DEBATT

– I verste fall fratas du som forelder muligheten til å velge den barnehagen du selv ønsker å ha barnet ditt i.
– I verste fall fratas du som forelder muligheten til å velge den barnehagen du selv ønsker å ha barnet ditt i.

Storberget-rapporten: – Vi er bekymret for framtiden til barna

Har du barn i barnehagen, eller skal du søke barnehageplass? Da bør du absolutt får med deg dette, fordi vi er bekymret for fremtiden til ditt barn, skriver innleggsforfatteren.

Publisert

Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

16. juni leverte et regjeringsnedsatt utvalg sin rapport om fremtidig finansiering av private barnehager. To ulike modeller er foreslått. Hvis man går litt i dybden på hva denne rapporten faktisk sier, så tror jeg du vil forstå vår frustrasjon.

  • Utvalgsleder Knut Storberget, med flertall, foreslår at:
  • Kommunene skal få så godt som full råderett over samtlige barnehager i kommunen, kommunale som private.
  • Kommunen skal selv få definere hva den enkelte barnehage kvalifiserer til av økonomisk støtte, hvilken barnehage som skal få hva, og hvor lenge den enkelte barnehage skal få den.
  • Kommunen kan bestemme hvilke barnehager som skal fylles opp først.

Er det rettferdig?

Hvem ville du som arbeidsgiver sørget for skulle klare seg best? Dine egne «bedrifter», eller din konkurrerende «bedrift» litt lenger nedi gata? Klarer vi å få øynene opp for hva det er som virkelig skjer her? Hvordan kan noe av dette komme ditt barn til gode i barnehagen? Har medlemmene av utvalget ivaretatt ditt barn da de skrev denne rapporten?

Med andre ord: Ingen privat barnehage kan satse, ingen kan gå all-in i større utviklingsprosjekt og ingen kan med sikkerhet planlegge for fremtiden. Hvorfor? Fordi en ikke vet hvordan neste barnehageår blir.

Og skulle det gå så langt at en barnehage ikke lenger går rundt grunnet manglende støtte? Ja, da har den samme kommunen førsteprioritet til å kjøpe den opp.

Mangfoldet kan forsvinne

Et Barnehage-Norge preget av mangfold er dessverre i fare for å forsvinne. En privat barnehage kan levere så gode resultater en bare vil. En kan til og med være den mest populære barnehagen i sin kommune. Men hva nytter det når det helt og fullt er opp til kommunen hvilken barnehage som skal fylles opp? For skulle det vise seg at en kommunal barnehage sliter med søkere, kan barn i verste fall bli flyttet fra den ene private barnehagen til den andre kommunale barnehagen.

Hva vil det si for deg som forelder? I verste fall fratas du muligheten til å velge den barnehagen du selv ønsker å ha barnet ditt i.

Som forelder til barnehagebarn i 2021 har du i dag bedre vilkår en noen foreldre tidligere har hatt. Du kan nærmest gå ut og «shoppe» barnehageplass. Utvalget er like så mangfoldig som når du drar på bil-shopping. Noen foretrekker den store og romslige bilen, andre liker den lille, litt mer intime bilen. Noen går for den tradisjonelle varianten, mens andre velger kanskje den nyeste og litt mer innovative bilen, med spenstig preg og farge.

Felles for oss alle, er at vi ønsker høyest mulig kvalitet. Denne muligheten er du nå i ferd med å bli fratatt.

Flertallet i Storberget-utvalget bidrar til å gi deg og barnet ditt færre valgmuligheter.

Den barnehagen du velger for ditt barn, basert på dine ønsker og preferanser, trenger ikke lenger være den barnehagen du potensielt får plass i. Det er feil vei å gå, syns vi.

Kan bli kroken på døra

Og hva vil det si for oss som barnehager? Resultatet av denne rapporten kort oppsummert: Mindre forutsigbarhet rundt de ansatte, manglende forutsigbarhet rundt videre satsninger, lavere mangfold og potensielt svekket kvalitet. Mindre konkurranse mellom barnehager som igjen kan føre til at barnehagene stagnerer, fordi de ikke lenger behøver, i samme grad som i dag, å ha det samme fokuset på utvikling, kvalitet og innhold.

I ytterste konsekvens kroken på døra for mange private barnehager.

Ting skjer i sektoren. Stadig flere er i ferd med å få øynene opp for viktigheten av kvalitet i barnehagen. Bare de siste par årene har det vært store og viktige diskusjoner. Problemet er bare det at de, som mye annet, har havnet i skyggen av korona-skyen som har preget mediebildet. Det har ført til at enkelte forslag har gått under radaren for store deler av dem det gjelder – nemlig deg som forelder.

Sist ut er altså Storberget-rapporten som har høringsfrist 1. oktober. Hva er målsetting med denne rapporten? Å utrede et nytt finansieringssystem for private barnehager. Hva er resultatet? At styrere og ansatte i private barnehager sitter igjen med, og lurer på hva som traff oss. Undrende om dette egentlig er et forsøk på å tøyle private barnehager en gang for alle?

For hvem kan, i all oppriktighet legge frem et slikt forslag i 2021? Et forslag som potensielt kan sette barnehagene og sektoren flere år tilbake i tid. Dette går mot det meste vi står for, og mot det som vi på daglig basis prøver å lære barna våre. For å nå målsettingen om en mer transparent bransje, for å sikre at alle tilskudd skal komme barna til gode, og for å forhindre «alle disse private velferdsprofitører».

Og la det for all del være klart: Vi ønsker oss alle en mer transparent sektor. Oppbygningen av Barnehage-Norge har gått fort fremover de siste 15-20 årene, og noen få har kanskje utnyttet dette til å gjøre gode penger. Likevel har samtlige private barnehager jobbet hardt for å effektivisere driften sin, de har jobbet hardt for å bruke hver eneste krone på best mulig måte og ikke minst til det beste for ditt barn og for fremtiden. Og som et resultat av det, har private barnehager, ifølge Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse, jevnt over også hatt de mest fornøyde foreldrene år etter år.

– Vi kan si ifra

I et samfunn der vi har et så stort fokus på likestilling, mangfold, inkludering og i det hele tatt ikke å forskjellsbehandle noen – uansett arena! Hvordan kan vi ta denne rapporten seriøst? Hvordan bestemmer Storberget-utvalget seg for å løse problemene? Flertallet i Storberget-utvalget har rett og slett tatt på seg såkalte «skylapper» i denne saken. Fordi det som tydelig kommer frem her, er at er så opptatt av å «tøyle» private barnehager at de har gått på akkord med sine egne samfunnsverdier.

Ble disse som flertallet kalte «samfunnsverdiene» plutselig ikke så viktige lenger?

Så hva kan vi gjøre da, tenker du kanskje?

Vi kan si ifra.

Storberget-utvalgets rapport er en åpen høring med høringsfrist 1. oktober. Vi må bruke stemmene våre. Si ifra hva du mener. Vi mener dette er viktig:

  • Konkurranse skaper mangfold - mangfold er en styrke.
  • Konkurranse skaper nytenkning - nytenkning skaper utvikling.
  • Hva er konkurrerende barnehager avhengig av? Forutsigbarhet!
  • Barnehagesektoren skal ta nye steg, fortsette å øke kvaliteten og å bidra til at ditt barn går en best mulig fremtid i møte.
Powered by Labrador CMS