Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen melder om utsettelse av ny barnehagelov.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen melder om utsettelse av ny barnehagelov.

Regjeringen dropper uavhengig tilsyn av barnehagene

Regjeringen foreslår at  fylkesmennene skal kunne føre tilsyn med barnehagene i tillegg til kommunene, ikke i stedet for. – En endring som kun vises på papiret, sier PBL-direktør Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen ønsker at det skal innføres et uavhengig tilsyn i barnehagene. Løsningen blir likevel ikke å etablere et uavhengig tilsyn og dermed frata kommunenes tilsynsrett, som planlagt.

Dermed går Regjeringen bort fra punkt 12 om kunnskap i regjeringsplattformen der det ble stadfestet at den blå-blå regjerningen skal "Innføre et uavhengig tilsyn av barnehagene".

Derimot ønsker Regjeringen å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager, slik at det etableres et uavhengig tilsynsorgan også på barnehageområdet. Dog er dette en mulighet som gis Fylkesmannen, og ikke et pålegg. Tilsyn skal også skje på Fylkesmannens eget initiativ eller ved at for eksempel foreldre ber om det.

– Fylkesmannen vil kunne ta opp saker på eget initiativ, og vårt forslag gir foreldrene en ekstra mulighet til å be om at Fylkesmannen skal kobles inn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kommunene beholder tilsynet

Selv om regjeringen vil gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, skal hovedregelen fortsatt være at det er kommunen som fører tilsyn med egne barnehager.

– Kommunene kjenner barnehagene sine godt, og vi mener det er klokt at kommunene fortsatt skal føre tilsyn med dem. Problemet så langt har vært at det bare har vært kommunene som har gjort dette. Nå vil vi innføre en ekstra sikkerhet ved også å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å begrense Fylkesmannens tilsyn med barnehagene til særlige tilfeller.

Foreldre kan melde

– Dersom foreldre opplever at kommunens tilsyn ikke har tilstrekkelig legitimitet eller tillit, kan foreldrene be Fylkesmannen vurdere å føre tilsyn. Hvis kommunen og Fylkesmannen er uenige, er det Fylkesmannen som får siste ord, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener at dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering i barnehagen er utydelig og mangelfullt.  Regjeringen foreslår en presisering av gjeldende rett for å klargjøre at barnehagene har hjemmel til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle barnehagelovens krav til pedagogisk arbeid.

Lovforslaget skal videre bidra til at alle barn i barnehagen får et tilrettelagt tilbud slik barnehageloven krever. Forslaget innebærer ingen nye plikter for barnehagens arbeid.

Endring kun på papiret

Kunnskapsministeren sier at en klargjøring av regelverket for dokumentasjon og vurderingsarbeid i barnehagen er en forutsetning for å kunne gi foreldrene den informasjon de trenger om barnets trivsel og utvikling. Alle barn skal få støtte og stimulering tilpasset sine behov. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet med ny rammeplan.

– Dokumentasjon og vurdering er ikke et mål i seg selv, men denne lovpresiseringen skal gi personalet et bedre grunnlag for å tilrettelegge for gode pedagogiske tiltak for det enkelte barn, sier Røe Isaksen.

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen mener endringene i tilsynet kun vises på papiret.

Bryter med regjeringsplattformen

– Dette gir ingen praktiske endringer, kun kosmetiske justeringer som verken får betydning for barn, foreldre eller barnehager. Det er kun ved særtilfeller at fylkesmennene skal kunne gå inn og føre tilsyn og det gir oss ikke et mer uavhengig tilsyn enn det vi har i dag, sier Olsen.

– Regjeringen følger ikke opp det de selv har sagt og PBL er i tvil om hele regjeringsplattformen fortsatt gjelder. Dette kom helt uventet. Sektoren er tatt fullstendig på sengen, uten noen form for kommunikasjon i forkant, sier Olsen om pressemeldingen som ble offentliggjort i går.

–  Blir det et uavhengig tilsyn med dette forslaget fra regjeringen?

– Nei. Det blir i praksis som i dag med fylkesmennene som et overordnet organ som er svært vanskelig tilgjengelig, avslutter en tydelig skuffet Arild M. Olsen.

Powered by Labrador CMS