Barnehagebarn i alderen fire til seks år har siden 2015 fått tilskudd til svømmeopplæring.
Barnehagebarn i alderen fire til seks år har siden 2015 fått tilskudd til svømmeopplæring.

Kun barn i private barnehager fikk svømmeundervisning

Siden mars i fjor har 90 barn barnehagebarn i Bjørnafjorden kommune fått tilbud om svømmeopplæring. Ingen av dem går i en kommunal barnehage.

Publisert

Det får Frp-politiker Laila Reiertsen i Bjørnafjorden til å reagere. Under et formannskapsmøte i forrige uke stilte hun spørsmål om hvorfor ikke de kommunale barnehagene har fått til å gi dette tilbudet.

Det kommer fram i en sak i Os & Fusaposten (krever innlogging).

Bjørnafjorden kommune er sammenslått av de tidligere kommunene Os og Fusa. Ifølge barnehagefakta.no er det i alt 15 private barnehager, med i alt 1 164 barn, og åtte kommunale barnehager med i alt 352 barn i kommunen.

Tilskuddsordningen for svømmeopplæring i barnehagene ble opprettet i 2015, og blir forvalta av statsforvalterne. Målet med ordningen er at barnehagebarn i alderen 4-6 år skal bli trygge i vannet. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 72,2 millioner kroner til ordningen.

Ifølge avisen Os & Fusaposten svarer kommunalsjef Line Rye at det er ulike grunner til at man ikke har gjennomført dette i i de kommunale barnehagene i Os og Fusa. I Fusa er åraken at idrettsanlegget Framo Aktiv, som også huser svømmebasseng, har vært stengt siden mars i fjor. Opplæring i et annet basseng har vært vurdert, men uten at det har vært funnet egnet.

Mens i Os har det handlet om ressurser og kapasitet i en krevende tid der barnehagene har hatt større fokus på å ikke krysse kohorter, ifølge kommunalsjefen. Hun sier også at midlene til svømmeopplæring er overført til 2021, og at dette skal prioriteres så snart smittevernrestriksjonene tillater en oppmyking av kohort-tenkingen.

Powered by Labrador CMS