Snart er det høst og studietid.
Snart er det høst og studietid.

Nå må du søke

15. april er siste frist for å søke barnehagelærerutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Samordna opptak kan du søke høyere utdanning på hele 32 universitet og høgskoler. Og skal du søke på barnehagelærerutdanningen, må du ha generell studiekompetanse.

For å dekke alle verdens tidssoner er det mulig å søke frem til 16. april kl. 14.00 (norsk tid).

Barnehagelærerutdanningen er et 3-årig bachelorstudium, og omfatter både teori og praksis. Utdanningen tilbys ved flere høgskoler og universiteter i Norge. Det finnes også samisk barnehagelærerutdanning.

Lederutdanning

Barnehagelærerutdanningen er organisert i kunnskapsområder og erstatter den tidligere førskolelærerutdanningen. Det er en profesjonsutdanning, men også en lederutdanning og du er kvalifisert til jobben som pedagogisk leder etter endt studium.

Du må vise fram politiattest ved studiestart. Politiattest søker du om først etter at du har fått tilbud om studieplass.

Med minst 60 (eller 30 +30) studiepoeng videreutdanning innrettet mot undervisning på barnetrinnet, kvalifiserer du også for fast ansettelse i grunnskolen 1.-4. årstrinn.

ABLU

Flere høgskoler tilbyr arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), rettet mot assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage. Utdanningen varer fire år, og er lagt opp slik at du kan kombinere arbeid og studier.

Det finnes mange muligheter for kompetanseheving og etterutdanning, både for videre arbeid i barnehagen og for annet arbeid. Du kan også etterutdanne deg til for eksempel adjunkt eller lektor.

Barnehagelærerutdanningen tilrettelegger for studier på høyere grads nivå. Flere høgskoler og universiteter tilbyr undervisning på mastergradsnivå for de som ønsker å gå videre etter fullfør bachelorgrad som barnehagelærer.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger  her.

Powered by Labrador CMS