Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.
Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.

Mer sammenheng og helhet

Ny rapport fra følgegruppa for barnehagelærerutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Følgegruppa for barnehagelærarutdanning (BLU) har levert sin andre rapport til Kunnskapsdepartementet (KD).

– Den nye rapporten gir nyttige og konkrete innspill i det videre arbeidet med å lage en enda bedre barnehagelærarutdanning, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Følgegruppa for barnehagelærarutdanning (BLU) ble utnevnt av KD i juni 2013. Den skal fram til juni 2017 følge innføringen av den nye barnehagelærarutdanningen og bidra til å sikre at reformen blir gjennomført etter KDs intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokument.

Den nye rapporten heter «Barnehagelærarutdanningen: Mer sammenheng, bedre helhet, klarere profesjonsretting?». Arbeidet med rapporten har denne gangen hatt et særlig blikk på:

• noen områder i tilknyting til iverksetting av det andre og tredje studieåret

• arbeidet med praksisopplæringen

• kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet

• pedagogikk i barnehagelærarutdanningen

• forskingsbasert barnehagelærarutdanning

Les  rapporten fra BLU her og sjekk hvor de neste, åpne BLU-konferansene finner sted.

Ledar av følgegruppa Mimi Bjerkestrand, er godt fornøyd med innholdet i rapporten og mener at den pekar på viktige både muligheter og utfordringer når det gjelder videre arbeid med en stor utdanningsomlegging som den nye barnehagelærarutdanningen er.

Følgegruppa har store forventninger til at de åpne og dialogbaserte konferansene som de arrangerer på utdanningsinstitusjonene rundt om i landet skal bidra konstruktivt i iverksettingsarbeidet. Interessen for konferansene har vært stor, med om lag 100 deltakere på hver konferanse.

Om BLU

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning skal vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene. Gruppens mandat gjelder for fire år, fram til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppa er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

Powered by Labrador CMS