På nyåret starter prosjektet Generasjonssang, der barnehagebarn skal synge sammen med eldre på institusjon.
På nyåret starter prosjektet Generasjonssang, der barnehagebarn skal synge sammen med eldre på institusjon.

Kjempeprosjekt skal forene barn og eldre med sang

De neste tre årene skal i alt 45 barnehager og 45 institusjoner for eldre møtes i prosjektet Generasjonssang.

Publisert Sist oppdatert

I det treårige prosjektet «Generasjonssang» skal barnehagebarn besøke eldreinstitusjoner for å synge sammen med de eldre. Gjennom åtte årlige sangmøter skal det bygges musikalske og sosiale bånd i lokalsamfunnet.

Ingrid Kjerschow Lohne er prosjektleder for Generasjonssang, et prosjekt i regi av Krafttak for sang, Syngende barnehage og Sang i eldreomsorgen.

Her kan du lese mer om prosjektet.

– At barnehagebarn og eldre på institusjoner møtes er ikke så uvanlig. Vi har også sett eksempler på prosjekter som har tatt mål av seg om å kurse ansatte. Men dette prosjektet er nok større i omfang, og har som mål å få med barnehager og eldreinstitusjoner over hele landet, sier hun.

1. november går søknadsfristen ut for den første puljen. Allerede ved starten av neste år er målet at 15 par - barnehager og eldreinstitusjoner - er i gang med sine opplegg.

– De som deltar får en kursrekke på tre ganger to timer. En av øktene er separat på institusjonene, der alle de ansatte blir invitert til å være med. I tillegg blir det to felleskurs der de ansatte fra barnehagen og eldreinstitusjonen blir kurset sammen. Alle kursene er veldig praktiske, med tanke på å lære å bruke sang som verktøy, og ansatte vil også få lære om sangens helsefremmende effekter.

I tillegg til kursene får barnehageansatte veiledning og fri tilgang til Syngende barnehages digitale ressursbank «Skattkammer» med innspilte sanger og regler, musikkaktiviteter og metodikk som kan brukes.

Ingrid Kjerschow Lohne er prosjektleder for Generasjonssang.
Ingrid Kjerschow Lohne er prosjektleder for Generasjonssang.

En annen viktig faktor i Generasjonssang, forteller prosjektlederen, er at barna og de eldre skal synge sammen. Sangrepertoaret vil bestå av tradisjonssanger, nyere sanger og lokale sanger. Sanger de eldste kjenner fra før, mens barnehagebarna blir kjent med en samling sanger de kan ha med seg resten av livet.

– Jeg tror vi kommer til å se likhetstrekk for hvordan man bruker sangen. Det er kanskje mer selvsagt at man synger i ulike situasjoner i barnehagen, men vi ser også at det er hensiktsmessig i eldreomsorgen. Det blir spennende å se hvordan de ansatte kan bli inspirert av hverandre, og også få en erkjennelse av at sang kan brukes gjennom hele livet.

Prosjektet har også som mål å knytte kontakter som kan styrke lokalsamfunnet. Både mellom barna og de eldre, og mellom de ansatte.

– Målet er å starte på nyåret: Hvordan skal det løses i praksis, med tanke på pandemi og smittevern?

– Erfaring fra tidligere, lignende prosjekter er at det har vært fokus på fysisk nærhet. Nå er det mulig at man må ha mer avstand. Selv om samfunnet åpner, er det naturlig å holde på smittevernrutiner, og at man holder for eksempel fysisk avstand.

Prosjektet fått 1,8 millioner fra Sparebankstiftelsen. Målet er å starte med 15 nye par også ved starten av 2023 og 2024. I alt 90 barnehager og eldreinstitusjoner, forhåpentligvis fra hele landet.

– Etter det første prosjektåret blir institusjonene fulgt opp de neste to årene. I alt skal prosjektet gå over fem år, sier Lohne, før hun avslutter:

– Vi håper og tror det vil skapes mange lokale fyrtårn for gode musikalske og mellommenneskelige møter mellom barn og eldre, og at dette igjen vil være til inspirasjon for andre slik at vi både omgås og synger mer.

Powered by Labrador CMS