Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). (Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet )

Se hvor mye din kommune får i kompensasjon for foreldrebetaling

Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av koronaviruset

– Vi har vært tydelige på at vi vil stille opp for kommunene, og vil nå kompensere for foreldrebetaling som har falt bort i denne perioden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

7. april vedtok Stortinget regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

Regjeringen opplyser i pressemeldingen at midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og at det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 millioner kroner etter kriteriene for grunnskole.

Midlene utbetales i sin helhet til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

– Vi følger nøye med på situasjonen og har god dialog med kommunesektoren, sier Astrup.

 Her kan du se hvor mye akkurat din kommune har fått i kompensasjon. 

Debatt

Til toppen