Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener statsråden må komme med tydeligere krav til hvordan språkpengene skal brukes.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener statsråden må komme med tydeligere krav til hvordan språkpengene skal brukes.

Språkpengelotteriet: – Her må kunnskaps­ministeren på banen

Opposisjonen krever at statsråden tar grep, og sørger for at milliontildelinger til norske kommuner faktisk brukes som de skal.

– Her må Kunnskapsministeren på banen og avklare hvordan pengene er tenkt brukt for å sikre målrettet språkopplæring.

Det sier Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barnehage.no, etter å ha lest sakene om hvordan norske kommuner får øremerket tilskudd til språkopplæring for minoritetsspråklige barn, men at myndighetene mangler kontroll.

Fra 2017 til 2019 har norske kommuner fått nærmere 440 millioner kroner til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Kun 33,7 millioner kroner er kontrollert av myndighetene. Dermed er det ingen som har kontroll på om de resterende 403 millionene er brukt som de skal. Enkelte av de gjennomførte kontrollene har avdekket feil bruk av midlene.

En stikkprøvekontroll avdekket at en kommune selv ikke hadde kontroll på om pengene ble brukt riktig, og ytterligere kontroller viste at noe av materiellet som ble innkjøpt til barnehagene var altfor generelle, og havnet utenfor retningslinjene. En annen kommune har fått påpakning for at de ikke treffer hele målgruppen. Mens en tredje kommune har fått tilbakemelding på at de forholder seg til gammelt regelverk.

Avklaringer

I dag har retningslinjene følgende krav: «Kommunene og/eller barnehagene iverksetter tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.»

– Barnehagene gir uttrykk for at det er mange måter for å ta tak i språkutviklingen til barn på, men hvis statsforvalteren ser at pengene ikke brukes som de skal, bør det komme tydelige avklaringer på hva pengene faktisk skal brukes til, sier Strand (Sp), og kommer med et spark til regjeringen:

– Regjeringen virker mer opptatt av testing og kartlegging enn å bidra til språkopplæringen, når de fra før har varslet å tvinge på barnehagene språkkartlegging – imot faglige anbefalinger. Senterpartiet ønsker heller å invitere fagmiljøene på banen for å øke bevisstheten om hvordan flerspråklige kan være ressurser i barnehagene, og hvilke tiltak vi kan sette inn både lokalt og nasjonal for å bedre språkutviklinga til barnehagebarna.

– Det er en liten andel av språkmidlene som er kontrollert, burde bruken av en større andel kontrolleres?

– Dette er noe statsforvalterne må gjøre vurderinger av, men de må sørge for at tilsynet er forsvarlig. Det skal ikke være tilsyn for tilsynets skyld. Senterpartiet går til valg på å reindyrke statsforvalterens rolle rundt tilsyn og veiledning, så det ikke skal være noen tvil hvilken rolle de har, blant annet i oppfølging av slike saker, sier hun.

– Må komme fram

– Jeg er veldig opptatt av at penger som bevilges til et godt formål skal gå til formålet. Og det er viktig at pengene når fram til barna som trenger det aller mest.

Det sier Mona Fagerås (Sv) etter å ha lest saken. Fagerås er klar på at det er viktig at alle statsforvalterembeter nå kontrollerer at pengene faktisk brukes som de skal.

Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV.
Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV.

– Dette handler om de barna som trenger aller mest at pengene kommer fram. Det er sårbare barn, og det er viktig at alle skal ha like muligheter til å lære og lykkes i livet.

– Hva vil du si til regjeringen 0g statsråden?

– Statsrådens og regjeringens svar på hvordan man skal få gode språkkunnskaper er å teste mer, og teste om barna er god nok til å snakke norsk. Jeg registrerer at styreren i saken vil sette inn vikar slik at hun får frigjort en barnehagelærer som kan ta seg av språkundervisningen til de barna som trenger det mest. Det er nettopp dette det handler om. Vi må ha en bemanningsnorm som gjør at alle barna kan få like muligheter. Det er ekstremt viktig at ikke noen kommer skjevt ut, sier hun.

Dette er saken:

  • Fra 2017 har det årlig blitt utdelt nærmere 150 millioner kroner til norske kommuner for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.
  • Kommunene som oppfyller kriteriene trenger ikke søke, men får pengene direkte overført fra Utdanningsdirektoratet. Det stilles ikke krav om at kommunene rapporterer bruken, men de kan bli utsatt for en stikkprøvekontroll.
  • Barnehage.no har kartlagt kommunenes pengebruk, og sett nærmere på sikkerhetsmekanismene som ligger til grunn for at pengene brukes riktig.
  • I 2019 viser det seg at bruken av bare 22,8 av de nesten 150 millioner kronene som ble delt ut, faktisk ble kontrollert av myndighetene. Årene 2017 til 2019 sett under ett ble bare 33,7 av 437 millioner kroner kontrollert.
  • Barnehage.nos undersøkelser viser at det er store variasjoner fra kommune til kommune om hvordan pengene brukes. Fordelingen fører også til at en rekke minoritetsspråklige barn ikke får nytte av midlene. Enkelte kommuner har heller ikke kontroll på nøyaktig hva pengene brukes til.
  • Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Skremmende

Torstein Tvedt Solberg (Ap) syns det er skremmende å se omfanget av den manglende kontrollen.

– Man må sikre seg at pengene brukes og kommer til gode til barna disse midlene er beregnet til. Det er en god politisk grunn, og en god politisk debatt som ligger bak at det er satt av så store summer. Her har man faktisk brutt med tradisjonen om å ikke øremerke midler detaljert, men gi kommunene stor frihet. Språkopplæring er viktig, og da er det skremmende at regjeringen ikke har laget seg et bedre system for å følge opp, sier Tvedt Solberg.

LES OGSÅ: Mangler kontroll over pengebruken: – Urovekkende

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener statsråden må ta grep.
Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener statsråden må ta grep.

Barnehage.no har bedt om et telefonintervju med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), men har fått opplyst fra departementet at statsråden ikke har anledning til dette. Imidlertid har statssekretær Grunde Kreken Almeland mulighet til å stille til et telefonintervju, men ikke før fredag 18. juni.

– Dette bare bekrefter unnlatelsen fra regjeringen. Kanskje det gnager en dårlig samvittighet for at man ikke har klart å ta tak i dette? Det har vært symptomatisk de siste årene for regjeringen på barnehagefeltet. Eksempler på dette er barnehageloven som har vært utsatt en rekke ganger. Statsråden burde vise at dette er viktig for denne regjeringen, sier Tvedt Solberg.

– Det er valg til høsten. Hvis Arbeiderpartiet får makta, hva kommer dere til å gjøre med denne saken?

– Jeg kan garantere at dette er noe vi skal ta tak i for å sikre at pengene kommer til barna som trenger det. Men jeg håper at Melby ikke har tatt sommerferie og tar tak i dette. Det er hun og denne regjeringen som skal legge fram neste års statsbudsjett, og når statsbudsjettet legges fram forventer jeg at de har sett på dette og følger opp funnene som er gjort, sier han.

Powered by Labrador CMS