Saken om barnehagetomt ble tatt opp på ny i et ekstraordinært møte i Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd 6. februar.
Saken om barnehagetomt ble tatt opp på ny i et ekstraordinært møte i Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd 6. februar.

Vil ha «full reell barnehagedekning» – og nå begynner det å haste

– Vi er lite fornøyde med forsinkelser av denne typen, var budskapet fra politisk side etter det som kunne oppfattes som nok et forsøk på omkamp fra kommunedirektøren.

Publisert Sist oppdatert

Det er stor mangel på barnehageplasser i Molde, selv om kommunen holder seg innenfor lovkravet om at alle med rett får plass. Romsdals Budstikke (krever abonnement) skriver at om lag 90 barn venter på barnehageplass dette semesteret, til tross for at 75 barn uten rett har fått plass etter opptak.

Full, reell dekning

I 2021 vedtok et bortimot samstemt kommunestyre i Molde at kommunen skulle sette seg mål om full, reell barnehagedekning i løpet av fire år fram mot 2025.

Altså at alle med behov for barnehageplass får plass, uten å måtte vente til de med loven i hånd kan kreve det.

Politikere fra begge sider av det politiske landskapet var enige om at tiltaket var viktig for å gjøre Molde attraktivt for barnefamilier.

Et ledd i arbeidet for å nå målet om full reell dekning, har vært tilgjengeliggjøring av ei tomt ved Bergmo ungdomsskole, hvor det skulle bygges ny stor barnehage med plass til 70-100 barn.

Da politikerne skulle ta stilling til privat eller offentlig drift, var ikke kommunestyret like samstemt, men flertallet gikk sommeren 2022 for privat drift.

Den lokale foreldreeide barnehagekjeden Mobarn SA, som i dag driver 12 barnehager i Molde, Hustadvika og Averøy, er blant de som har meldt interesse for å bygge og drive.

Les også: Gikk for privat drift etter dragkamp i flere runder

Kritisk til framdriften

Men anbudsprosessen har latt vente på seg.

Ved budsjett-tider på tampen av 2022 pekte administrasjonen på økonomiske utfordringer, og behov for å redusere tjenestene. Og antydet at det å tilby ikke-lovpålagte barnehageplasser koster. Uten å få gehør hos det politiske flertallet.

«Kommunestyret er ikke fornøyd med framdrift i saken om full reell barnehagedekning, og saken om ny barnehage på Bergmo. I sak 57/22 vedtok kommunestyret oppstart av barnehage på kommunal tomt på Bergmo og ba kommunedirektøren starte arbeidet med anbudsprosess med utlegging så snart som mulig etter sommeren 2022. Kommunestyret ber om at reguleringen startes umiddelbart. Reguleringsarbeidet trenger ikke avvente en mulig plan for kapasitet og barnehagestruktur med forventet ferdigstillelse i løpet av 1. halvår 2023», lød verbalforslaget fra posisjonen (H, V, Sp og KrF), som også Ap og SV stilte seg bak.

Likevel: I innkalling til ekstraordinært møte i hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd 6. februar, med fremdrift for regulering av barnehagetomta på Bergmo som eneste sak, tok kommunedirektør Marianne S. Aasen til orde for å avvente videre arbeid.

Skeptisk kommunedirektør

– Kommunedirektøren er skeptisk til å gå videre med avklaring av om tomta er egnet, og eventuelt videre detaljregulering nå. Dette med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og stor usikkerhet i demografiutviklingen. Det skal legges fram helhetlig sak om lokalisering og dimensjonering av barnehagetilbudet i Molde kommune i løpet av våren, der dette blir grundigere utgreid. Denne saken burde ideelt sett blitt behandlet før sak om avklaring for tomta på Bergmo, refererer Romsdals Budstikke fra sakspapirene.

– Vi er lite fornøyde med forsinkelser av denne typen, som kan oppfattes som forsøk på omkamp fra kommunedirektøren, sa Frank Stenløs (V) da møtet hadde startet, ifølge samme avis.

På ny svarte politikerne med fellesforslag der administrasjonen ble bedt om å sette i gang umiddelbart. Dette ble enstemmig vedtatt. Hege Karina Bøe (Ap) la i utvalgsmøtet fram et forslag om at det blir lagt til rette for kommunal drift av den nye barnehagen, men votering over dette forslaget ble avvist av ordfører Torgeir Dahl (H) da saken nådde formannskapet.

Innstilt på å bistå

Romsdals Budstikke har nylig også omtalt et styremøte i Molde næringsforum, der den lokale aktøren Mobarn var invitert til å komme med sine forslag om hvordan en raskt kan oppnå full reell barnehagedekning i «Rosenes by»:

– Vi står klare til å bygge ut kapasitet, og kan i løpet av kort tid utvide med 30 barnehageplasser på Vågsetra og 50 plasser på Øverland, sa daglig leder Laila Dahle der.

Hun forklarte at Mobarn er i full gang med opprusting av barnehagen sin på Øverland, øst i Molde sentrum. Barnehagen skal få nytt bygg til erstatning for det gamle, og kan utvides fra 6 til 8 avdelinger. Også ved Vågsetra barnehage på Skåla kan det utvides, i forbindelse med at midlertidige moduler skal erstattes med ei permanent avdeling. Men: I så fall trengs avklaring fra kommunen.

– Vi er avhengig av å satse langsiktig, og bygger opp avdelinger basert på at kommunen vil gi tilskudd. Vi kan få på plass midlertidige plasser raskt, men det må være som del av en plan der plassene går over til ordinære og langsiktige plasser i våre barnehager. Og der er vi avhengig av at kommunen ønsker dette og vil gi tilskudd, sa Dahle, ifølge Romsdals Budstikke.

Powered by Labrador CMS