Statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) mener det handler om forutsigbarhet for de private barnehagene når det fremdeles skal tas utgangspunkt i de gamle kommunenes regnskap.
Statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) mener det handler om forutsigbarhet for de private barnehagene når det fremdeles skal tas utgangspunkt i de gamle kommunenes regnskap.

Kan bli opptil 3,8 millioner kroner i forskjell for barnehager i samme kommune: – Det handler om forutsigbarhet

Fra 1. januar 2020 skal en rekke av landets kommuner slås sammen i nye, større kommuner. Det fører til at enkelte private barnehager kan oppleve store forskjeller i tilskudd.

Publisert Sist oppdatert

57.042 kroner per småbarn og 32.817 kroner per store barn. Så mye kan skille de private barnehagene i tilskudd i den nye Øygarden kommune. Det viser en gjennomgang barnehage.no har gjort av kommunale tilskudd til private barnehager i samtlige kommuner som nå skal bli sammenslått. (Hele oversikten kan du se nederst i saken.)

I Sund kommune er det bare en privat barnehage. Det er Sauafjellet Fus barnehage AS. I dag har barnehagen 30 småbarn og 63 store barn. Hvis dette fortsatt er status til neste år, ville barnehagen fått i nesten 3,8 millioner kroner mer enn i dag hvis de hadde hatt samme tilskudd som dagens Øygarden kommune.

Barnehagen ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Et stjerneeksempel

Bakgrunnen er at finansieringen av de private barnehagene tar utgangspunkt i kommunenes gamle regnskaper, og da to år tilbake i tid. Denne måten å beregne tilskudd på, videreføres når kommuner blir sammenslått. Forskriften er klar på at den nye kommunen skal beregne tilskuddet til private barnehager ut fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført.

Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV.
Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV.

Flere har reagert på det som kan komme til å bli praksis i de neste to årene. 

– Dette er et stjerneeksempel på at det er veldig store forskjeller fra kommune til kommune på hvor mye som bevliges til barnehagene. Og jeg tror ikke det er så store forskjeller på de to nabokommunene som vil rettferdiggjøre de store forskjellene, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (Sv).

– Her ser vi baksiden ved en del av kommunesammenslåingene. Man har ikke sett for seg alle konsekvensene det kan få, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp), og fortsetter:

– Senterpartiet mener at man burde ha gjort noe med hele finansieringssystemet. Det er så mye konflikt rundt tilskudd, og her må det gjøres. Alle er egentlig enig, men det som mangler er politisk vilje, sier hun.

LES OGSÅ: Forskjellsbehandling i nye Moss kommune: – Nå er det nok! 

LES OGSÅ:Barnehagene blir en del av samme kommune - får ulike tilskudd i to år til.

– Praktiske hensyn

Ifølge statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) er bakgrunnen for at tilskuddene til private barnehager i nye kommuner skal beregnes ut fra regnskapene i de gamle kommunene følgende:

– Av rent praktiske hensyn finnes det ikke godkjente regnskapsdata for den nye kommunen før etter to år. Vi valgte derfor å gjøre det på denne måten for å sikre at private barnehager skulle få en forutsigbar beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing. Når kommuner slår seg sammen vil tilskuddsnivået til private barnehager kunne variere mellom de opprinnelige kommunene. Skulle det vært samme tilskuddsnivå for alle private barnehager i en sammenslått kommune fra dag én, ville dette gjort at noen barnehager fikk et kutt det kunne være vanskelig å håndtere på kort sikt, sier hun, og legger til:

 – Dersom kommunene ønsker det, står de fritt til å velge å gi det samme tilskuddet til barnehagene som har lavere tilskudd i overgangsperioden.

Det viser også en uttalelse Utdanningsdirektoratet har kommet med.

«Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsene til de private barnehagene som forskriften fastsetter, står kommunen fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett.»

Marit Knutsdatter Strand (Sp) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Mona Fagerås (Sv) er klar på her vil de nyvalgte kommunepolitikerne få en stor utfordring i fanget. 

– Det er nesten sånn at de må sette seg ned allerede på tirsdag for å tenke gjennom hvordan dette skal løses. At de får en kjempejobb, er helt klart.

Hun får støtte fra Marit Knutsdatter Strand (Sp):

– Det er opp til de folkevalgte å rydde opp, men her må man ha respekt for at de har et enormt ansvar, og mange oppgaver de skal finne ut av og løse, i trange økonomiske kår. Så her vil jeg oppfordre barnehagene til å være i dialog med de folkevalgte for å løse dette.

Forskjellsbehandling

Remen forstår at ulike tilskudd innad i kommunen kan oppleves som forskjellsbehandling.

– Jeg forstår at det kan oppleves som forskjellsbehandling når barnehager, i det som etter hvert blir sammenslåtte kommuner, får ulikt tilskudd. Samtidig mener vi dette er det mest forutsigbare for barnehagene. Å redusere tilskuddene til de barnehagene som ligger høyere kunne fått verre konsekvenser for barna. Kommunene står fritt til å gi et høyere tilskudd til de barnehagene med lavere tilskudd om de ønsker det.

– Kan regjeringen sitte og se på forskjellsbehandlingen?

– Alternativet med å frata tilskudd på kort varsel kunne fått verre konsekvenser for barna. Det er ikke alle barnehager som får mer i tilskudd ved en kommunesammenslåing. Noen får også mindre. Overgangsbestemmelsen ved kommunesammenslåinger sikrer at private barnehager har forutsigbarhet. Det var viktig at private barnehager kunne vite at tilskuddet ikke påvirkes før overgangsperioden er over, sier hun.

– Hva vil regjeringen si til barnehager som kan bli rammet av en slik forskjellsbehandling?

– I tilfeller hvor det er store forskjeller i tilskuddssatsene eller hvis sammenslåingen gir urimelige utslag, kan selvsagt den nye sammenslåtte kommunen velge å gi mer tilskudd til de private barnehagene enn minimumsforpliktelsene. Dette er en vurdering som lokalpolitikerne har ansvar for. Etter to år skal den nye kommunens regnskap og barnetall brukes i tilskuddsberegningen, og da vil alle barnehagene i den nye kommunen få tilskudd basert på det samme beregningsgrunnlaget.

Over en million

Eierstyret i Smedhusåsen barnehage har i en kronikk i barnehage.no også reagert på det som vil bli forskjellen i nye Moss kommune. Barnehagens egne beregninger viser at forskjellen i tilskudd per barn vil utgjøre 1.194.128,- kroner mindre i tilskudd for deres barnehage, kontra tilsvarende barnehage i Moss kommune.

Til det sier Remen:

– Igjen har det vært viktig at overgangsbestemmelsen ved kommunesammenslåinger sikrer private barnehager forutsigbarhet. Vi mener det er viktig at private barnehager skal kunne vite at tilskuddet ikke påvirkes negativt av kommunesammenslåingen før overgangsperioden er over. I tilfeller hvor det er store forskjeller i tilskuddssatsene eller hvis sammenslåingen gir urimelige utslag, kan selvsagt den nye sammenslåtte kommunen velge å gi mer tilskudd til de private barnehagene. Dette er en vurdering som lokalpolitikerne har ansvar for.

LES OGSÅ: – Skal barna våre forskjellsbehandles i den nye kommunen?

– Vil regjeringen gjøre noe for å legge føringer slik at barnehager i nye kommuner, hvor det er forskjeller i tilskudd, skal komme opp på samme tilskuddsnivå fra første stund?

– Med denne overgangsordningen har vi sikret forutsigbarhet. Vi mener det er viktig at private barnehager skal kunne vite at tilskuddet ikke påvirkes negativt av kommunesammenslåingen før overgangsperioden er over. De nye kommunene står fritt til å gi mer tilskudd hvis de mener sammenslåingen har gitt urimelige utslag, sier hun.

 

TRYKK HER FOR Å FÅ OPP TABELLEN I ET NYTT VINDU.

 

Powered by Labrador CMS