– Det er bra at kommunen har snudd, sier barnehagepappa og FUB-medlem, Thomas Ole Andersen.
– Det er bra at kommunen har snudd, sier barnehagepappa og FUB-medlem, Thomas Ole Andersen.

Samiske interesser ble ikke konsultert – må finne nytt navn til barnehage

Det var besluttet at den nye barnehagen skulle hete Kåppårverket – Kåahperevierhkie. Nå har lokalpolitikerne på Røros bestemt seg for å skrote navnet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er bra at kommunen har snudd, sier Thomas Ole Andersen.

Han er medlem av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), og har barn på avdeling Svaale i Ysterhagaen barnehage – Luvlege maanagïerte.

Reagerte på prosessen

Høsten 2019 vedtok kommunestyret å bygge to nye barnehager som skal erstatte de tre eksisterende barnehagene i sentrum av Røros.

Det ble besluttet at barnehagene skulle få nytt navn, både norsk og samisk, og i oktober ble navnene offentligjort.

Valget falt på Hengfonna – Gåeblie for barnehagen som skal bygges i Vola og Kåppårverket – Kåahperevierhkje for den nye barnehagen på Ysterhagaen. Sistnevnte vil romme den samiske barnehageavdelingen Svaale.

Navnene ble bestemt i styringsgruppa til de to nye barnehagene etter at det hadde blitt avholdt en navnekonkurranse hvor lokalbefolkningen ble oppfordret til å komme med forslag, skriver Arbeidets Rett.

Ikke alle var fornøyde med navnevalgene, særlig ikke med at man landet på Kåppårverket – Kåahperevierhkje for barnehagen på Ysterhagaen.

Det var ingen samiske representanter i styringsgruppa, og i ettertid kom det reaksjoner både på prosessen rundt navnevalget og selve navnet, skriver avisa.

– Blir ganske feil

– Innvendingene fra det samiske lokalmiljøet går først og fremst på at vi ikke har blitt tatt med i prosessen. Vi har ikke fått mulighet til å komme med tilbakemelding på navnevalget, sier FUB-medlem Thomas Ole Andersen til barnehage.no.

Valget av Kåppårverket-navnet ble begrunnet med at Røros ble grunnlagt på grunn av gruvedriften, og at gruvedriften helt siden 1644 har vært en stor del av Røros sin historie.

– Det er klart at mange i Røros-samfunnet er stolte av sin kulturhistorie, og det kan være vesentlig, men historisk sett har det samiske miljøet helt andre erfaringer med kobberverket. Det har ødelagt mye av det samiske kulturlandskapet og beitelandskapet for rein. For oss blir dette navnet derfor ganske feil, sier Andersen.

– Brudd på konsultasjonsplikten

Eirik Larsen, politisk rådgiver ved Sametinget, mente at Røros kommune hadde brutt konsultasjonsplikten i prosessen rundt navnevalget.

Ifølge Sameloven paragraf 4–4 har kommuner «plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

– Min vurdering er at vedtak om navn på en barnehage med samisk avdeling kan påvirke samiske interesser, og derfor er saken omfattet av kommunens konsultasjonsplikt, sa Larsen til Arbeidets Rett.

Kommunedirektøren vurderte på sin side at navnekonkurransen ikke ble omfattet av konsultasjonsplikten. Det fremgår av sakspapirene til kommunestyremøtet 23. mars.

«Den samiske barnehageavdelingen vår har et samisk navn, Svaale. Det var en stor prosess da dette navnet ble valgt, med mange involverte. Det navnet vil bestå. Når vi omtaler det samiske barnehagetilbudet snakker vi alltid om Svaale, og ikke navnet på barnehagen. Det er et innarbeidet navn, og har fått god anerkjennelse helt siden oppstarten i 2016. Når vi presenterer vårt samiske barnehagetilbud, legger vi det fram med navnet på avdelingen Svaale. Dette var også noe av bakgrunnen for at vi mente det samiske perspektivet var ivaretatt. Kommunedirektøren vurderte med bakgrunn i dette at ikke navnekonkurransen ble omfattet av konsultasjonsplikten» står det i sakspapirene.

Ny behandling

I desember vedtok politikerne med et knapt flertall at navnene på de nye barnehagene skulle behandles på nytt og vedtas av kommunestyret, skriver Arbeidets Rett.

Torsdag i forrige uke ble saken politisk behandlet.

– Om kommunen er usikker på om saker skal konsulteres om, kan de ikke selv bestemme det. Da skal det høres med samiske interesser om dette er en sak som berører dem. Navnet på en barnehage som har samisk avdeling, der navnet på barnehagen skal fungere på samisk og norsk, er absolutt en slik sak, sa Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) under møtet, ifølge Fjell-Ljom. (Krever innlogging)

Hun ga uttrykk for at konsultasjonsplikten er en sentral og viktig plikt Røros har som samisk forvaltningskommune, noe de ble tilbake i 2018.

Under møtet la Danielsen frem et felles forslag på vegne av SV, Ap og RL.

Her ba de kommunestyret om å forkaste navnet Kåppårverket på det som i dag heter Ysterhagaen barnehage, og opprettholde det samiske navnet Luvlege maanagierte. Kommunedirektøren ble bedt om å behandle nytt norsk navn på Ysterhagaen barnehage, og samtidig konsultere samiske interessegrupper og samisk faggruppe, skriver lokalavisa.

Det ble også foreslått at Hengfonna beholdes som navn på den nye barnehagen i Vola.

Skroter navn

Forslaget fra SV, Ap og RL fikk flertall. Dermed vil barnehagen som skal erstatte Ysterhagaen – Luvlege maanagierte få nytt norsk navn. Men først skal saken en tur innom kommuneadministrasjonen, før det blir ny behandling i kommunestyret, skriver Fjell-Ljom.

– Tror du at man denne gangen vil lande på et navn alle parter kan være fornøyde med?

– Det har jeg tro på, sier barnehagepappa og FUB-medlem, Thomas Ole Andersen.

Dette vedtok kommunestyret:

Under kommunestyremøtet 23. mars fremmet representant Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) følgende forslag på vegne av SV, Ap og RL:

1. Navnet Kåppårverket blir forkastet. Og man opprettholder det samiske navnet Luvlege maanagierte (Ysterhagaen)

2. Navnet Hengfonna blir navnet til nye barnehagen i Vola.

3. Saken for nytt navn til Ysterhagaen barnehage sendes tilbake til kommunedirektør.

4. Nytt navn til Ysterhagaen barnehage skal konsulteres med de berørte samiske interessegrupper og samisk faggruppe.


Representant Per Arne Gjelsvik fremmet følgende forslag på vegne av V:

«Navn på de nye barnehagene blir Vola og Hagaen.»


De to forslagene ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Sv, Ap og RL fikk 16 mot 11 stemmer og ble vedtatt.Powered by Labrador CMS