Søknadsfrist: 1. mars er det frist for å søke barnehageplass de fleste steder i landet.
Søknadsfrist: 1. mars er det frist for å søke barnehageplass de fleste steder i landet. 

Sjekk dette før du søker barnehageplass

Nå må du skynde deg før fristen for å søke plass går ut.

Publisert Sist oppdatert

1. mars er frist for å søke barnehageplass de fleste stedene i Norge, og alle barn født før 1. september 2014 har lovfestet rett til barnehageplass.

Men vet du hvilken barnehage du bør velge? Privat eller kommunal? Stor eller liten? Nært hjemmet eller jobben? Friluftsbarnehage eller gårdsbarnehage? Mangfoldet i sektoren er stort og valgene kan bli mange.

Marie Skinstad-Jansen — trebarnsmor og nyvalgt leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) brukte jungeltelegrafen da hun valgte barnehage til sitt eldste barn.

– Det å velge barnehage er et viktig valg, og det viktigste er hvordan barna blir ivaretatt. Vi var opptatt av hva andre foreldre hadde å si om barnehagene som var aktuelle for oss. I tillegg ringte vi barnehagene og ba om å få komme på besøk — slik at vi kunne få et inntrykk av mulighetene for lek og hvordan de voksne er, sier Skinstad Jansen.

Sjekkliste

Foreldreutvalget for barnehager har utarbeidet en sjekkliste for foreldre før de velger barnehage til barnet. Her er deres ni råd til foreldre på jakt etter barnehageplass:

1. Bemanning
Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppen. Barnehageloven regulerer kun antall barnehagelærere i forhold til antall barn under og over 3 år, men det er likevel viktig å finne ut om barnehageeier har lagt seg på en løsning med store barnegrupper og et minimum av voksne.

2. Stabilitet
Er det stabilitet i personalgruppen eller stor turn-over?

3. Pedagogisk personale
Er det ansatt pedagogisk personale i alle barnehagelærerstillingene?

4. Barnehagens profil
Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med det som er dine ønsker for barnet og/eller ditt barns behov.

5. Verdisyn
Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene.

6. Samarbeid med foreldrene
Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?

7. Spør naboen
Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den et godt renommé?

8. Uteaktiviteter
Er barnehagen opptatt av å være ute daglig med alle barn? Hvordan er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?

9. Matservering
Hvilken mat serveres i barnehagen?

Mer informasjon om barnehageopptaket og søknadsskjema finner du på nettsiden til kommunen du bor i.

Les også: Slik er barnehagens drømmeforeldre

PS! Enkelte steder, som for eksempel Stavanger, Sandnes, Haugesund, Tønsberg og Molde har fristen for å søke plass allerede gått ut. Det er likevel ikke for sent å søke plass, men søknader levert etter fristen vurderes fortløpende i suppleringsopptak.

Powered by Labrador CMS