Statsforvalter Knut Storberget leder arbeidet i det hurtigarbeidende utvalget.
Statsforvalter Knut Storberget leder arbeidet i det hurtigarbeidende utvalget.

Knut Storberget: – Vi har kort tid på oss

Det hurtigarbeidende utvalget som skal se på finansieringen av de private barnehagene skal levere sin rapport 15. juni. – En sivilisert dialog, sier Knut Storberget, om samarbeidet mellom parter som til dels har store ideologiske forskjeller.

Publisert

Ulike aktører med ulik innfallsvinkel har siden februar forsøkt å beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og samtidig vurdere fordeler og ulemper ved dagens system. Det er også åpnet for at utvalget kan komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. Hele det omfattende mandatet kan du lese her (ekstern lenke).

– Regjeringens mandat reiser mange tunge og krevende spørsmål. Vi har kort tid på oss, og håper vi kan levere innen en måned, sier Knut Storberget.

I sitt innlegg på et seminar arrangert av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) peker Storberget på flere ting utvalget ser på.

– Blant annet hva som reelt sett er den økonomiske situasjonen vi skal bore mer i.

Her bygger utvalget en god del på det velferdstjenesteutvalget har skrevet i sin rapport.

– Vi har også fått nyttige innspill fra forskningsinstitusjoner, revisorer og andre som kan gi oss noe mer analyse knyttet opp til hva som er den økonomiske situasjonen. Og få et felles faktum så vi kan skape best mulig politiske beslutninger.

Utfordring

Han er klar på at han nå ikke kan si hvor utvalget lander i sine konklusjoner.

– Men vi legger til grunn det mandatet regjeringen har gitt oss. Og der ligger det en stor utfordring etter mange i utvalgets mening, i at vi er nødt til å sikre en finansieringsordning som gir forutsigbarhet for dem som driver i sektoren. Det foretas investeringer, man har ansatte, investeringer og forpliktelser, så forutsigbarhetselementet er viktig sier Storberget, og peker videre på betydningen av å ha et mangfold.

– Jeg opplever at regjeringens mandat sier at det det er viktig å ha et mangfold, og ser på hva som er avgjørende opp mot en god kvalitet. Det er flere undersøkelser som er gjort blant foreldre og andre som sier noe om kvalitetsforskjeller mellom kommunale og private, små og store. Og det er interessant å se på hvordan utvikling vi skal ha videre. Vi ser, og utvalget erkjenner at vi har en betydelig konsentrasjon hos de private ressursene inn i større konsern som gjør sitt til at det blir vanskeligere og vanskeligere å få gode driftsmarginer for dem som er små.

Superprofitt

Storberget er også klar på at utvalget ser på påstanden om superprofitt.

– Ingen ønsker seg superprofitt, og det har vært historier om barnehageeiere som har tatt ut ganske mye penger. Vi ser på om det er et større problem, og prøver å grave mer enn velferdstjenesteutvalget har gjort. Men det er en kjensgjerning at det offentlige bruker 21 milliarder kroner på private barnehager. Det er snakk om mye offentlige penger som forvaltes. Dette er store utfordringer, og kronene må gå dit de skal, sier han.

Noe utvalget også forsøker å se på er hvordan den demokratiske styringen av en så stor samfunnsmessig ressurs skal være.

– Det fordrer også god demokratisk styring av dem som bevilger. De må ha en mulighet til å styre på omfang, og kvalitet. Vi ser at normene antagelig har bidratt til å redusere driftsmarginen i mange barnehager, og vi ser på muligheten til kommunene å styre inn mot mer mangfold om det er det de ønsker seg, sier han.

Utvalget består av

  • Knut storberget, statsforvalter Innlandet (leder)
  • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
  • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
  • Espen Rokkan, direktør PBL
  • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.
Powered by Labrador CMS