Steffen Handal på første streikeuttak for Utdanningsforbundet ved Gimle oppveksttun skole i Bergen. Han står foran skolen med noen av de streikende i bakgrunnen

Streiken: – Ikke lurt å garantere noen ting

Steffen Handal vil ikke avsløre streikeuttaket.

Publisert Sist oppdatert

– Det er mye prat om skolelærerlønna. Barnehagelærerne er jo også en stor medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, og barnehagelærerne fikk et ganske ok oppgjør. Betyr dette at det bare er skolelærerne som vil bli tatt ut i streik?

Spørsmålet stilles i siste utgave av Utdanningsforbundets podkast, Lærerrommet.

– Jeg skal ikke avsløre streikeuttaket. Det er ikke så veldig lurt, men dette er først og fremst en streik for lærerne i skolen, og streiken vil på en måte bli bygget opp rundt det. Og så tror jeg ikke det er lurt å garantere noen ting, svarer Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet og streikegeneral for lærerne.

– Vanskelig situasjon

Han peker på at tariffoppgjøret i og for seg var akseptabelt for barnehagelærerne, og at mange av dem kom prosentmessig bedre ut enn lærerne i skoleverket.

– Det er en vanskelig situasjon å være i å ta en hel organisasjon ut i streik på vegne av noen medlemmer, men ikke alle. Men jeg har snakket med veldig mange barnehagelærere og har også hatt kontakt med våre tillitsvalgte i barnehagesektoren. Og de har en forståelse for streiken. De synes det er vanskelig, selvfølgelig, og en del vil jo gjerne at vi skulle streiket også på vegne av dem, fortsetter Handal - som siden legger til at han er veldig glad for at veldig mange barnehagelærere viser den forståelsen.

Utdanningsforbundet har over 185.000 medlemmer. Av disse er mer enn 95.000 i tariffområdet KS, som nå er i streik.

45 tatt ut i streik hittil

Etter at forbundets sentralstyre i mai sa nei til årets lønnsoppgjør, ble 40 lærere ved Gimle oppveksttun skole i Bergen tatt ut i streik fra og med mandag 20. juni. I tillegg ble fem av Utdanningsforbundets tillitsvalgte i Bergen omfattet av streiken.

Fase to er forventet å starte opp en gang etter sommerferien.

Det er ikke klart hvor stor opptrappingen vil bli, eller hvor dette vil skje. De som tas ut i streik vil bli varslet fire dager i forkant, et par timer før arbeidsgiver får varsel om neste streikeuttak, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Forhandlingene i PBL-oppgjøret, som omfatter et stort antall barnehageansatte i privat sektor, starter normalt ikke opp før etter at KS-området er ferdig.

Powered by Labrador CMS