Guri Melby slår fast på at rapporten fra utvalget vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for videre politikkutvikling for barnehagesektoren.
Guri Melby slår fast på at rapporten fra utvalget vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for videre politikkutvikling for barnehagesektoren.

Skal se på finansiering av private barnehager – jobber med mandat til utvalg

Mot regjeringens ønske, fikk FrP gjennomslag for at det skulle settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skal se på finansieringen av private barnehager. Nå jobber departementet med mandatet.

Publisert

– Kan statsråden redegjøre for hvor langt man har kommet i arbeidet med utvalget, og når vi kan regne med å få konklusjonene fra utvalget?

Det spørsmålet stilte Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskapsminister Guri Melby. Og tidligere i uken fikk hun svar:

– Som en del av statsbudsjettet for 2021 ber Stortinget regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg der bla KS og PBL deltar. Utvalget skal utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken, skriver Melby i sitt svar.

Hun opplyser videre om at departementet er i gang med å utforme mandat og sette sammen et utvalg som gir en god representasjon av partene i sektoren.

– Jeg vil offentliggjøre mandatet når det er klart. Mandatet vil blant annet inneholde tidsfrist for levering av rapport fra utvalget, sier Melby, og slår fast at rapporten vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for videre politikkutvikling for barnehagesektoren.

Regjeringen har, fram til budsjettenigheten med Fremskrittspartiet, vært klar på at det har vært gjort en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager. Og at det er dette regjeringen har lagt til grunn når de har foreslått endringer i barnehageloven. Etter budsjettenigheten har meldingen fra politisk ledelse i kunnskapsdepartementet vært at det er fornuftig med en gjennomgang av hele finansieringen.

Powered by Labrador CMS