– Det er viktig at nyutdannede lærere er bevisste på å se etter tegn på vold og overgrep, og ikke minst vet hva de skal gjøre i situasjoner der det forekommer. De bør også vite hvem de skal samarbeide med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
– Det er viktig at nyutdannede lærere er bevisste på å se etter tegn på vold og overgrep, og ikke minst vet hva de skal gjøre i situasjoner der det forekommer. De bør også vite hvem de skal samarbeide med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). 

Fikk 800.000 kroner: Studentene skal lære mer om vold og overgrep mot barn

– Det er helt nødvendig at skole, barnehager, politi og helsevesen jobber godt sammen, slik at utsatte barn får den hjelpen de trenger. sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Publisert

Studenter skal få trening i å gjenkjenne og håndtere vold og overgrep mot barn. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får derfor 800.000 kroner i støtte for å lage undervisningsopplegg som også skal deles og brukes på andre utdanningsinstitusjoner og i flere forskjellige utdanninger, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. 

– Det er viktig at nyutdannede lærere er bevisste på å se etter tegn på vold og overgrep, og ikke minst vet hva de skal gjøre i situasjoner der det forekommer. De bør også vite hvem de skal samarbeide med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). 

Treårig utviklingsprosjekt

Kristin Barstad, prosjektleder for USN-profesjon, sier til Drammens Tidende at hun er veldig glad for å få økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet.

FAKTA Dette er SAMOT

I november 2017 inviterte Kunnskapsdepartementet et utvalg av UH-institusjoner til et seminar med formål å utveksle erfaringer om tverrfaglige/tverretatlige undervisningsopplegg. USN fikk i ettertid av seminaret i oppgave av KD å følge opp seminaret.

Delprosjektet SAMOT er et delprosjekt under USN Profesjon og skal arbeide tverrfaglig med temaet samordning mot vold og overgrep mot barn og unge. Målgruppen her er profesjonsutøvere og formålet er å finne fram til basiskompetanse/kjernekompetanse som kan være felles for alle profesjonsutdanningene.

Prosjektets mål er å utvikle generiske pedagogiske ressurser og nettstøttede undervisningsopplegg for profesjonsutdanningene. De pedagogiske ressursene og undervisningsoppleggene kan brukes på tvers av studieprogram og i ulike undervisningsopplegg. Disse skal være tilgjengelig som eksempelsamling og idebank for alle profesjonsutdanningene på grunnutdanningsnivå ved USN. Eksempelsamlingen er også tenkt tatt i bruk av andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt.

Det er etablert samarbeid på tvers av profesjonsutdanningene ved USN og med Politihøgskolens fagmiljø i Stavern om temaet.

Les mer her

– Det prosjektet vi har startet gjelder samarbeid mellom våre ulike helse-sosial fagutdanninger og lærerutdanningene i samarbeid med Politihøgskolens fagmiljø i Stavern, forteller Barstad, og fortsetter: 

– Det er et treårig utviklingsprosjekt der vi også samarbeider med nasjonale ressurssenter som NKVTS, Redd Barna og Forandringsfabrikken.

Lærere og andre yrkesgrupper som er involvert i å bistå utsatte barn må snakke bedre sammen for å gi et så godt tilbud som mulig. Det er ikke nok at hver yrkesgruppe vet hva de selv skal gjøre, heter det videre i meldingen fra Kunnskapsdepartementet. 

– Det er helt nødvendig at skole, barnehager, politi og helsevesen jobber godt sammen, slik at utsatte barn får den hjelpen de trenger. Derfor skal lærerstudenter, politistudenter og fremtidige helsearbeidere lære å samarbeide allerede mens de er under utdanning. Da blir terskelen lavere for å samarbeide når de kommer ut i yrket, sier Nybø.

Kunnskap skal deles

Undervisningsoppleggene som nå utvikles skal kunne tas i bruk av andre universiteter og høyskoler.  

– Vi ønsker å spre de gode, tverrprofesjonelle oppleggene til alle utdanningsinstitusjonene slik at studenter innen flere studieretninger og profesjoner får bedre innsikt i hverandres ansvarsområder og kompetanse, sier forsknings- og utdanningsministeren.

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen for å tydeliggjøre hva lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal kunne om vold og seksuelle overgrep. USN ble da tildelt noe midler for å utvikle et opplegg for samvirke mellom ulike utdanninger om temaet vold og overgrep, og å opprette en nettside for å gjøre innhold tilgjengelig.

Powered by Labrador CMS