Planen har vært å samle flere av dagens barnehager i én i sentrum av Rakkestad, men i budsjettforslaget settes det ikke av penger.
Planen har vært å samle flere av dagens barnehager i én i sentrum av Rakkestad, men i budsjettforslaget settes det ikke av penger.

Trenger ny barnehage, men har ikke råd til å bygge den selv

Nå vil kommunedirektøren heller legge opp til at investeringen tas av private.

Publisert

Elle Melle barnehage og Fladstad barnehage har gått ut på dato, og i Kirkeng barnehage har de levd med barnehagedrift i et modulbygg i fire år. 

Den langsiktige planen er å samle de nevnte i en  felles sentrumsbarnehage, men økonomien strekker ikke til, skriver Rakkestad Avis (krever abonnement). 

– Sårbar og vanskelig

Kommunedirektør Alf Thode Skog har ikke tatt med ny barnehage som en investering i sitt forslag til Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, men forteller at han skal legge fram en enkeltsak om en ny, privat sentrumsbarnehage i løpet av første kvartal 2024.

Kommunedirektøren begrunner med at økonomien er for trang, og at en privat aktør er eneste mulighet for å få realisert ny barnehage i overskuelig framtid (2025/2026).

– Rakkestad kommunes økonomi er sårbar og veldig vanskelig. Utfordringen er å gjenvinne økonomisk balanse og bygge nytt økonomisk handlingsrom, samtidig med å investere nærmere 600 millioner kroner i nytt sykehjem, vann- avløp og renovasjon, og fase 2 på Os skole innen 2027. Det krever målbevisste prioriteringer, og det er likevel ikke opplagt at tiltakene lar seg gjøre, sier Skog til lokalavisen.

– Helt ny informasjon

Tillitsvalgte er kritiske.

– Dette er helt ny informasjon for oss, og ansatte og tillitsvalgte burde vært orientert om forslaget. Vi tenker på de ansatte som jobber i kommunen, og som kanskje ikke ønsker å jobbe i en privat barnehage. Det er heller ingen automatikk i at de ansatte blir tilbudt ny stilling av en privat barnehageaktør. Dette skaper med andre ord unødvendig mye usikkerhet, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Rakkestad, Trude Sveen, og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Rakkestad, Marianne Østereng, til Rakkestad Avis.

Til det kommenterer rådmannen at forskjellige partigrupper og tillitsvalgte ikke involveres før etter at rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er lagt fram, og at hensikten dessuten er å la ansatte og tillitsvalgte medvirke i utredningen av enkeltsaken første kvartal neste år. Han ser ingen grunn til å frykte for arbeidsplasser, og viser til reglene om virksomhetsoverdragelse.

I Rakkestad fins per i dag ni barnehager, hvorav fire private.

Powered by Labrador CMS