Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen måtte gripe inn i konflikten.
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen måtte gripe inn i konflikten.

Statsråden grep inn: Barnehagestreiken over

Fagforeningene var klare til å trappe opp streiken, så grep statsråden inn.

Publisert Sist oppdatert

Konfliktene mellom NHO og Fagforbundet/FO og Parat/Delta har pågått siden 9.januar. Konfliktene har ført til at drøyt 100 arbeidstakere i en lang rekke behandlingsinstitusjoner innenfor rusomsorg, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg og noen barnehager har vært tatt ut i streik.

Fagforeningene hadde varslet at streiken skulle trappes opp fra onsdag morgen. Men nå har regjeringen stukket kjepper i hjulene og bedt partene avslutte streiken. Bakgrunnen er en rapport fra Helsetilsynet hvor det kommer fram at de har vurdert situasjonen slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved en konkret institusjon i forbindelse med opptrapping av streiken.

LES OGSÅ: Streiken trappes opp – ni barnehager rammes

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen sier i en pressemelding at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Men når Helsetilsynet vurderer at konflikten vil medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.

Reagerer

Fagforbundet reagerer på at regjeringen nå griper inn i konflikten.

– Vi er opprørt over at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en streik der Fagforbundet og FO har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak. Vi har nettopp vært opptatt av å hindre fare for liv og helse. Dette er et angrep på den frie streikeretten, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Fagforbundets nettsider.

– Jeg tar til etterretning statsrådens varsel om tvungen lønnsnemnd og beklager at en viktig og rettferdig streik nå må avbrytes. Vi er kjent med at NHO har valgt å ikke søke dispensasjon til tross for at arbeidsgiver ønsket dette. Dette begrenser streikeretten vår, sier Deltas 1. nestleder, Trond Ellefsen.

Han mener Deltas uttak ikke førte til vanskeligere bemanningssituasjon enn hva virksomheten ellers ville ha håndtert ved vanlig fravær, sykdom og ferieavvikling.

– Da er det påfallende en slik bemanning nå vurderes som uforsvarlig og med fare for liv og helse.

Samarbeid

NHO på sin side sier de vil legge til rette for godt samarbeid fremover.

– Vi registrerer at regjeringen har funnet grunn til å bruke tvungen lønnsnemnd i streiken om overenskomst 453 og 536 i private og ideelle omsorgsbedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene har bekreftet at de streikende vil ta opp arbeidet. Med det er en krevende konflikt nå avsluttet. NHO vil legge til rette for godt samarbeid fremover, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Powered by Labrador CMS