DMMH.
Konferansen samlet nær 400 deltakere under tittelen "Bedre og bedre sammen - kvalitet og ledelse for en enda bedre barnehage for alle". Den ble arrangert i samarbeid mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Utdanningsforbundet og DMMH.
Powered by Labrador CMS