Fedre i alderen 50 år eller eldre hadde 66 prosent høyere risiko for å få et barn med en autismediagnose sammenlignet med fedre i 20-årene.
Fedre i alderen 50 år eller eldre hadde 66 prosent høyere risiko for å få et barn med en autismediagnose sammenlignet med fedre i 20-årene.

Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn.

Publisert Sist oppdatert

Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år, og en gradvis økende risiko med økende alder hos foreldrene. Dette viser en ny internasjonal studie som Folkehelseinstituttet (FHI) har vært med på.

Studien har data fra fem land og omfatter mer enn fem millioner barn hvorav 30 902 har fått en autismediagnose. Diagnosen autismespekterforstyrrelse inkluderer blant annet barneautisme og Aspergers syndrom. Forskerne undersøkte om det var sammenheng mellom foreldrenes alder og risiko for en autismediagnose hos barna.

Resultatene viser at:

• Fedre i alderen 50 år eller eldre hadde 66 prosent høyere risiko for å få et barn med en autismediagnose sammenlignet med fedre i 20-årene.

• Fedre i alderen 40-49 år hadde 28 prosent høyere risiko for å få et barn med en autismediagnose sammenlignet med fedre i 20-årene.

• Mødre i 40-årene hadde en 15 prosent høyere risiko for å få barn med en autismediagnose sammenlignet med mødre i 20-årene.

Større risiko med aldersforskjell

Det er uklart hvorfor høyere alder hos foreldrene gir økt risiko for autismelidelser hos barna. En hypotese er at økt hyppighet av forandringer i arvestoffet i kjønnscellene er årsaken.

Studien viser også at unge mødre og foreldre med store aldersforskjeller har økt risiko for å få barn med autisme. Det er en økt risiko for autisme hos barn av foreldre med en aldersforskjell på ti år eller mer. Både biologiske og sosioøkonomiske faktorer kan ligge til grunn for at risikoen er større når aldersforskjellen mellom foreldrene er stor.

– Studien er viktig fordi den bekrefter en sammenheng mellom høyere alder hos foreldrene og økt risiko for autismelidelser hos barna i et stort internasjonalt datamateriale. Autismespekterforstyrrelser er imidlertid ikke hyppige, og økningen i risiko hos eldre foreldre er derfor ikke så stor selv om den er statistisk signifikant. Resultatene er viktige fordi de gir grunnlag for å finne årsaker til autisme, blant annet ved og utforske de genetiske mekanismene som kan være involvert, sier Camilla Stoltenberg som er medforfatter av studien.

– Sammenhengen mellom store aldersforskjeller hos foreldrene og autisme er også interessant.

Unge mødre

Selv om høyere alder hos mor øker risikoen for autisme, er det likevel ikke uten risiko å være for ung. Studien viser at mødre som var yngre enn 20 år hadde 18 prosent høyere risiko å få et barn med autisme sammenlignet med mødre i 20-årene. Det er uklart hvorfor yngre mødre har høyere risiko, og det er viktig å finne ut hvilken rolle sosioøkonomiske faktorer spiller.

Powered by Labrador CMS