I Skien har Lillefot barnehage og Gulset sykehjem og bokollektiv holdt på med generasjonssang i mange år.
I Skien har Lillefot barnehage og Gulset sykehjem og bokollektiv holdt på med generasjonssang i mange år.

Tar sangstunden med til eldrehjemmet

– Det er viktig at barna skal komme for å være sammen med de eldre – synge sammen, bevege seg sammen, prate og spise is sammen. Ingen skal opptre eller underholde, sier Kjersti Gunnersen.

Publisert Sist oppdatert

Gunnersen jobber som musikkterapeut på Gulset sykehjem og bokollektiv, og har lang fartstid fra både barnehage og eldreomsorg.

Mang en gang har musikkterapeuten sett den nesten magiske effekten av sangmøter mellom generasjoner, og hun har også skrevet en mastergrad om temaet. Nå vil hun slå et slag for at barnehagene i det ganske land kan holde sangstundene sine på sin nærmeste eldreinstitusjon.

– Barnehagelærere har mye kompetanse i å skape morsomme, kreative sangmøter i barnehagen, og det er enkelt og tilnærmet gratis å ta med seg dette til nærmeste institusjon. Man kan komme som man er, synge med den stemmen man har, uten å måtte øve eller prestere, uttaler Gunnersen i en pressemelding fra Krafttak for sang.

På jakt etter nye deltakere

I disse dager kan barnehager og eldreinstitusjoner over hele Norge melde seg på Generasjonssangprosjektet til Krafttak for sang – et gratis tilbud der ansatte i barnehage og på institusjon får kurs og opplæring i å starte sangmøter på tvers av generasjoner.

Et av prosjektets hovedmål er å knytte musikalske og sosiale bånd i lokalsamfunnet.

Rundt om i landet kurses nå 15 par av barnehager og eldreinstitusjoner om bruk av sang og musikk i arbeid med barn og eldre. Senere i år skal man i gang med pulje to, og nå kan barnehager og eldreinstitusjoner som ønsker en økt satsning på sang og musikk søke om å bli med.

Opprinnelig søknadsfrist er 1. juni, men nye deltakere vil trolig også tas opp gjennom sommeren med kursstart i høst, opplyser prosjektleder Ingrid Kjerschow Lohne.

– De som ikke får plass i denne runden vil få en ny mulighet på nyåret, forteller hun.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Suksessoppskriften til musikkterapeut Kjersti Gunnersen er enkel: Barna kan bevege seg inne i sirkelen, uten å gjøre de «riktige tingene», og det er rom for spontanitet. Barna kan ta initiativ underveis, og vike fra planlagt program. </span>
Suksessoppskriften til musikkterapeut Kjersti Gunnersen er enkel: Barna kan bevege seg inne i sirkelen, uten å gjøre de «riktige tingene», og det er rom for spontanitet. Barna kan ta initiativ underveis, og vike fra planlagt program.

Gode samtaler

På Gulset i Skien har de holdt på med generasjonssang i mange år allerede.

– Vi rusler bort til sykehjemmet, og gjennomfører sangstundene våre der. Barn og eldre får synge sammen, trimme sammen og være sammen. Det skaper magiske øyeblikk, forteller pedagogisk leder i Lillefot barnehage, Elisabeth Anda Pettersen.

Hun opplever at barnehageansatte har en sang- og musikkompetanse som er ettertraktet i eldreomsorgen. Pedagogen er heller ikke i tvil om at barna stortrives i møte med eldre når rammene er løse, og ingen skal verken opptre, øve eller prestere. Det skaper spennende møter i hverdagen, der både barn og eldre blir sett og hørt, og fine relasjoner knyttes på tvers av generasjoner, mener hun.

– Mange barn møter sjelden eller aldri eldre mennesker, og dette er en flott mulighet for å skape et treffpunkt. Da kommer det mange spørsmål, og gode, ærlige samtaler, uttaler Anda Pettersen i pressemeldingen.

– Etter samlingene får vi også ofte gode samtaler med barna. Det gir oss en anledning til å snakke om livet – om det å bli gammel, og hvordan livet er i endring hele tiden, legger hun til.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">- Når barna kommer på besøk til eldreinstitusjonen fylles rommet med energi. De eldre får også anledning til å overføre sine tradisjoner til barna - i form av sanger, sangleker, fortellinger og danser, forteller musikkterapeuten.</span>
- Når barna kommer på besøk til eldreinstitusjonen fylles rommet med energi. De eldre får også anledning til å overføre sine tradisjoner til barna - i form av sanger, sangleker, fortellinger og danser, forteller musikkterapeuten.

Felles språk

Den pedagogiske lederen opplever tydelig at sang og musikk er et felles språk for alle.

– Du kan til og med ta med de aller minste, som ikke har språk, og de får likevel til et samspill med de eldre, forteller hun.

– Barn og eldre kan ofte mange av de samme sangene. Det skaper både en trygghet, men også smil, glede og en følelse av fellesskap. Det krever heller ikke så mye av oss ansatte. Vi tar med oss det vi gjør i hverdagen inn på sykehjemmet.

– Verdifulle stunder

Musikkterapeut Kjersti Gunnersen peker på at sangen ligger i oss gjennom hele livet.

– Det er det første vi møter og det siste vi mister. De eldre ble sunget for da de var små, og sang deretter til sine egne barn, og alle disse sangene blir til små avtrykk av levd liv.

Hun opplever at det å hente disse sangene frem igjen – sammen med barn – kan skape verdifulle stunder for alle parter.

Om generasjonssang-prosjektet:

«Generasjonssang» er et prosjekt i regi av Krafttak for sang, og er støttet av Sparebankstiftelsen.

I prosjektet besøker barnehagebarn eldreinstitusjoner for å synge sammen med de eldre.

Prosjektet gir ansatte i barnehager og på eldreinstitusjon en praktisk og teoretisk innføring i hvordan de kan skape gode sangmøter på tvers av generasjoner.

Søknadsfrist for pulje 2 ble opprinnelig satt til 1. juni, men nye deltakere vil trolig også tas opp gjennom sommeren med kursstart i høst.

Siste pulje tas opp vinteren 2023.

Om Krafttak for sang:

Krafttak for sang er en samhandlingsplatform med 27 partnere. Sammen utvikler de kurs, konferanser, fagdager, ressursbanker og programmer.

Krafttak for sang er støttet av Kulturdepartementet.

Powered by Labrador CMS