Andel private barnehager med overskudd (prosent).

SSB: 2 av 5 private barnehager med underskudd

Underskuddet for de private barnehagene endte på 573 millioner kroner i 2022. Det er en forverring på 106 millioner kroner sammenlignet med året før.

Publisert Sist oppdatert

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrås oversikt over «Regnskap for private barnehager» viser at 1.113 av 2.690 private barnehager avsluttet med negativt årsresultat i 2022.

1.577 avsluttet året med positivt årsresultat.

Overskuddsandelen går ned

I en artikkel publisert av SSB, sier seniorrådgiver Elisabeth Haraldsrud følgende:

- Andelen private barnehager som oppnår overskudd har gått ned de siste årene. I 2022 var denne andelen 59 prosent, som er 5 prosentpoeng lavere enn året før. Til sammenligning gikk 68 prosent av de private barnehagene med overskudd i 2018.

Av artikkelen framgår at 65 prosent av overskuddet ble overført til egenkapitalen.

10 prosent av overskuddet ble overført som utbytte til eierne. Av de underliggende tallene går det imidlertid fram at nær 7 av disse 10 prosentene skriver seg fra enkelpersonforetak. 

Disse kjennetegnes ved at eier ikke er lønnsmottaker, men henter sin godtgjørelse fra overskuddet, kategorisert som utbytte. Det påvirker det totale bildet.

PBL: Økonomi i fritt fall

Hos Private Barnehagers Landsforbund møtes tallene med forsterket uro.

Andelen private barnehager som går i underskudd har aldri vært høyere.

Og samlet sett har sektoren nå en driftsmargin på 1,7 prosent påpekes det i en artikkel på interesse- og arbeidsgiverorganisasjonens nettsider.

I 2020 lå driftsmarginen på 3,9 prosent. 

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup frykter at bunnen ennå ikke er nådd.

– Det samlede årsresultatet for 2022 er vesentlig lavere enn det som politikerne med åpne øyne har kuttet i pensjonstilskudd for 2023 og 2024. Og når vi i tillegg vet at private barnehager ikke er i nærheten av å ha fått kompensasjon for den lønns- og prisveksten vi har sett i 2023, er det grunn til å slå alarm, uttaler han.

– Nødvendig å gå i pluss

Gjennomsnittlig underskudd hos de 1.113 barnehagene som gikk med underskudd i fjor, var 514.721 kroner. Gjennomsnittlig overskudd hos de 1.577 som gikk med overskudd, var 551.858 kroner. 

Alt i alt skulle det gi et snittresultat på 110.556 kroner, for de 2.690 private barnehagene som var i drift og som har rapportert både resultatregnskap for private barnehager og årsmelding for barnehager per 15. desember 2022.

Schjelderup sier at det er lett å gå seg vill i regnskapstallene til en sektor som har inntekter på 27,9 milliarder kroner og samlet årsresultat på 297,4 millioner.

– Fortsatt er det noen på ytterste venstre fløy som mener at private barnehager skal gå i null. Men det er en veldig «kommunal» måte å tenke på. For enhver privat virksomhet er det over tid helt nødvendig å gå i pluss. Dette for å kunne sett av penger til blant annet renovering av bygg, kompetanseheving og uforutsette utgifter, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Hundre barnehager borte

Mellom 2018 og 2022 har det ifølge SSBs artikkel blitt 280 færre private barnehager i Norge. 

Cirka hundre av disse forsvant i 2022.

PBL har utarbeidet denne oversikten, basert på SSB offentliggjøring av regnskapstall-statistikken mandag:

Tall fra regnskap for private barnehager 2022.
Powered by Labrador CMS