Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen er spent foran partiets landsmøte som starter torsdag.
Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen er spent foran partiets landsmøte som starter torsdag.

Foran Aps landsmøte: – Regjeringen har sviktet. Og SV går altfor langt

Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen vil ikke forskuttere hvordan landsmøtet vil møte SVs ultimatum om null profitt i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Kampen mot privat profitt innenfor offentlig velferd ser ut til å bli en av de viktigste sakene for flere partier på venstresiden foran høstens stortingsvalg.

I mars vedtok landsmøtet i SV å stille ultimatum om forbud mot profitt innenfor velferdstjenester som barnehage, skole, eldreomsorg, barnevern og mottaksdrift foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i høst.

Les også: SV til krig mot profitt i barnehager

Les også: Tok profitt-debatten på Dagsnytt Atten

Partiet Rødt ønsker å stanse alle nyetableringer av private barnehager som ikke er såkalt ideelle, og på sikt gi private barnehager et valg mellom enten å drive ideelt eller selge barnehagene sine til kommunene.

På Senterpartiets landsmøte ble det vedtatt følgende setning i tillegg til det som ellers står i programmet: «Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.»

Les også: Sp sier nei til å lovfeste antall pedagoger

Les også: Frank Aarebrot om utbytte-debatten: - Litt absurd

Flere forslag

Alle disse tre partiene er mulige samarbeidspartnere dersom Ap skulle komme i posisjon til å kjempe seg tilbake i regjeringskontorene etter fire år med blåblått styre. Arbeiderpartiets landsmøte starter torsdag, og partiets familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen vil foran landsmøtet ikke forskuttere hvordan partiet vil stille seg til SVs absolutte krav.

– Det er litt tidlig å svare på, for det er flere forslag som skal behandles på landsmøtet, og som går i samme retning som SV. Men programkomiteen har i stedet landet på å likestille private og kommunale barnehager slik at de få de samme kravene til bemanning, kvalitet, lønns- og arbeidsvilkår som de kommunale for å få de samme tilskuddene. Tanken er at man skal ikke få refundert for utgifter som man ikke har, sier Trettebergstuen til barnehage.no.

Jonas Gahr Støre har tidligere avvist SVs ultimatum, mens flere fylkesledere i Ap har signalisert at de ønsker et utbytteforbud.

Les også: Ap-Jonas sier blankt nei til SVs barnehage-ultimatum

Trenger de private

– Blir dette en vanskelig sak på landsmøtet?

– Jeg tror vi skal løse det. Vi er alle enige om at offentlige midler bevilget til barnehager skal komme barna til gode. Men samtidig må vi finne en balansegang slik at private skal kunne drive barnehager. Vi trenger de private barnehagene, og vi skal ta godt vare på dem. Men samtidig må vi hindre tilfeller der selskaper forsyner seg grovt av fellesskapets midler. Uten at jeg skal forskuttere landsmøtets behandling, så skal vi klare å løse dette.

– Hvordan oppfatter du SVs politikk på området?

– Det er klart, at med SVs bastante forslag, så er det lett å lese at private aktører ikke skal kunne operere på markedet. Men slik jeg ser det, er vi fortsatt avhengige av private både for å opprettholde og øke dekningen. Så hvordan SV har tenkt å løse dette i praksis, er jeg litt spent på å se.

– Er du enig i at SV har foretatt en kursendring?

– Det er det ingen tvil om, sier Trettebergstuen.

Hva er "rimelig"?

Ifølge tall fra samfunnsøkonomisk avdeling i Private Barnehagers Landsforbund hentet norske private barnehager (unntatt familiebarnehager) ut 85,8 millioner kroner i utbytte i 2015. Dette utgjorde 0,4 prosent av de totale inntektene.

Les også: Lise har drevet AS siden 2006 - utbytte har aldri vært noe tema

Les også: Trude om Trondheims nei: - Ubegripelig og sørgelig

Anette Trettebergstuen vil ikke svare konkret på hva som er å regne som akseptabelt for private barnehageeiere å tjene på virksomheten.

– I barnehageloven brukes begrepet «rimelig årsresultat». Vi har spurt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i flere runder om hva som er «rimelig», men uten å få svar. Vi må nok sette noen grenser for profitt, men personlig mener jeg SVs forslag går altfor langt.

– Når dere i stedet vil stille flere krav til de private, vil dere da nekte eller redusere tilskuddene til dem som ikke innretter seg?

– Det må bli en naturlig konsekvens at tilskudd holdes tilbake. Det må være et ris bak speilet.

– Snakker du da om å redusere tilskuddene eller fjerne dem helt?

– Vi er ikke så konkrete på detaljene i løsningene ennå, sier Anette Trettebergstuen.

– Fire tapte år

Etter åtte år med regjeringsmakt har Arbeiderpartiet sittet de fire siste i opposisjon. Anette Trettebergstuen mener regjeringen har sviktet barnehagene disse fire årene.

– Det første de gjorde da de tok over var å stoppe den planlagte utbyggingen av flere barnehageplasser. Det betyr at det noen steder er køer. Så har de forsøkt å dreie barnehagepolitikken i en ny retning. Både gjennom forslaget til ny rammeplan og meldingen om kvalitet i barnehagene gjør de barnehager mer om til skoler, med mer fokus på måling og testing. Det mener vi bryter med den norske barnehagetradisjonen, sier Trettebergstuen.

Hun fortsetter:

–  I tillegg har de hoppet bukk over den fremste kvalitetsfaktoren i barnehagene, nemlig de ansatte. Vi trenger en offensiv satsing på kvalitet. Vi må ha flere ansatte med rett kompetanse, og når kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nå legger spørsmålet om bemanningsnorm ut på høring rett før et nytt stortingsvalg, så er det noe som i veldig liten grad blir forpliktende. Vi har, sammen med KrF, Senterpartiet og Venstre, vært klare på at vi ønsker en bemanningsnorm og norm for pedagogtetthet. Så det regjeringen kommer med nå er for lite og for sent. Vi mener i sum at det har vært fire tapte år for barnehagesektoren.

Les også: Krever mer bemanning - lar kommunene bestemme prisen

Vil løfte barnehagenes betydning

I forslaget til partiprogram skriver Arbeiderpartiet at de vil bruke barnehagene for å forebygge frafallet i skolen.

– Hva slags innsats ser dere for dere der?

– Med det mener vi at å satse på barnehage er der vi må begynne hvis vi opptatt av tidlig innsats. Andre prater om å øke innsatsen i barneskolen og i videregående skole. Vi vil i tillegg løfte opp betydningen av det arbeidet som gjøres i barnehagene. Dette er ikke bare et sted for oppbevaring og lek – noe uviktig. Hvis vi klarer å heve kvaliteten i barnehagene, der ungene er trygge og har nok og gode voksene rundt seg, legger vi det beste grunnlaget for å hindre at de faller utenfor senere.

– Men ikke gjennom en mer skoleaktig barnehage?

– Nei, på ingen måte. Heller gjennom å ha nok voksne og flere voksne med kompetanse. Det er det viktigste når vi skal gjøre ungene rustet for livet og skolegangen, og her vet vi at de som jobber i barnehagene gjør en fantastisk jobb.

Kjemper mot kontantstøtten

Arbeiderpartiet har i alle år vært motstander av kontantstøtten. Så også i det nye programmet.

– Er det ikke feil å ta fra foreldre dette økonomiske bidraget til å kunne være mer sammen med de aller minste barna?

– Vi mener at folk får være hjemme så lenge de vil. Men når en statlig ordning har så store negative konsekvenser for integrering, inkludering i arbeidslivet og likestilling som kontantstøtten har, er det ikke forsvarlig å beholde den. Det hindrer også de ungene som trenger det mest å komme i barnehage tidlig.

– Hvordan vil dere bruke pengene staten sparer på å avvikle ordningen?

– Vi har et offensivt program både innenfor barnehage, skole og SFO. Så det er nok å bruke pengene på, sier Anette Trettebergstuen.

  • Arbeiderpartiets landsmøte arrangeres på Folkets Hus i Oslo. Debattene vil pågå torsdag og fredag, og lørdag fattes vedtakene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.  

Powered by Labrador CMS