Selv om det er skolestarterne som får være med på trening i vannet, er det noe barna begynner å glede seg til tidlig i Mummidalen barnehage.

– Viktig at barnehagen tar ansvar for å gjøre ungene trygge i vann

I 2019 fikk i alt 35 781 barnehagebarn i alderen fire til seks år mulighet til å prøve seg i vannet. I Mummidalen barnehage like utenfor Kristiansand tar de svømmeopplæringen noen skritt videre.

Publisert

 – Veldig mange av barna i barnehagen bor nært sjøen, og har båtliv og havet som en del av hverdagen. Da tenker jeg det er en del av barnehagens ansvar å gjøre ungene trygge i vann. Vi er også mye på tur mot stranda på våren og sommeren, og ønsker at barna skal være trygge. 

Det sier Tone Warp Ulriksen, styrer og pedagogisk leder i Mummidalen barnehage i Møvig. Tettstedet ligger like utenfor Kristiansand, en kort kjøretur sørover langs kysten. Selv har barnehagen bare en fem minutters gåtur - i småbarnstempo - ned til sin egen strand. 

– Vi er en relativt liten barnehage, med to avdelinger og litt over 30 barn. I år har vi syv førskolebarn, og det er de som får være med både i bassenget og etter hvert på «svømmeopplæring» i sjøen. 

Bedre svømmeferdigheter

Fylkesmannen i Agder fikk i år tildelt 3 679 650 kroner av den totale potten på nær 68 millioner kroner til svømmeopplæring for barn i barnehagealder. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter.

Det betyr at i alt 2 151 barn i Aust-Agder og Vest-Agder har fått muligheten. 

De syv skolestarterne i Mummidalen barnehage startet i bassenget i høst.

– Der har vi brukt instruktører fra svømmehallen, sammen med personalet vårt. Men så har vi tatt det litt videre, sier styreren. 

Midlene barnehagen fikk til svømmeopplæring, har de brukt på timene i svømmehallen. I tillegg har de investert i våtdrakter, hansker og sko til barna, slik at de kan bade i sjøen selv om gradestokken viser seinhøst. Til det har de brukt egne, oppsparte midler. 

FAKTA

I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Totalt ble det bevilget 10 millioner kroner, og midlene ble gitt til 5 fylker (Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland).

Ordningen er videreført i 2016, 2017 og 2018, og gjelder samtlige fylker. For 2019 er det bevilget totalt 68 millioner kroner som er fordelt på alle fylker.

For 2020 er det satt av 69 993 000 kroner til formålet i statsbudsjettet.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Utdanningsdirektoratet skriver følgende om vilkår for å tildele støtte: “Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke fylkesmannen om tilskudd. Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres.”

I 2019 er satsen for tilskudd 1850 kroner per barn. 

– Det er veldig stor forskjell på å bade i et varmt basseng, og å komme til havet. Der er det for det første mørkt, sjøen beveger seg - og så er det mange som synes det er ekkelt å tråkke i tang. Derfor har vi vært veldig bevisst på både å gå i tanga, og å ta den opp og kjenne på den, sier Ulriksen. 

Vanntilvenningen i sjøen startet de med i oktober. 

– Allerede da var det ganske kaldt i vannet. Likevel er barna bare positive, de synes det er gøy. Det er litt kaldt med det samme de går uti, men så blir de varme etter hvert. 

– Er det noen av barna som allerede har lært seg å svømme? 

– Nei, det tror jeg ikke. Men det er heller ikke det som har vært fokus. Det handler om å tørre å være under vann. Barna øver seg på å ligge på magen, leker og løper fram og tilbake i vannet. Det er ikke så skremmende, og så blir de vant til å være i vannet. 

70 millioner til neste år

I statsbudsjettet for 2020, som nylig ble endelig vedtatt, er det bevilget nær 70 millioner kroner til dette formålet. I gjennomgangen barnehage.no har gjort, kommer det fram at ordningen blir stadig mer kjent ute i barnehagene. 

– Fylkesmannen i Agder har siden 2017 opplevd stor interesse for disse midlene fra barnehager, kommuner og svømmeforeninger. Det har vært oversøking på tildelte midler i alle årene. Vi ser også at interessen for disse midlene har vært økende. Vi opplever at stadig flere barnehager og kommuner har søkt, skriver seniorrådgiver Bjarne Thorsen hos Fylkesmannen i Agder i en epost til barnehage.no. 

Mummidalen barnehage bruker tilskuddet til å dra i bassenget, og har selv investert i våtdrakter til barna.

Oversikten viser at alle fylkene stort sett har brukt opp alle pengene, bortsett fra Vestland, som har 278 000 kroner igjen, og Oslo og Viken, som har igjen 3 875 400 kroner. 

– Fortsatt ser vi at ikke alle fylker utnytter ordningen fullt ut og jeg håper at informasjonsarbeidet inn mot barnehagene blir godt nok til at alle fylkene bruker opp alle midlene i året som kommer, sier Venstres Abid Raja.

Han har vært en pådriver for å få på plass ordningen, og har jobbet for at potten skulle utvides fra prøveprosjektet i 2015 - da det ble bevilget til millioner kroner til et prøveprosjekt - fram til i dag. Noe av bakgrunnen for det var hans egen skrekkopplevelse, som han fortalte om til barnehage.no i 2018. 

Nå oppfordrer politikeren fylkesmannsembetene om å jobbe enda hardere for å få gjort ordningen kjent: 

– Ettersom vi de siste par årene har sett at ikke alle fylkene bruker opp alle midlene, har det blitt litt vanskelig å argumentere for at ordningen skal utvikles ytterligere. Det må imidlertid ikke være tvil om at jeg og Venstre på sikt ønsker at dette skal bli en nasjonal ordning. Vi mangler rundt 30 millioner kroner for at alle barnehagebarn i hele Norge skal bli en del av ordningen, sier han, før han slår fast:

Vannet i havet oppfører seg annerledes enn i bassenget. Men er minst like morsomt å leke i.

– Dette er blant mine hjertesaker, og jeg håper det ikke går mange år før dette blir en nasjonal ordning. I første omgang er det opp til alle fylkene å vise at alle pengene blir brukt opp.

Dårligst i Norden

Tidligere undersøkelser har vist at norske barn er de dårligste til å svømme i Norden. Per 31. november hadde 82 personer omkommet i drukningsulykker her til lands. Tre av dem var barn. 

I en artikkel publisert i forskning.no for noen uker siden, tar førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU til orde for at svømmeundervisningen i skolen bør foregå utendørs. 

– Nesten alle drukninger skjer utendørs. Men vi øver altså ikke der ulykkene skjer, sier han. 

Styrer Tone Warp Ulriksen i Mummidalen barnehage er også bevisst på barnehagens ansvar. 

– Det er ikke alle barn som har svømmedyktige foreldre. Samtidig bor veldig mange barn her i landet nært kysten, eller i nærheten av vann. Dette er noe det er veldig viktig å ha fokus på - og det er viktig at vi som jobber i barnehage tar det ansvaret. 

Powered by Labrador CMS