Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Millioner til desentraliserte og fleksible barnehagelærerutdanninger

– Vi må nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert Sist oppdatert

Fagskoler, høyskoler og universiteter får nå til sammen 150 millioner kroner til desentraliserte og fleksible utdanninger innenfor ulike fagområder. I tillegg får 27 studiesentre over hele landet totalt 50 millioner kroner, slik at de kan legge til rette for flere lokale studietilbud.

Det opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. Slike tilbud er viktig for å få utdannet folk til våre velferdstjenester og næringsliv. For å utdanne nok folk med rett kompetanse, må vi nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Desentraliserte barnehagelærerutdanninger

Det er stor bredde i tilbudene som får penger, men en hovedvekt av utdanninger i helse, omsorg og skole.

Blant dem som er tildelt midler, er Universitetet i Agder som får i overkant av 2,9 millioner kroner til fleksibel og desentralisert barnehagelærerutdanning.

Høgskolen i Innlandet mottar 470 000 kroner til samlingsbasert barnehagelærerutdanning på deltid. Mens Nord universitet får nærmere 2,5 millioner kroner til veilederutdanning for ansatte tilknyttet barnehage- og skolesektor (VeiBaSs).

Tilskuddsordninger for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning

Program for fleksibel og desentralisert utdanning:

  • Fagskoler, høyskoler og universitet kunne søke på programmet.
  • Søknader som har en desentralisert organisering med samlinger ble prioritert.
  • Fagområde hvor det er lokale, regionale eller nasjonale behov, slik som profesjonsutdanninger, teknologi, digitalisering og grønt skiftet, ble vektlagt.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen og behandler søknadene.

I år kom det inn rekordmange søknader. I arbeidet med tildelingene har det særlig blitt lagt vekt på god geografisk spredning og desentraliserte utdanningstilbud med fysiske samlinger.

I år er det tilbud i Nord-Norge som får mest penger.


Søknadsbaserte ordning for studiesentre:

  • Studie-/utdanningssentre og lignende aktører, enkeltvis eller i samarbeid, kunne søke på ordningen.
  • Tildeling av midler forutsetter medfinansiering fra andre aktører, for eksempel kommuner, fylkeskommuner eller næringsliv. Dette sikrer at flere føler eierskap til sentrene.

Les mer: Tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

– Et behov

Rektor ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH), Else Berit Skagen, mener det er viktig å satse på desentraliserte og fleksible utdanninger hvis man skal nå regjeringens mål om at barnehagelærere skal utgjøre minst 60 prosent av grunnbemanningen innen 2030.

– Skal vi nå det målet trenger vi 13 000 flere barnehagelærere enn i dag, sier hun til NRK.

Tirsdag kunne hun og DMMH feire at det aller første kullet med barnehagelærere uteksamineres ved DMMH Kristiansund. De 22 ferske barnehagelærerne har gjennomført den samlingsbaserte deltidsutdanningen Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, som har gått over fire år.

– Jeg har jobbet i barnehage i mange år. Dette var en mulighet til å dagpendle. At det i tillegg var en del på nett gjorde det mye enklere, sier nyutdannede Mona Hatlen til NRK.

Mens søkertallene til heltidsstudiene går kraftig ned, går det langt bedre med deltidsstudiene, ifølge kanalen.

I Alta, hvor UiT Norges arktiske universitet har et av sine studiesteder, opplevde den samlingsbaserte barnehagelærerutdanningen en oppgang på hele 38,5 prosent. Også i Kristiansund gikk søkertallene opp.

– Det sier kanskje noe om at dette er et tilbud som det er behov for rundt omkring, ikke bare i de store byene. Det gir mulighet til å studere nærmere hjemmet og kombinere studier med jobb, sier studieprogramleder ved DMMH, Maria Selmer-Olsen, til NRK.

Powered by Labrador CMS