Fylkesmannen stopper privat aktør i Oslo

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått klagen på Oslo kommunes vedtak om ikke å gi tilskudd til Espira Krydderhagen barnehage og Espira Nybyen barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Ettersom Oslo kommune selv har planer om å dekke behovet for barnehageplasser i bydelene Bjerke og Grünerløkka, får kommunen lov til å nekte å gi tilskudd til Espiras to planlagte barnehager i bydelene.

Det slår Fylkesmannen i Oslo og Akershus fast.

Vedtakene fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune fra desember 2016 opprettholdes.

«Det er Fylkesmannens oppfatning at Oslo kommune har sannsynliggjort hva som er det fremtidige behovet for barnehageplasser, samt hvordan de planlegger å sikre at det tilbys tilstrekkelig antall plasser til de barna som har krav på dette", heter det i vedtaket.

Stilte krav - svarte ikke

Det var høsten 2016 at Espira søkte Oslo kommune om tilskudd til drift av to planlagte barnehager på Bjerke og Grünerløkka.

De to barnehagene er allerede under bygging i forbindelse med oppføringer av større boligprosjekter i de to bydelene. Oslo kommune stilte krav om etablering av barnehageplasser da boligprosjektene ble godkjent.

I en e-post til Oslo kommune 27. april 2016 ba utbygger Selvaag Bolig ASA om en avklaring på om Omsorgsbygg Oslo KF ønsket å være med i en konkurranse for å kjøpe, prosjektere og bygge barnehagen på Økern (Bjerke). «Eller ser dere for dere andre muligheter?», skrev Selvaag ASA.

Dette fikk utbyggeren aldri noe svar på.

Deretter inngikk Selvaag en avtale med Espira om drift av barnehagen.

Det samme gjorde AF-gruppen for barnehagen på Grünerløkka, der heller ikke kommunen skal ha svart utbygger, ifølge Nettavisen.

Avtale med Rødt

Ettersom det rødgrønne byrådet i Oslo har en avtale med partiet Rødt om at Oslo kommune for framtida skal klare å dekke behovet for barnehageplasser gjennom bygging av kommunale og ideelle barnehager, er det politisk varslet stopp i nyetableringer av såkalt kommersielle barnehager.

I desember 2016 fikk Espira avslag på søknadene.

I avslagene skrev Oslo kommune at den har planer om selv å etablere barnehager i områdene i egenregi og at det dermed ikke er behov for å finansiere disse to nye private barnehagene.

– Usaklig og vilkårlig

I klagen til Fylkesmannen hevder Espira at:

  • Vedtaket er basert på usaklige eller utenforliggende hensyn.
  • Vedtaket bygger på usaklig forskjellsbehandling av «kommersielle» og «ideelle» aktører.
  • Vedtaket er vilkårlig.
  • Vedtaket strider mot den frie etableringsretten i barnehageloven.
  • Kommunen har ikke foretatt en konkret og individuell vurdering av Espiras søknad.
  • Kommunens begrunnelse for vedtaket er mangelfull.

 Før helgen kom svaret fra Fylkesmannan:

«Fylkesmannen har avslått klagen. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommunes vedtak av 15. desember 2016 opprettholdes».

Glad for betydelig skjønn

Overfor Klassekampen sier byråd for kunnskap og oppvekst, Tone Tellevik Dahl (Ap), at hun er glad for at Fylkesmannen bekrefter at kommunen kan utøve et betydelig skjønn og at de står fritt til å si nei til private aktører all den tid de selv dekker sine lovpålagte plikter.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til samme avis at denne saken bør kunne få konsekvenser over hele landet. Han sier at Rødt ikke vil være noen garantist for en Støre-regjering etter valget hvis ikke denne regjeringen setter ned foten for det han kaller velferdsprofitører.

– Klarer ikke å innfri løftet

Saida Begum, som sitter i utdanningskomiteen i Oslo for Høyre, sier til Klassekampen at dette vedtaket vil ramme foreldre, barn, boligutviklere og boligkjøpere. Hun mener byrådet nå ikke vil klare å innfri løftet om 3000 nye barnehageplasser innen 2020.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira har overfor barnehage.no følgende kommentar til Fylkesmannens avgjørelse:

– Vi merker oss at Oslo Kommune ikke fikk medhold i sitt opprinnelige avslag til oss, men at Fylkesmannen har lagt vekt på opplysninger som fremkom fire måneder etter vedtaket om at det ikke er behov for disse barnehagene.

– Endrer spillereglene underveis

Jens Schei Hansen viser til at kommunen først har stilt krav til utbyggerne om å bygge barnehager fordi beboerne trenger plassene. Deretter fastslår Oslo kommune at den selv skal bygge tilstrekkelig med barnehageplasser for de aktuelle bydelene.

– En slik politisk håndtering fra kommunen i en forvaltningssak er vi overrasket over. Det gjør det i framtiden vanskelig å etablere barnehager fordi spillereglene endres underveis, sier han.

Nei til skille

Espira mener vedtaket innebærer at både kommuneadvokaten og Fylkesmannen har sagt blankt nei til kommunens ønske om å skille mellom kommersielle og ideelle aktører.

Det mener også Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

–  Fra vår side er det viktig å poengtere at Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår fast at Oslo kommune ikke står fritt med hensyn til om tilskudd skal gis. Barnehagetilbudet både i kommunen som sådan og det konkrete området barnehagen er søkes etablert i, skal vurderes opp mot det barnehagetilbudet som søkes etablert. I barnehagetilbudet ligger det en forutsetning om både en vurdering av antall barnehageplasser og i tillegg en vurdering av den konkrete barnehagedriften som det er søkt godkjenning til. Barnehageloven må forstås slik at alternative former for pedagogikk og livssyn skal kunne etableres for å sikre et godt mangfold i samsvar med brukernes behov, sier advokat Einar Brunes i PBL til barnehage.no.

– Skaper usikkerhet

Espira anser klagesaken som avsluttet.

–  Sett fra et foreldreperspektiv vil vi tro at barnehagetilbudet i Oslo nå blir fattigere og mindre variert, og at det skapes usikkerhet knyttet til barnehager som er innregulert i nye boligprosjekter. Men dette er et valg byrådet har tatt, og det må vi forholde oss til, sier Jens Schei Hansen i Espira.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS