Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.
Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Vil ha 25 prosent fagarbeidere i barnehagen

– 25 prosent av de ansatte i barnehagen, bør være barne- og ungdomsarbeidere, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Når bemanningsloven er i havn, et neste punkt på lista en bemanningsnorm for barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, konstaterer leder for seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas.

Bemanningsnorm for barne- og ungdomsarbeidere er et av forslagene fra Øie-utvalget, som først ble foreslått av Aas.

Forslaget går i all enkelhet ut på at minst 25 prosent av alle ansatte i barnehagen skal være barne- og ungdomsarbeidere.

For tverrfaglighet

– Dette omfatter altså ikke andre fagarbeidere som for eksempel hjelpepleiere?

– Nei. Og grunnen til at vi setter 25 prosent, er fordi vi er for tverrfaglighet i barnehagen og mener at det må være opp til den enkelte barnehage å ansette den kompetansen akkurat de har bruk for utover dette.

Det blir ikke sagt noe om antall barn per barne- og ungdomsarbeider. Dette for barnehagene er veldig ulikt organiserte.

– Det er styrernes ansvar å sørge for at kompetansen blir brukt der den skal brukes, sier Aas.

Komplementerer barnehagelærere

Hun framhever barne- og ungdomsarbeideres unike kompetanse om barnet, som strekker seg fra null til 18 år. En kompetanse som komplementerer barnehagelærernes kunnskap godt.

– Barnehagelærere har mye kompetanse om barn fra null til seks år. Barne- og ungdomsarbeideres utdanning gir dem mulighet til å se barns utvikling utover førskolealder, sier Aas.

Fagforbundet mener at en slik lov vil være den naturlige veien å gå etter at nok voksne i barnehagen er lovfestet i bemanningsloven som skal være på plass innen 2020. I dag er rundt 22 prosent av alle barnehageansatte, barne- og ungdomsarbeidere. Problemet er at de er ulikt fordelt på barnehager og kommuner.

Har nok fagarbeidere

– For det utdannes nok folk slik at vi kan få dette til. Så snart vi har nok folk i barnehagen, må vi begynne å se på hvilken kompetanse de bør ha, og vi kan begynne å bygge opp dette allerede i dag, sier Aas.

Hun fremhever fagarbeidernes todelte kompetanse, der del to tilfører det barnehagelærere ikke har; helsefremmende arbeid, ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, mobbing, trakassering og rasisme.

– Jeg mener at denne kompetansen ikke utnyttes godt nok i dag. Styrere vet kanskje ikke nok om hvordan de skal organisere de ansatte slik at deres kunnskap kommer best til nytte.

I en Fafo-rapport der barnehageeiere ble spurt om hvordan de ser på barne- og ungdomsarbeidernes kompetanse, svarte 80 prosent at de anså det som positivt. Dette overrasker Aas.

– Så nå spør vi; hvordan bruker de denne kompetansen? Så er det å håpe på at situasjonen bedrer seg.

Arrogant å kalle dem assistenter

Aas sier at sektoren dessverre undergraver kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere bare ved å kalle dem assistenter. Hun finner stillingsbeskrivelsen arrogant.

– Fagarbeiderne har en utdannelse og kompetanse. De assisterer ingen og jeg skulle hørt ramaskriket om alle ansatte i barnehagen ble kalt assistenter, barnehagelærere og alt.

Hun mener at det må være en utelukkende positiv sak for barnehagen og framheve barne- og ungdomsarbeidernes kompetanse, ikke minst ovenfor foreldre.

– Barnehagen er der for barnet, først og fremst.  Det er barnet som skal ha en god dag og foreldrene skal vite at barna er trygge. Derfor er de ansattes kompetanse så viktig.

Trenger barnehagen en egen bemanningsnorm for barne- og ungdomsarbeidere? Si din mening i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS