Antall tapte dagsverk knyttet til sykdom i luftveiene er omtrent dobbelt så høyt som normalt i tredje kvartal i år, ifølge tall fra NAV.
Antall tapte dagsverk knyttet til sykdom i luftveiene er omtrent dobbelt så høyt som normalt i tredje kvartal i år, ifølge tall fra NAV.

Sykefravær i tredje kvartal: 385 423 arbeidsdager gikk tapt i barnehagene

Det legemeldte sykefraværet i norske barnehager preges fremdeles av koronapandemien: Antall tapte dagsverk knyttet til sykdom i luftveiene er omtrent dobbelt så høyt som normalt.

Publisert Sist oppdatert

NAV fører statistikk over det legemeldte sykefraværet i norske barnehager. I tredje kvartal i år, juli, august og september, var det samlede sykefraværet 7,1 prosent.

I rapporten kommer det fram at det i tredje kvartal 2020 skulle ha vært jobbet nær 5,4 millioner dagsverk i landets 5 730 barnehager. Sykefraværet utgjør i alt 385 423 dagsverk i barnehagene.

I første kvartal 2020 var sykefraværet på rekordhøye 10,7 prosent i de kommunale barnehagene, og 9,4 prosent i de private barnehagene. I andre kvartal var tilsvarende tall 9,3 i de kommunale og 8,3 prosent fravær i de private barnehagene.

Statistikken fra NAV skiller for tredje kvartal mellom kommunale, private og ideelle barnehager. I tredje kvartal i år var sykefraværet høyest i de kommunale barnehagene, med 7,6 prosent. I de private barnehagene er tallet 6,8 prosent, mens det i de ideelle barnehagene er 6,2 prosent. Når man ser på sykefraværsprosenten fordelt på alder og sektor, viser det seg at det er ansatte i alderen 60-69 år i kommunale barnehager som har det høyeste sykefraværet: 9,5 prosent. Samtidig er det langt færre ansatte i den aldersgruppen.

Den største aldersgruppen barnehageansatte er de som er mellom 30 og 39 år. Der er sykefraværsprosenten 7,4, 7,0 og 6,8 fordelt på henholdsvis kommunale, private og ideelle barnehager.

NAV har også sett på sykefraværet fordelt på de ulike yrkesgruppene i barnehagen. Den største gruppen er barnehageassistenter med flere, som inkluderer alle de ansatte i barnehagen bortsett fra barnehagelærere og styrere. Mens det er 65 572 ansatte i denne kategorien, er det 34 754 barnehagelærere og 4 043 styrere.

I tredje kvartal 2020 var sykefraværet blant barnehageassistenter med flere 7,5 prosent. Barnehagelærere hadde en sykefraværsprosent på 7, mens styrerne hadde et samlet sykefravær på 5,1 prosent.

En stor andel av sykefraværet etter mars 2020 skyldes sykdommer i luftveiene. NAVs statistikk fra barnehagene i andre kvartal i år viser at det har vært en fordobling av tapte arbeidsdager grunnet luftveislidelser fra andre kvartal i 2019. I tall vil det si at det økte fra rundt 19 000 til 45 000 tapte dagsverk i 2020. Covid-19 sto i andre kvartal for rundt 8 900 tapte dagsverk, mens karantenediagnoser utgjorde 12 000 dagsverk.

I NAVs rapport fra andre kvartal slås det fast at omtrent 50 prosent av de tapte dagsverkene under luftveier er relatert til koronapandemien.

I tredje kvartal fortsetter trenden: Mens sykdommer i luftveiene i samme kvartal de foregående årene har ligget jevnt på litt over fem prosent, er fraværet i 2020 på 11,1 prosent. Målt i antall dagsverk utgjør det 42 782 tapte arbeidsdager.

Samtidig er det fremdeles muskel- og skjelettlidelser som er den hyppigste årsaken til at barnehageansatte er borte fra jobb: I tredje kvartal utgjør denne gruppen 34,2 prosent, mens psykiske lidelser utgjør 22 prosent av sykefraværet.

Noen begreper

Legemeldt sykefravær: Det er to datagrunnlag som brukes for å lage legemeldt sykefravær. Legemeldte sykmeldinger brukes til å beregne antall sykedager (tapte dagsverk). Mulige arbeidsdager (avtalte dagsverk) lages på bakgrunn av informasjon om stillingsandel og arbeidstimer som rapporteres inn til A-ordningen.

Sykefraværsprosent: Tapte dagsverk (sykedager) på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (arbeidsdager).

Les hele rapporten om sykefravær i barnehagene 3. kvartal her.

Powered by Labrador CMS