Saken ble avgjort i kommunestyret 23. juni. Til slutt endte avstemningen 33-25.
Saken ble avgjort i kommunestyret 23. juni. Til slutt endte avstemningen 33-25.

Gikk for privat drift etter dragkamp i flere runder

Molde trenger å øke barnehagekapasiteten. Spørsmålet var hvem som skulle sørge for akkurat det.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har et godt samarbeid med andre drivere i Molde, men vi har ikke så rasjonell barnehagedrift i dag. Vi driver dyrere per plass enn andre. En større kommunal barnehage her, vil være bra for den helhetlige drifta, sa Frank O. Sæther (Ap) – ifølge Romsdals Budstikke (krever innlogging) – da saken ble diskutert i siste kommunestyremøte før sommerferien.

SV-representant Kim Thoresen var mer opptatt av at kommunen skulle ha kontroll over vedtekter og skalering av tilbudet, enn økonomien i og for seg.

– Vi fikk et par litt vanskelige eksempler på fjor med private barnehager som plutselig sluttet, sa han.

Investering på 55 millioner

Kommunedirektørens innstilling, var offentlig drift av den nye barnehagen.

Den skal bygges på Bergmo øst i byen, for å bidra til at barnehagetilbudet i Molde blir i samsvar med fjorårets vedtak om reell full barnehagedekning i kommunen.

Tomta eies av kommunen, og etablering av et nytt barnehagebygg i kommunalt eie vil medføre økte investeringskostnader på cirka 55 millioner kroner, ifølge saksframlegget.

Ved valg av privat løsning vil kommunen unngå egne investeringskostnader knyttet til oppføring av bygg.

Årlige driftskostnader anslås imidlertid til 673.000 kroner høyere ved privat drift, sammenlignet med kommunal drift.

Dette er et tall som har blitt korrigert siden politisk behandling startet i hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd (OKV). Først viste regnestykket en gevinst på flere millioner kroner ved privat drift.

Mangfold og gjeldsbelastning

– Jeg var med da saken ble behandlet i OKV. Vi hadde en veldig omfattende og grundig diskusjon, og landet på et flertall for privat løsning. Så har det vært nevnt at tallgrunnlaget på en måte er snudd helt på hodet. Uansett handler dette om å få opp mangfoldet, sa Magne Bugge (Sp) og ga fortsatt støtte til privat løsning.

Han trakk også fram kommunens låneportefølje, og belastningen kommunal bygging ville påføre denne som et argument for privat etablering. Til slutt minnet om at barnehagene Thoresen hadde vist til var små – og mente den nye barnehagens størrelse talte mot innvendinger om stabilitet.

Også mulighet for rask etablering ble brukt som argument for å gi private sjansen.

– Kommunen har god erfaring med begge deler. Spør vi om foreldre er fornøyde, vil både de som bruker private og offentlige barnehager svare ja, mente Knut Ståle Morsund i Krf. Også han gikk for variasjon og privat drift.

Flere partier delt

Saken har altså blitt debattert i flere runder. Da endelig avgjørelse skulle falle, var flere av partiene delt. Men utfallet fra OKV, der et fellesforslag fra H, Sp og V fikk flertall, ble stående også etter at formannskap og kommunestyre hadde sagt sitt.

Tilhengerne av privat drift vant til slutt med 33 mot 25 stemmer.

Kommunestyret har nå vedtatt oppstart av prosess om drift av privat barnehage på tomt ved Bergmo, og administrasjonen ble bedt om å starte arbeidet med anbudsprosess med utlegging så snart som mulig etter sommeren.

I denne anbudskonkurransen har det foreldreeide samvirkeforetaket Mobarn, som allerede drifter 12 barnehager i regionen, meldt interesse for å bygge og drive. I tillegg til flere andre, skriver Romsdals Budstikke. Avisa opplyser ellers at tomta enten kan selges eller leies bort.

Barnehagen skal ifølge kommunestyrets vedtak dimensjoneres i forhold til tomtas kapasitet, dog med minimum 70 barnehageplasser.

Powered by Labrador CMS