Mange barnehagelærere har oppnådd reallønnsvekst etter meklingen i årets kommuneoppgjør, men også de vil omfattes av konflikten i kommunesektoren.
Mange barnehagelærere har oppnådd reallønnsvekst etter meklingen i årets kommuneoppgjør, men også de vil omfattes av konflikten i kommunesektoren.

Slik omfattes barnehagelærere av streiken

Også barnehagelærere påvirkes av konflikten når Utdanningsforbundet går ut i streik i kommunesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Den varslede streiken vil bære preg av å være en skolestreik, noe som gjenspeiles i de første planene for streikeuttak. Også mye av kommunikasjonen rundt streiken vil handle om skolen og om lærerne som jobber i skolen. Men barnehagelærere i Utdanningsforbundet (UDF) omfattes.

Det melder arbeidstakerorganisasjonen på sine nettsider.

Enstemmig sentralstyre

UDFs sentralstyre gjorde onsdag et enstemmig vedtak om å stemme nei til resultatet i kommuneoppgjøret.

De fleste andre partene i KS-oppgjøret godtok riksmeklerens forslag til løsning, og oppgjøret endte med en ramme på 3,84 prosent. Andre Unio-forbund godtok. Men forhandlingsleder Steffen Handal konstaterte at den slo veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder i Unio kommune.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder i Unio kommune.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt, uttalte Handal på hovedorganisasjonens nettsider (unio.no).

Derfor går altså Utdanningsforbundet til streik. Den kan tidligst starte om to uker.

«Vi kommer tilbake senere med informasjon om streiken, streikeuttak, tidspunkter og hva som skjer videre», skriver UDF på sine nettsider.

Også barnehagelærere

Der er UDF også tydelig på at hele organisasjonen i dette tariffområdet er i konflikt med KS – også barnehagelærerne. Selv om barnehagelærere i stillinger med krav om 3-årig universitets- og høgskoleutdanning ligger an til et akseptabelt oppgjør i meklerens forslag til løsning.

Mange barnehagelærere oppnår reallønnsvekst. Prosentvis er barnehagelærernes lønnsøkning god sammenliknet med gjennomsnittet for alle grupper. Dette skyldes først og fremst at de med lav ansiennitet og nyutdannede får et tillegg, ifølge UDF.

– Det er krevende at barnehagelærerne fikk et nokså godt resultat, men at Utdanningsforbundet allikevel går i streik. Men det skal vi klare å håndtere. Alle i sentralstyret var enige om at vi ikke kan akseptere det KS nå gjør, sier Handal til Utdanningsnytt.

«KS sier eksplisitt at rekruttering av lærere ikke trenger å prioriteres, og har gjennom sine valg over tid vist seg som en dårlig arbeidsgiver for utdanningsfeltet. Dette er et problem for alle lærergrupper – også for barnehagelærere», skriver UDF på sine nettsider.

– Rettferdig og godt

Det er LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne som forhandler med KS i kommuneoppgjøret. Årets resultat gir alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet, skriver KS.

Foruten Utdanningsforbundet stemte også Lektorlaget (Akademikerne) og Skolenes Landsforbund (LO) imot.

Fagforbundet, som organiserer mange barnehageansatte, var blant majoriteten som stemte for.

Forhandlingsresultatet

Kilde: KS

– Gjennom meklingen er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder, Mette Nord på Fagforbundets nettsider.

KS uenig i beskrivelsen

KS hevder at det ikke er riktig at lærernes lønnstillegg er blitt nedprioritert i tariffoppgjørene, verken på kort eller lang sikt.

«Mens KS, med fokus på rekruttering, hadde en prioritering av de unge og nyutdannede, hadde Utdanningsforbundet i årets oppgjør en klar prioritering av lærergrupper med lengst ansiennitet og lengst utdanning», skriver arbeidsgiverorganisasjonen på sine nettsider.

PS: I Oslo, som er eget tariffområde, blir det ikke streik for Utdanningsforbundets medlemmer.

Forhandlingene i PBL-oppgjøret, som omfatter et stort antall barnehageansatte i privat sektor, har ikke startet.

Powered by Labrador CMS