Rekordhøye strømpriser har fått mange til å skru ned temperaturen. Men hva er innafor og ikke?
Rekordhøye strømpriser har fått mange til å skru ned temperaturen. Men hva er innafor og ikke?

Hvor langt ned er det greit å skru temperaturen i barnehagen?

Ikke under 19 grader, sier Arbeidstilsynet. Helsedirektoratet opererer i utgangspunktet med andre tall, men stiller seg bak anbefalingen. Under visse forutsetninger.

Publisert Sist oppdatert

Rekordhøye strømpriser har fått mange virksomheter til å skru ned temperaturen på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet anbefaler å involvere de ansatte i avgjørelsen om hvor varmt det bør være på jobb.

Det framgår av en pressemelding sendt ut tirsdag.

Ulikt fra person til person

Seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet forklarer:

Seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.
Seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

– Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler ikke innetemperaturer under 19 grader celsius i arbeidslokaler som kontor, skoler, barnehager og andre steder der en gjør lett fysisk arbeid.

Opplevelsen av hva som er den ideelle arbeidstemperaturen varierer fra person til person. Derfor bør arbeidsgiveren snakke med de ansatte før termostatene justeres, lyder oppfordringen.

Arbeidstilsynets innsats er som kjent basert på vurderinger av risiko for at arbeidstakere i Norge kan bli syke, skadet og utnyttet på jobb eller som følge av forhold på jobben.

Arbeidsmiljøloven er imidlertid ikke alene om å legge føringer for innemiljøet i barnehager og skoler.

Helsedirektoratet: 20-24°C

– Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 19 regulerer krav til inneklima og luftkvalitet. Det stilles krav til at virksomheten skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Helsedirektoratet anbefaler i utgangspunktet mellom 20–24 °C om vinteren. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområder og årstidsvariasjoner, sier avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet til Barnehage.no.

Kravet i regelverket angir ikke en absolutt temperaturgrense, men angir at inneklima skal være tilfredsstillende og temperaturen tilpasset bruksområder og årstidsvariasjon, forklarer Bø.

Anbefalingene framgår blant annet av veilederne Miljø og helse i skolen og Miljø og helse i barnehagen (se veiledning til § 19. Inneklima/luftkvalitet). Dersom virksomheten fraviker faglige anbefalinger, må den kunne dokumentere at inneklimaet likevel er tilfredsstillende, for eksempel med avbøtende tiltak.

– Gjør vurderinger lokalt

– Helsedirektoratet stiller seg bak Arbeidstilsynets anbefaling om at temperaturen ikke bør være lavere enn 19 grader celsius i barnehager og skoler. Det er imidlertid viktig at de som bruker og oppholder seg i lokalene ikke opplever ubehag ved en temperatur senket til 19 grader. Dette er vurderinger som må gjøres lokalt og sees i sammenheng med bekledning og barna og aktivitet i lokalene, understreker Bø.

– Det er viktig at barnehager og skoler har dialog med barna for å kartlegge barnas opplevelse av temperaturen. Dersom barna er for små til å snakke, må temperaturopplevelsen kartlegges på andre egnede måter. Temperaturendringer i strid med anbefalte normer bør også gjennomføres i dialog med foreldre og foresatte, fortsetter avdelingsdirektøren.

Starte med ekstra klær?

Dialog er som tidligere nevnt også stikkordet for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Sistnevnte har ansvar for å planlegge og legge til rette for et godt inneklima både sommer og vinter, og for alle arbeidstakere. Om medarbeidere sier fra at de fryser når temperaturen blir skrudd ned, kan man kanskje bli enige om å starte med å ta på ekstra klær, skriver Arbeidstilsynet i sin pressemelding – som altså ikke går spesifikt på barnehager.

– Dersom dette ikke er nok, må arbeidsgiver vurdere andre tiltak. Eksempel kan være pauser med fysisk aktivitet eller bli enige om arbeidssoner med høyere temperatur. Om mange fortsatt fryser bør arbeidsgiver snakke med arbeidstakerne og en bør gjøre en ny vurdering av hva som er den beste innetemperaturen på arbeidsplassen, sier Gunn Robstad Andersen.

Powered by Labrador CMS