Prorektor Ingar Pareliussen ved DMMH forteller at de har hatt kontakt med mange mulige søkere som allerede jobber i barnehagene.
Prorektor Ingar Pareliussen ved DMMH forteller at de har hatt kontakt med mange mulige søkere som allerede jobber i barnehagene.

Nå oppretter de et nytt og unikt studietilbud med fokus på ledelse

DMMH oppretter nytt studie i Kristiansund fra neste høst. Studiet vil legge vekt på pedagogisk ledelse, personalledelse, organisatorisk ledelse og veiledning.

Publisert

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) fikk nettopp 1,3 millioner kroner til oppstart av 30 studieplasser i Kristiansund, noe som tilsvarer 40 deltidsplasser. Studiet settes i gang fra høsten 2019, og er et samarbeid mellom DMMH, Høgskolesenteret i Kristiansund og Høgskolen i Molde. 

Prorektor Ingar Pareliussen ved DMMH tror det at ledelse er vektlagt i studiet vil være et trekkplaster. 

 – Vi håper dette tilbudet, som er unikt i Norge, vil tiltrekke seg søkere fra hele landet. Barnehagen er allerede en lederutdanning. DMMH tilbyr fra før masterstudiet Barnehageledelse, og nå får vi styrket bachelorutdanningen ytterligere.

I statsbudsjettet var det i utgangspunktet satt av 10 millioner kroner til etablering av nye studieplasser til barnehagelærerutdanning i 2019. KrF hadde i tillegg med seg et ønske om ytterligere 1,3 millioner kroner spesifikt til DMMH i sitt forslag, noe de fikk gehør for i budsjettforhandlingene

Studiet Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse er organisert som et samlingsbasert deltidsstudie. DMMH er ansvarlig for studiet mens Høgskolen i Molde deltar med deler av undervisningen. Nettverk NordMøre tok i  fjor vår initiativet til å starte opp deltidsutdanningen. DMMH, som har som sitt mål å utdanne barnehagelærere, ønsket å samarbeide med en region som trenger barnehagelærere, heter det i en pressemelding fra høgskolen.

– Vi ser at Nord-Møre og deler av Romsdal får problemer med å fylle kravene til den nye pedagognormen, sier Pareliussen, som har representert DMMH i samarbeidsprosessen.

 – Vi har ikke som strategi at vi skal utvide høgskolen geografisk, men vi har en strategi om å levere god barnehagelærerutdanning ved behov.Powered by Labrador CMS