Fire dager før jul får 13 private barnehager tilbakebetalt tilskudd for 2014

Fylkesmannen med kritikk av kommunen. Nå har de private barnehagene i Narvik fått utbetalt nesten 1,5 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

En tilskuddssak for 2014 har endelig fått satt sitt punktum. Nå har Fylkesmannen i Nordland konkludert med at Narvik kommune ikke hadde hjemmel for å kreve tilbake for mye i utbetalt tilskudd.

Dermed må kommunen nå ut med 1.472.815 kroner, som fordeles mellom 13 barnehager.

Utbetalingene strekker seg fra 45.001 til 216.822 kroner.

– Saken har hatt stor betydning for de private barnehagene, og burde derfor ha vært avgjort langt tidligere. Dette av hensyn til både foreldelsesfrister og forsinkelsesrenter. Narvik kommune har ikke behandlet saken i tråd med prinsippene for god forvaltningsskikk, og bør sørge for at dette ikke skjer igjen, skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

Fylkesmannen fikk først oversendt saken til klagebehandling 25.11.2019. 

Fra 2014

Saken startet da Narvik kommune vedtok tilskuddssatsene for tilskuddsåret 2014. Da kommunen budsjetterte utgiftene for året, ble det gjort en feil. Utgiftene til lærlinger ble lagt til i selvkostkalkylen. Dette skulle i stedet vært ført som fradrag. Konsekvensen av feilen førte til at de private barnehagene fikk utbetalt et høyere tilskudd enn hva de skulle ha hatt.

Dette ble korrigert da regnskapet ble fastsatt, og kommunen valgte da å kreve tilbakebetalt den delen av tilskuddet som de private barnehagene hadde fått for mye.

Det skulle ikke kommunen ha gjort. Forskriften som var gjeldende på dette tidspunktet sa at barnehager som i løpet av året mottok høyere tilskudd enn det de hadde krav på, skulle etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp, eller få trukket beløpet ved senere eller neste års tilskudd. Imidlertid så slo et rundskriv fast at for mye utbetalt tilskudd som skyldes feil fra kommunens side ikke var omfattet av bestemmelsen.

– Vi anser det som utvilsomt at det er gjort en feil fra kommunens side i denne saken. Hvorvidt barnehagene kan lastes for feilutbetalingen er ikke noe Fylkesmannen har myndighet til å avgjøre. Etter en vurdering av forskriften og sakens opplysninger, finner vi at forskriften § 10 ikke gir Narvik kommune hjemmel for å kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd. Vi opphever derfor etterjusteringsvedtaket på dette punktet, og ber Narvik kommune vurdere tilbakebetalingskravet ut fra riktig rettslig grunnlag.

13. desember sendte PBL krav om tilbakebetaling på vegne av barnehagene, og 20. desember opplyste Narvik kommune til de private barnehagene at kravet nå var betalt.

Fornøyd

– PBL er glad for at denne saken nå har fått en god slutt, men er svært kritisk til at det har tatt så lang tid. Denne saken burde vært løst senest i løpet av 2015, men nå har det altså tatt ytterligere fire år får barnehagene har fått de tilskuddene de rettmessig har krav på, noe som er viktig for kvaliteten på tilbudet til barna i de private barnehagene. Imidlertid er vi glad for at kommunen nå i siste omgang raskt har effektuert utbetalingene etter at PBL sendte brev om krav om utbetaling 13. desember, slik at saken fikk sin avslutning i 2019, sier Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL.

Powered by Labrador CMS