Rødt nivå i alle barnehager i disse ti Østlands-kommunene

Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag, for å å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det, kommer det fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås, og fram til 31. januar.

Les også: Mutert koronavirus i Nordre Follo: Stenger alle barnehager.

Dette betyr det for barnehagene

Rødt tiltaksnivå innebærer kort forklart:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn barna i mindre kohorter
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
  • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

– Risikoen for spredning av den muterte varianten av koronaviruset er høy. Derfor ser regjeringen seg nå nødt til å innføre rødt tiltaksnivå i alle barnehager og grunnskoler i de aktuelle områdene. I videregående skal det være heldigital undervisning i neste uke. Vi har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Hun understreker samtidig at rødt nivå ikke er det samme som stengning.

I barnehager og skoler som er på rødt nivå skal barn og elever deles inn i mindre grupper og kohorter. For å få til dette kan det være nødvendig å redusere oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og legge til rette for at elever og ansatte kan holde avstand til hverandre.

– Rødt nivå er ikke det samme som å stenge skoler og barnehager. Barnehagebarn og elever på 1. til 4. trinn skal så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen hver dag, også når det drives på rødt nivå. På ungdomsskolen og videregående kan det være nødvendig at elever veksler mellom hjemmeopplæring og fysisk tilstedeværelse på skolen, understreker Guri Melby

Når barnehager og skoler stenger ned eller innfører rødt nivå, har kommunene plikt til å følge opp sårbare barn og barn med særlige behov.

Les mer om trafikklysmodellen på utdanningsdirektoratets sider.

Selv om skoler og barnehager drives på rødt nivå eller må stenge helt i perioder, skal det fortsatt gis et daglig, fysisk tilbud til barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt.

Også barn opp til 12 år med foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner, skal få et daglig tilbud dersom skole, SFO og barnehager har reduserte åpningstider eller må stenge i perioder.

Ytterligere 15 randsonekommuner fikk fra natt til mandag innført omfattende nedstengning: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet. Her skal barnehagene fremdeles holdes på gult nivå.

Powered by Labrador CMS