Det var under debatten på Stortinget at statsminister Erna Solberg uttalte at kutt i pensjonstilskudd var likebehandling mellom offentlige og private barnehager.

Solberg mener pensjonskutt er likebehandling mellom offentlige og private barnehager

Statsminister Erna Solberg (H) mener private barnehager er bedre kompensert enn kommunale barnehager. Det sa hun på Stortinget, torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var det debatt på Stortinget om finanskomiteens innstilling til statsbudsjettet for neste år, og også barnehager var et tema blant representantene. For regjeringen gikk som kjent først inn for kutt i barnehagenes pensjonstilskudd, men måtte reversere forslaget som følge av Fremskrittspartiets krav i budsjettforhandlingene.

– Jeg er jo veldig glad for at vi i budsjettforhandlingene fikk regjeringspartiene med på å reversere de negative forslagene knyttet til de private barnehagene. Det jeg ikke begriper, er hvorfor det er god Høyre-politikk å komme med sånne forslag, som ville bidratt til å svekke mangfoldet i barnehagesektoren, som ville bidratt til å svekke konkurransen i barnehagesektoren, og som helt åpenbart ville bidratt til å svekke det private eierskapet. Kanskje statsministeren kan utdype hvorfor dette er god Høyre-politikk?

Forskjellsbehandling

Spørsmålet kom fra Fremskrittspartiets Siv Jensen. I sitt svar sier statsminister Erna Solberg:

– De forslagene som var i statsbudsjettet knyttet til private barnehager, er basert på gjennomgangen av hvor det er likheter og ulikheter mellom offentlige og private barnehager. Blant annet på pensjonsområdet har vi ment at private barnehager med de reglene som har vært, er overkompensert for sine pensjonsutgifter. Det la vi inn.

Hun pekte videre på at det ikke var noen tvil om at det å få mindre inntekter kan oppleves som vanskelig for alle barnehager, men at hun og regjeringen har vært opptatt av at det skal være likebehandling mellom private og offentlige barnehager.

– Private barnehager skal ikke ha mer i utgangspunktet. Det har vi slåss for hele tiden, blant annet når det gjelder innføringen av bemanningsnormen, og i forbindelse med regelverket knyttet til hvordan kommunene skal beregne disse ordningene, sa Solberg og fortsatte:

– Så jeg mener nok at det vi foreslo fra regjeringens side, var likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Når vi er blitt enige om ikke å gjennomføre dette, betyr det at private barnehager har litt bedre kompensasjon – ikke nødvendigvis alle, men i alle fall mange av dem – enn det kommunale har.

Reagerer

<em>Anne Lindboe reagerer på Erna Solbergs uttalelse.</em>
Anne Lindboe reagerer på Erna Solbergs uttalelse.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er svært overrasket over statsminister Erna Solbergs uttalelse.

– Dette vitner om at hun ikke har satt seg inn i hvordan finansieringen av private barnehager er i praksis. Kommunene har et kostnadsnivå på 18 prosent til pensjon, vi får 13. I utgangspunktet er det en stor forskjell i de privates disfavør. Det å hevde at private barnehager nå får mer enn kommunale, er både kunnskapsløst og direkte feil. Dette vitner bare om de store utfordringene vi har i sektoren: Mange politikere mener mye, uten å ha satt seg inn i hvordan vi finansieres og hva som er den økonomiske virkeligheten.

– Men, nå er det jo sånn at kommunale barnehages utgifter til pensjon, uavhengig om den er på 18 eller 13 prosent, er nøyaktig det de bruker. Mens for de private kan man oppleve at de får mer enn de faktisk bruker. Er ikke det egentlig forskjellsbehandling?

– Da må man se på finansieringen som en helhet. Det man får på konto skal dekke alle regningene som barnehagene har. Alt fra drift av bygninger til lønninger og pensjon. Private barnehager koster samfunnet i snitt 2,5 milliarder kroner mindre enn hva kommunene selv bruker på barnehagene. Det er drøyt å si at de private får mer.

– Men gjør de ikke det? La oss si de bruker 7 prosent på pensjon, men får 13. Mens kommunene bruker 18 og får 18, har ikke de private barnehagene da fått 6 prosentpoeng mer?

– Private barnehager må drive med et overskudd for å kunne være trygge arbeidsplasser og drive nødvendig utvikling og vedlikehold, og det må hentes inn ett eller annet sted. Sektoren blir stadig strengere regulert. De siste SSB-tallene viste at gjennomsnittlig årsresultat i de private barnehagene snitt var under 2,5 prosent. Overfinansieringen som enkelte har hatt på pensjon, har kompensert for en underfinansiering i for eksempel kapitaltilskudd, sier Lindboe, og forsetter:

Brudd på prinsippet om likebehandling

Hun viser til at nesten alle private barnehager er omfattet av pensjonsavtaler som er adskillig dyrere for arbeidsgiver enn 7 prosent. Ifølge PBL er gjennomsnittlige pensjonskostnader på om lag på 13 prosent.

– I den grad det finnes et fåtall private barnehager som ikke har gode nok ordninger for sine ansatte, mener vi de ikke burde hatt krav på samme tilskudd som alle andre private barnehager. Og i den grad private barnehager klarer å levere minst like gode ytelser for de ansatte som kommunale barnehager, men til en lavere pris, så bør ikke de private barnehagene straffes for det. Det er et klart brudd på prinsippet om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Man kan spørre seg om statsministeren mener at private barnehager også skal trekkes i tilskudd fordi de systematisk klarer å ha et sykefravær som er lavere enn det de har i kommunale barnehager? spør Lindboe, og forsetter:

– Man må se på om man ønsker private aktører, eller ikke. Ønsker man private aktører, må det være muligheter til å genere et visst overskudd. Det er eneste måten å drive bærekraftig over tid. Uforutsette utgifter kommer hele tiden, ting går i stykker og vedlikehold koster, så kan det komme for eksempel en strengere bemanningsnorm– uten at det kommer ekstra midler.

Powered by Labrador CMS