Terje Melaas har fått tittelen lekeombud når han nå er leid inn for å bidra til å styrke kompetansen til de ansatte i barnehagene til Læringsverkstedet.
Terje Melaas har fått tittelen lekeombud når han nå er leid inn for å bidra til å styrke kompetansen til de ansatte i barnehagene til Læringsverkstedet.

Er Terje Norges aller første lekeombud?

– Vi har plukket fra øverste hylle, sier Marit Rasmussen i Læringsverkstedet. Denne våren har de knyttet til seg det de tror er Norges aller første lekeombud.

Publisert Sist oppdatert

Terje Melaas (44) er i barnehagesektoren kjent som en av lekens fremste talspersoner.

Han jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og har skrevet bøkene «Improvisasjonsblikk i barnehagen», «Blikk for lek i barnehagen», «Kampen om leken» og «Se meg, jeg vil leke».

I mars i år ble han i tillegg presentert som lekeombud i Læringsverkstedet. Der skal han fungere som inspirator og lekementor for Læringsverkstedets 5.000 ansatte.

– Vi er opptatt av å vise barnehagene og våre ansatte at vi tar leken på alvor og at barna skal ha gode rollemodeller når det gjelder lek. Leken er ikke bare noe som hører barna til, sier Marit Rasmussen som er leder for marked og kommunikasjon i Læringsverkstedet.

Fra øverste hylle

Rollen som lekeombud innebærer ikke at Melaas er ansatt i Læringsverkstedet. Han er leid inn og vil bidra på mange forskjellige arenaer, blant annet pedagogsamlinger, regionsamlinger og ledersamlinger.

Marit Rasmussen er svært fornøyd med å få en mann som Terje Melaas med på laget. Hun beskriver ham som svært anerkjent og sterk på lek, både gjennom foredrag og aktiviteter. Hun mener Læringsverkstedet har plukket fra absolutt øverste hylle.

Var avvisende først

Terje Melaas selv innrømmer at han nok var litt avvisende første gang Læringsverkstedet ringte for å forhøre seg om muligheten for et samarbeid.

– Jeg er mye på farta i barnehage-Norge, og det hender nok at jeg opplever at oppdragsgiveren ønsker å bruke navnet mitt – uten at det dermed sagt ligger noen stygge tanker bak. Så i første omgang ble det ikke noe. Men så ringte de igjen og sa at dette er veldig viktig for dem. Så jeg måtte bare prøve å finne tid i almanakken, sier Terje Melaas til barnehage.no.

Faglig sannferdig

I det første møtet ble det fort klart at Læringsverkstedet hadde et oppriktig ønske om at Melaas i sitt arbeid skal være så faglig sannferdig som overhodet mulig i jobben med å bidra til at barn får gode lekemiljøer.

–  Den kjøpte jeg med én gang, sier han.

Med sannferdig mener han at hvis han skal ha kurs og veiledning, så er det ingen som skal diktere hva han skal si og ikke si.

– Det kan være at jeg sier ting dere absolutt ikke vil høre, men jeg skal si det likevel, forklarer Terje Melaas og sier at han og roser takhøyden i Læringsverkstedet.

Lek på alvor

I sitt forskningsarbeid har Melaas opplevd at alle han møter sier at de tar lek på alvor.

– Men når jeg pirker i dette, viser det seg at det er mange barn som leker så kjedelig lek at den er i ferd med å gå i stykker. Mange blir avbrutt i leken. Og ganske mange barn er på utsiden av leken. Når jeg da kommer i møte med kommuner og barnehageeiere, skjønner de at de har en stor jobb å gjøre. Leken er noe som på mange måter blir tatt for gitt, men som vi må kjempe for hver dag, sier Terje Melaas.

Han sier at det mange steder råder en misforståelse om at leken tilhører barna alene.

– Lek handler om den enkelte ansatte. Om gruppa av ansatte. Og barnehagen som system, og om lederne, styrerne og kommunallederne, sier forskeren.

Skal holde kurs

Som lekeombud skal han holde helgekurs for alle barnehagelærerne i Læringsverkstedets barnehager. Det skal fokuseres på lek, men på en måte som knytter leken opp mot det å være en profesjonsutøver. Mandatet er gitt i rammeplanen, både den gamle og den nye.

– Vi lager film som en del av undervisningsmaterialet. Og så skal vi inn i Agder hvor jeg skal følge opp konkrete barnehager og være sammen med barn og voksne. Jeg skal støtte barn i å leke, og jeg skal observere hvordan de voksne gjør det. Og så skal vi ha dette som utgangspunkt for hvordan ting skal gjøres videre, sier Terje Melaas.

– Selger ikke sjela

– For mange – ikke minst innenfor politikken – kan veksten til de store barnehagekjedene bli oppfattet som uheldig for utviklingen i sektoren. Du er ikke betenkt over å jobbe for en kjede som Læringsverkstedet?

– Jeg måtte være forberedt på at det spørsmålet ville komme. Og du er ikke den første som spør. Men mitt utgangspunkt er helt klart: Så lenge ingen styrer meg, stiller jeg som akademiker opp for å styrke barns levevilkår. Så når Læringsverkstedet kommer og sier: «du kommer inn og er så sannferdig som mulig», anser jeg dette som uproblematisk.

Må ut av kontoret

– Hva betyr det rent faglig for deg å få denne oppgaven?

– For meg betyr det alt. Jeg er av den oppfatning at når du skal utøve en
profesjon, må du ha en faglig autonomi i forhold til måten du utøver faget. Hvis jeg ikke kan stå i dilemmaene, hvis jeg ikke kan kjenne det på kroppen, blir jeg en dårlig underviser. Lek kan man ikke lese seg til, sier Terje Melaas.

Han peker dessuten på hva Tora Aasland (SV) sa da hun var statsråd i Kunnskapsdepartementet:

– Da var hun klar på at akademikere må komme seg ut av kontorene og gjøre seg tilgjengelig for barnehagene. Så for dem som lurer på om jeg selger sjela mi, så sier jeg: «tvert imot, jeg stiller opp for barna.»

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS