Knut Storberget har overlevert rapporten til kunnskapsminister Guri Melby.
Knut Storberget har overlevert rapporten til kunnskapsminister Guri Melby.

Storberget-rapporten er sendt på høring

Kunnskapsminister Guri Melby var klar på at rapporten fra det hurtigarbeidende utvalget som har sett på framtidens finansiering av private barnehager skulle på høring. Nå kan du si din mening.

Publisert

Da statsbudsjettet for 2021 skulle bankes igjennom i Stortinget, fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for at det skulle settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skulle se nærmere på finansieringen av private barnehager.

I februar ble det nedsatt et partssammensatt utvalg bestående av medlemmer fra Fagforbundet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Virke, PBL (Private barnehagers landsforbund) og Utdanningsforbundet. Utvalget ble ledet av Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget.

16. juni ble rapporten overlevert til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Her hadde utvalget kommet delt seg i et flertall og et mindretall som kom med forslag til hver sin modell for hvordan sektoren bør finansieres i framtiden.

– Grunntanken i flertallets modell er at man skal få betalt for det man faktisk gjør, og det behovet man har. Sånn sett vil det si at det kan bety at noen barnehager får bedre økonomi mens andre får dårligere økonomi, uttalte Knut Storberget til barnehage.no da rapporten ble presentert.

Forslaget til flertallet ble imidlertid slaktet av utvalgets mindretall, PBL:

– Flertallet har lagt frem et forslag som i realiteten er et angrep både på barnehageforliket, prinsippet om likebehandling av barn, og på foreldrenes rett til å velge den barnehagen de ønsker for sine barn. Det kan ikke PBL støtte, uttalte administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

I forbindelse med overleveringen var kunnskapsministeren klar på at rapporten skulle på høring.

– Vi har landet på at vi vil sende utvalgets rapport på høring, for dersom vi gjør endringer i denne sektoren så påvirker det svært mange. Derfor er det viktig at vi har grundige prosesser, der alle som blir påvirket har en mulighet til å bli hørt, sa Melby til barnehage.no da.

Nå har Kunnskapsdepartementet sendt rapporten på høring, og de ber om «synspunkter og innspill til rapporten, herunder flertallets og mindretallets forslag til fremtidig finansieringsmodell.»

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2021.

Powered by Labrador CMS