– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).
– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret )

Gir millioner til fleksible utdanningstilbud

Høgskolen i Østfold får 2,6 millioner til nettstudium om IKT i barnehagen, mens UiT – Norges arktiske universitet får 1,9 millioner til samlingsbasert barnehagelærerutdanning.

Totalt 15 universiteter og høyskoler over hele landet får midler til å opprette fleksible utdanningstilbud.

– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet. For å få det til trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Fleksible utdanningstilbud kan være desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte eller samlingsbaserte, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Blant dem som nå får penger er Høgskolen i Østfold som får 2,6 millioner kroner til nettstudiet «IKT i barnehagen MOOC», og UiT – Norges arktiske universitet som får 1,9 millioner kroner til «Utviklingsprosjekt innen fleksibel BLU i Troms og Nordland».

Pott på 100 millioner

Fakta om ordningen

  • Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler har kunnet søke
  • Dette får de støtte til
    • Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus
    • Tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har fordelt midlene etter søknad.

Diku lyste ut midlene i slutten av januar. Som følge av koronakrisen og som del av Utdanningsløftet, foreslo regjeringen i mai å styrke ordningen med ekstra midler i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet er dermed tildelingen økt fra om lag 90 millioner til om lag 100 millioner kroner, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Skal prøve ut en ny modell for samlingsbasert utdanning

Studieleder for barnehagelærerutdanningen ved UiT, Helge Habbestad, forteller at den nye samlingsbaserte barnehagelærerutdanningen kombinerer samlinger i Tromsø og samlinger i Narvik, Harstad, Finnsnes og Tromsø. I tillegg vil det være undervisning og veiledning på nett.

– Vi har hatt samlingsbasert barnehagelærerutdanning ved UiT i mange år, men dette blir en ny modell som vi skal prøve ut, sier Jakobsen.

Helge Habbestad, studieleder barnehagelærerutdanningen ved UiT. Foto: Torje Jenssen

– Det er lagt opp til at vi skal ha 10 eller 11 studiesamlinger per studieår. Planen er at fire av disse samlingene skal gjennomføres i Tromsø, mens fire samlinger vil bli gjennomført ved de ulike studiestedene. De to-tre resterende samlingene vil foregå på nettbaserte plattformer, ved bruk av Teams og lignende. En av gruppene skal også prøve ut virtuelle klasserom, altså VR-teknologi, sier Habbestad.

Utdanningen starter opp i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Narvik til høsten.

– Vi har god søkning til dette tilbudet, sier Habbestad og opplyser at 150 studenter hadde dette studietilbudet som førstevalg.

Midlene de nå har fått innvilget av Diku vil komme godt med, ifølge studielederen.

– Lærerne våre skal reise ut til de fire studiestedene for å ha undervisning. I tillegg skal vi engasjere tre praksisveiledere i 25-50 prosent stillinger. Disse vil få ansvar for å følge opp både praksisbarnehager og studenter i praksis som er knyttet til dette studiet, forteller Habbestad.

– Vi legger opp til at all praksis skal gjennomføres i de ulike regionene, sier han.

IKT i barnehagen

Høgskolelektor Marianne Hagelia ved Høgskolen i Østfold har ansvar for det nye nettstudiet «IKT i barnehagen», som etter planen skal starte opp høsten 2021.

– Kurset er på 30 studiepoeng og kan gjennomføres på deltid eller fulltid. Vi har puttet det inn i et MOOC-format. Det innebærer at man ikke er avhengig av å møte opp fysisk noe sted. Det er ren nettundervisning, men uten felles forelesninger. Det vil bli lagt ut filmer, forklaringer og oppgaver man kan gå igjennom i sitt eget tempo. Det vil også være noe samarbeid, forteller hun.

Marianne Hagelia, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Foto: HiØ

– IKT utgjør en stor del av barns hverdag, så vi må ha et bevisst forhold til hvordan barn konsumerer og bruker mediene og hva slags verden barna våre lever i: Hvordan bør vi voksne forholde oss til dette? Hvordan bruker vi IKT i barnehagen? Hvordan diskuterer vi dette med foreldrene? sier Hagelia.

– I tillegg tar studiet for seg hvordan man kan og bør bruke for eksempel nettbrett og ulike apper i barnehagen. Og om viktigheten av å vurdere apper og nettsteder for å finne frem til riktige verktøy og hjelpemidler, legger hun til.

Nettvett og personvern kommer også til å være et sentralt tema, opplyser høgskolelektoren.

– Er det for eksempel greit at foreldre tar bilder under Lucia-toget i barnehagen? Hva er lov og ikke lov, og hvem har ansvar for hva? sier Hagelia.

Debatt

Til toppen