Professor Anne Greve ved OsloMet.
Professor Anne Greve ved OsloMet.

Håper på bedre finansiering av barnehagelærerutdanningen i 2019

Anne Greve håper 2019 blir året da barnehagelærerutdanningen får finansiering på lik linje med grunnskolelærerutdanningen.

Publisert

2018 er historie. Vi har spurt professor Anne Greve om hvilke saker hun tror kommer til å prege barnehageåret 2019, og om hvilke forhåpninger hun har til det nye året.

– Hva vil du si var det viktigste som skjedde i barnehageåret 2018?

– At det ble vedtatt ny barnehagelærernorm, sier Greve som er professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet.

– Hva tror du kommer til å prege barnehagesektoren i 2019, og hva blir de største utfordringene?

– Fortsatt kommer dette med bemanning til å bli viktig, å følge opp ekspertutvalgets rapport om barnehagelærerens rolle, sier Greve.

– På sikt mener jeg vi må jobbe for at alle som jobber i barnehage har barnehagelærerutdanning, og det er selvsagt også viktig å sørge for god bemanning hele åpningstiden, fortsetter professoren.

BARNEHAGEÅRET 2019:

Vi har snakket med en rekke personer tilknyttet barnehagesektoren, og bedt dem komme med sine betraktninger rundt hva som blir viktig for sektoren i 2019.

I DAG: Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet.

Barns lek og nok ansatte

I høst er det igjen klart for lokalvalg. Ifølge Dagsavisens kommentator Arne Strand blir nettopp barnehage en av de viktigste politiske sakene - sammen med økonomi, skole og utdanning, sykehus, klima og kanskje EØS.

Det er gledelig å se at stadig flere barnehagelærere tar ansvar og markerer barnehagen og barnehagesaken i media

Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet

– Hvordan tror du barnehage som tema kommer til å påvirke det kommende lokalvalget?

– Det er jo lov å håpe at det kommer til å prege valgkampen i stor grad, men vi vet av erfaring at barnehagesaker har lett for å drukne i andre saker. Det er derfor gledelig å se at stadig flere barnehagelærere tar ansvar og markerer barnehagen og barnehagesaken i media, sier professoren.

– Fortsatt forsvar for barns lek og nok ansatte til å ivareta alle barn, kan bli viktige saker, sier Greve.

– Millionfortjenester hører ingen sted hjemme

I fjor vår varslet kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) en gjennomgang av regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

Sanner har skissert at gjennomgangen og en utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019, og være klart innen utgangen av året. 

«Vi skal ivareta mangfoldet av barnehager, samtidig som pengene skal gå til gode og trygge barnehager for barna», sa Sanner i mai i fjor.

– Hva tenker du er nødvendige endringer i et eventuelt nytt lovverk?

– Det er på høy tid at barnehagene blir sidestilt med skolene og får samme regelverk med hensyn til å kunne ta ut privat fortjeneste. Det hører ingen sted hjemme at private kan ta ut millionfortjenester, uansett hvordan de klarer å få det til, sier Greve.

Håper på bedre finansiering av utdanningen

– Hvilke forhåpninger har du til 2019?

– Jeg håper at 2019 blir det året da barnehagelærerutdanningen får samme finansiering som grunnskolelærerutdanningen, avslutter Anne Greve.

Powered by Labrador CMS