Joacim Holter er far og rammet av streiken i Akasia-barnehagene.
Joacim Holter er far og rammet av streiken i Akasia-barnehagene.

Jeg håper jeg har misforstått Akasia-streiken

Som far til barn i en Akasia-barnehage ønsker jeg selvsagt at de ansatte skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår.

Publisert Sist oppdatert

Ansatte i Akasias barnehager streiker fordi partene ikke er enige om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. Etter hva jeg klarer å forstå, er utgangspunktet for konflikten at de ansatte fikk endret pensjonsordning da 10 barnehager som var i Bergen Kirkelige Fellesråd ble overdratt til Akasia. Jeg forstår videre at partene er i rettslig konflikt som følge av denne endringen, og herunder at Fagforbundet har stevnet Akasia for arbeidsretten med påstand om at endringen av pensjonsordning er et brudd på hovedtariffavtalen. Akasia på sin side har visst stevnet 90 ansatte for tingretten.

Det jeg ikke forstår, og som jeg ville sette stor pris på om Fagforbundet/Utdanningsforbundet kunne avklare, er dette: Er det virkelig slik at det nå foregår en streik med krav om å tariffeste ytelsesbasert pensjonsordning i påvente av at både tingretten og arbeidsretten skal ta stilling til om Akasia hadde rett til å endre pensjonsordningen til en innskuddsordning i forbindelse med virksomhetsoverdragelse i 2016?

Hvis det er korrekt, skal jo rettsvesenet ta stilling til lovligheten av endringen pr. virksomhetsoverdragelsen. Dersom fagforeningene får medhold, oppnås det kravet som streiken handler om?

Jeg håper jeg har misforstått. I motsatt fall fremstår streiken som en forkledd lønnskamp.

Som far til barn i en Akasia-barnehage ønsker jeg selvsagt at de ansatte, som hver dag bidrar til at både mitt barn og jeg er trygg og fornøyd, skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår. Jeg håper å bli opplyst slik at jeg både kan forstå og støtte de ansatte i denne kampen.

PS! Dette debattinnlegget ble først publisert i Bergens Tidende. Barnehage.no gjengir det med forfatterens tillatelse.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS