I Moss stilte store og små i fakkeltog. Kravet var at alle private barnehager skal få samme tilskudd.
I Moss stilte store og små i fakkeltog. Kravet var at alle private barnehager skal få samme tilskudd.

Store og små i fakkeltog for likt tilskudd

Rundt 100 foreldre og barn fra de private barnehagene i Rygge kommune stilte opp og gikk i fakkeltog gjennom Moss sentrum. Årsaken? De krever like tilskuddssatser i nye Moss kommune.

Publisert Sist oppdatert

En rekke kommuner skal bli sammenslått ved årsskiftet. Finansieringen av de private barnehagene tar utgangspunkt i kommunenes gamle regnskaper, og da to år tilbake i tid. Denne måten å beregne tilskudd på, videreføres når kommuner blir sammenslått. Forskriften er klar på at den nye kommunen skal beregne tilskuddet til private barnehager ut fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført. Men det er åpning for at alle barnehagene kan løftes opp til samme nivå.

En gjennomgang barnehage.no har gjort av tilskuddssatser i alle kommuner som blir sammenslått, viser at det kan bli store forskjeller innad i de nye kommunene. I Moss og Rygge skiller det i dag 21.452 kroner per små barn, og 12.182 kroner per store barn.

Fakkeltog

Samarbeidsutvalget i Fasanveien barnehage hadde idéen til et fakkeltog, og siden det er et godt samarbeid mellom alle private barnehagene i kommunen, var det enkelt å få flere med.

Dermed møtte nærmere 100 personer, små og store, opp til fakkeltoget.

– Det var et langt og flott tog, med trommeorkester, sier Ingri Rosén Guren. Hun har barn i Fasanveien barnehage, og holdt appellen foran rådhuset.

Hun mener det var fint å kunne møtes med tente fakler.

– Det var et veldig bra oppmøte, både fra foreldre og politikere. Ordføreren tok imot tegninger fra barna, og var klar på at de skulle ta med vårt krav i sin vurdering av budsjettet.

Under snitt

I gamle Rygge kommune har de private barnehagene fått tilskudd godt under landsgjennomsnittet. I 2019 fikk barnehagene 16788 kroner mindre enn landsgjennomsnittet per små barn, og 9.955 kroner per store barn, viser tall fra barnehagemonitor.no.

– Vi hadde et sterkt håp om likebehandling da det ble klart at Rygge og Moss skulle slå seg sammen. Men vi ser at rådmannen har lagt fram et stramt budsjett, hvor det ikke er full utjevning fra første år. Det er ikke greit, sier Ingri Rosén Guren, og fortsetter:

Ingri Rosén Guren holdt appell.
Ingri Rosén Guren holdt appell.

– Det er et prinsipp med tidlig innsats, og at alle skal få et likt tilbud.

Hun er klar på at barnehagene som får minst i dag, gjør et veldig bra arbeid for barna.

– De får til utrolig mye med de ressursene de har. Men det er en sammenheng mellom tilskudd og hva man har mulighet til. En slik forskjellsbehandling vi ser her er med på å forsterke sosial ulikhet, sier hun.

Rådmannens forslag til budsjett legger opp til en forskjell i tilskudd på 7.574 kroner per store barn, og 13.158 kroner per små barn.

– Det utgjør fort mye penger. Sett utenfra virker det sårbart med tanke på vikarer ved sykdom, kompetanseheving for de ansatte og bemanningstetthet, sier Guren.

– Viktig sak

Michael Torp er gruppeleder for Frp i nye Moss kommune. Han mener dette er en viktig sak.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å legge inn disse pengene i budsjettet og sørge for at det blir likestilt i vårt budsjettforslag, sier han til Moss Avis, som omtalte saken først.

Smedhusåsen barnehage var også representert.
Smedhusåsen barnehage var også representert.

Også SVs Øivind Tandberg-Hanssen var på plass i fakkeltoget. Til Moss Avis uttaler han at SV skal kjempe for likt tilskudd.

– Men vi har bare tre av flertallets 29 representanter så det er ikke så lett å få gjennomslag, sier han.

Forutsigbarhet

Statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) har tidligere uttalt til barnehage.no at bakgrunnen for at  tilskuddene til private barnehager i nye kommuner skal beregnes ut fra regnskapene i de gamle kommunene følgende:

– Av rent praktiske hensyn finnes det ikke godkjente regnskapsdata for den nye kommunen før etter to år. Vi valgte derfor å gjøre det på denne måten for å sikre at private barnehager skulle få en forutsigbar beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing. Når kommuner slår seg sammen vil tilskuddsnivået til private barnehager kunne variere mellom de opprinnelige kommunene. Skulle det vært samme tilskuddsnivå for alle private barnehager i en sammenslått kommune fra dag én, ville dette gjort at noen barnehager fikk et kutt det kunne være vanskelig å håndtere på kort sikt, sa hun, og la til:

 – Dersom kommunene ønsker det, står de fritt til å velge å gi det samme tilskuddet til barnehagene som har lavere tilskudd i overgangsperioden.

Store og små gikk gjennom Moss' gater.
Store og små gikk gjennom Moss' gater.

Les også: Kan bli opptil 3,8 millioner kroner i forskjell for barnehager i samme kommune: – Det handler om forutsigbarhet

– Vil regjeringen gjøre noe for å legge føringer slik at barnehager i nye kommuner, hvor det er forskjeller i tilskudd, skal komme opp på samme tilskuddsnivå fra første stund?

– Med denne overgangsordningen har vi sikret forutsigbarhet. Vi mener det er viktig at private barnehager skal kunne vite at tilskuddet ikke påvirkes negativt av kommunesammenslåingen før overgangsperioden er over. De nye kommunene står fritt til å gi mer tilskudd hvis de mener sammenslåingen har gitt urimelige utslag, sa hun.

Powered by Labrador CMS