Neste år blir det forandringer på når de kommunale barnehagene holder stengt i Trondheim.
Neste år blir det forandringer på når de kommunale barnehagene holder stengt i Trondheim.

Går fra to til tre uker sommerstengt - møter reaksjoner

Neste sommer blir de kommunale barnehagene i Trondheim stengt i tre uker.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Adresseavisen i dag (krever innlogging).

Tiltaket er en del av en omfattende spareplan innen blant annet barnehagesektoren i kommunen, som ble vedtatt som en del av kommunebudsjettet i fjor høst.

På lista står blant annet reduserte vikarutgifter, å fjerne ekstra midler til utegrupper, å redusere i ledelsesressurser og å effektivisere det merkantile arbeidet i barnehagene - og å gå fra to til tre uker sommerstengt, en ordning som allerede er innført i tidligere Klæbu kommune. Tiltaket vil gi en innsparing på 5,5 millioner kroner i 2021, økende til 9 millioner kroner fra 2023. 

Et flertall av politikerne sa ja til dette, men selve barnehagevedtektene ble ikke endelig vedtatt før midt under koronakrisen i vår, skriver avisen. 

Ella Marie Ingdal, kommunalsjef for barnehage i Trondheim, sier at feriestengningen har flere perspektiv. 

– Det er - som det også er fremlagt som - et innsparingstiltak. I barnehagen er det ikke mange steder man kan spare penger. Få vil være uenige i at bemanningen er marginal nok, selv med de normene vi har. I tillegg er det også viktig å ta barnas perspektiv. Barn har behov for ferie på samme måte som oss voksne, men det er få ordninger som sikrer dette på vegne av de yngste. Helst skal barna ha fire uker, og da fortrinnsvis tre på sommeren. Med dette vedtaket er rettighetene med tre uker ferie sikret, sier Ingdal til Adresseavisen.

KUTTFORSLAGET

Øke sommerstenging fra to til tre uker i de kommunale barnehagene.

Besparelse: 5,5 millioner i 2021 og 2022, 9 millioner i 2023.

I Trondheim har de kommunale barnehagene sommerstengt i uke 28 og 29, og i Klæbu i uke 28, 29 og 30. Rådmannen foreslår at dagens kommunale barnehager i Trondheim innfører 3 ukers sommerstenging i kommunale barnehager tilsvarende som i Klæbu. Av hensyn til forutberegnelighet for barn i kommunale barnehager i Trondheim som har akseptert plass i barnehageåret 2019/2020, foreslår rådmannen at endringen innføres fra sommeren 2021. Ved å utvide perioden med sommerstenging til å omfatte uke 30 er det beregnet en innsparing på 5,5 millioner kroner i 2020, økende til 9,0 millioner kroner i 2023, inkludert effekt på tilskuddet til de private barnehagene.

Hun påpeker at de aller, aller fleste barnehagebarn allerede har tre sammenhengende ferieuker, og kun unntaksvis at det er to ukers ferie. 

– Men, når det er sagt; det er ikke vanskelig å forstå at det oppleves som vi «låser» ferien til familier i småbarnsperioden. Vi ser at dette kan oppleves som en utfordring, men håper at vedtaket likevel sikrer en viss forutsigbarhet for familiene. At familiene har egne planer og behov som ikke alltid harmonerer med kommunens, har jeg selvsagt stor respekt for. Vedtaket iverksettes først neste sommer for å gi familiene god tid på å forberede seg, sier hun.

Endringen vil føre til store utfordringer for ansatte ved St. Olavs hospital, ifølge Adresseavisen. Sykehuset har en todelt sommerferieordning, hvor man enten har ferie tidlig eller sent. Og med to uker stengt som nå er det allerede trøbbel.

– Med en tredje uke stengt blir det enten én uke eller to uker med jobb, mens barnehagen er stengt. Det er veldig kjedelig at man ikke kan ha tre uker sammen med familien, så dette passer ekstremt dårlig med livet som er på sykehuset, sier Maiken Isachsen-Hagen, sykepleier og hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på St. Olavs hospital.

De rødgrønne partiene sto sammen og sørget for at forslaget ble vedtatt. Venstres Erling Moe ønsket at det fortsatt skulle være to uker sommerstengt i Trondheim. - men det fikk han kun Høyre og Frp med på.

Ingdal sier barnehagene selv har vært veldig klar på at tre ukers ferie er viktig for barna, og har heller ikke mottatt sterke reaksjoner på utvidelsen av sommerstengingen.

Powered by Labrador CMS