Interpellasjonen står på sakslista for kommunestyremøtet i Bømlo rådhus mandag ettermiddag.
Interpellasjonen står på sakslista for kommunestyremøtet i Bømlo rådhus mandag ettermiddag.

Kommunen eier ingen barnehager. Nå bes det om at kjøp vurderes

Bømlo er blant et lite knippe kommuner i Norge som ikke er barnehageeiere. Det vil SV gjøre noe med.

Publisert Sist oppdatert

Bømlo kommune har bare private barnehager, ideelle og kommersielle. Barnehagene i Bømlo er gode, unger og foreldre er fornøyde. Likevel er det grunn til å vurdere driften, skriver Unni Seim fra Bømlo SV i en interpellasjon som står på kommunestyrets saksliste mandag. Det melder Bømlo-Nytt (krever innlogging).

Seim hevder at det hvert år er overforbruk på flere millioner i barnehagesektoren, uten at dette utdypes i interpellasjonen.

Siden alle barnehagene er private, har Bømlo kommune bare tilsyn med barnehagene og ikke innvirkning på tilskuddene til barnehagedriften. Bømlo kommune må til enhver tid gi tilskudd som staten setter, påpeker Seim.

Slik er satsene

For 2022, ligger nasjonale driftstilskuddssatser for barnehager på 119.100 kroner eller 116.300 kroner for barn fra tre til seks år avhengig av om de går i enkeltstående private barnehager eller ikke.

Disse nasjonale satsene som kunnskapsdepartementet har fastsatt, ligger litt over gjennomsnittet på henholdsvis 115.910 kroner eller 112.588 kroner, ifølge barnehagemonitor.no.

Satsene for små barn, som er omtrent dobbelt så høye, følger samme mønster.

Altså ligger tilskuddene Bømlo i år skal gi til de private barnehagene litt over gjennomsnittet, samtidig som det fins en lang rekke kommuner som har høyere tilskuddssatser enn de nasjonale.

Her er forslaget

Uansett mener Bømlo SV det er nødvendig med en kommunal strategi for hvordan vestlandskommunen kan få bedre kontroll på økonomien i barnehagene, og fremmer følgende forslag:

«Bømlo kommune ber kommunedirektøren om å gå i dialog med barnehageeierne i Bømlo for å kartlegge om det er mulig for kommunen å overta en eller flere barnehager».

Powered by Labrador CMS