Statsforvalter Knut Storberget skal lede barnehageutvalget.
Statsforvalter Knut Storberget skal lede barnehageutvalget.

Knut Storberget skal lede barnehageutvalget – her er de øvrige medlemmene

Statsforvalter Knut Storberget skal lede det varslede barnehageutvalget. Utvalget vil bestå av medlemmer fra Virke, KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er glade for at utvalgets medlemmer nå er på plass, slik at de kan starte arbeidet. Det er viktig å se på finansieringen av private barnehager, for å sikre et mangfoldig barnehagetilbud med høy kvalitet også i fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

- Barnehagene er en viktig del av det norske velferdssamfunnet. Uten barnehagene stopper Norge. De private barnehage er viktige for å sikre barnehageplass til alle og for å utvikle kvaliteten i tilbudet. Derfor ser jeg fram til å starte arbeidet med å sikre god, forutsigbar og bærekraftig finansiering av et så viktig velferdstilbud, sier statsforvalter og leder for utvalget, Knut Storberget.

Storberget er tidligere stortingsrepresentant og justisminister for Arbeiderpartiet. I dag er han statsforvalter for Innlandet.

Utvalget ble satt ned som en følge av budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Som barnehage.no tidligere har skrevet, har utvalget fått i mandat å beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system. Det er også åpnet for at de kan komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. 15. juni skal det hurtigarbeidende utvalget være ferdig med sitt arbeid.

– Sammen med andre rapporter og analyser som er gjort på feltet, vil utvalgets rapport gi regjeringen et godt grunnlag for politikkutvikling i årene fremover, skriver departementet i pressemeldingen.

Sett bort fra utvalgets leder skal utvalget bestå av følgende medlemmer:

  • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
  • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
  • Espen Rokkan, direktør PBL
  • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.
Powered by Labrador CMS