DEBATT

Reagerer: Faa venstre Anette Lauareid Hovda, daglig leder/eier i Småfolk barnehage i Etne, Hilde Sofie Hjelseth, daglig leder/eier i Tronvik gårdsbarnehage i Moss, Britt Børke, eier Langekjenntunet/Mormors Have barnehage på Kongsberg og Dag Olav Stølan, daglig leder/eier i Granstubben Barnehage/Kringla Friluftsbarnehage på Steinkjer.
Reagerer: Faa venstre Anette Lauareid Hovda, daglig leder/eier i Småfolk barnehage i Etne, Hilde Sofie Hjelseth, daglig leder/eier i Tronvik gårdsbarnehage i Moss, Britt Børke, eier Langekjenntunet/Mormors Have barnehage på Kongsberg og Dag Olav Stølan, daglig leder/eier i Granstubben Barnehage/Kringla Friluftsbarnehage på Steinkjer.

Hjertesukk fra «velferdsprofitører»

– Alle vi som startet privat barnehage den gang og de som drifter gode offentlige private barnehager nå, blir veldig sentrale i en ideologisk og skitten retorikk, skriver artikkelforfatterne.

Publisert

Et samlet Storting med initiativtaker SV inviterte alle private aktører og kommuner til å bidra til å gi Norge full barnehagedekning til landets foreldre og foresatte.
Premissene var klare den gang. Private barnehager fikk takk og ble hyllet for innsatsen. Det ble sågar laget egne regler for bruk av offentlige kroner og betegnelsen «rimelig årsresultat» ble lovfestet.

Nå er hyllesten borte. Alle vi som startet privat barnehage den gang og de som drifter gode offentlige private barnehager nå, blir veldig sentrale i en ideologisk og skitten retorikk.

Ensidig debatt

Den politiske debatten fremstår som tidvis ensidig og en negativ stempling av alle private barnehager. Vi er «profitører». Et uttrykk mest kjent for personer som utnyttet 2. verdenskrig for å berike seg selv på bekostning av andre.

Vi har imidlertid ikke utnyttet noe som helst. Vi har svart på SV og et samlet Stortings oppfordring om å bidra til full barnehagedekning, og vi har gjort det for å gi det best mulige tilbudet til barn.

I alle sektorer finnes det noen useriøse aktører, noen få aktører som kan gå langt for å få egen profitt av driften. Dette kan gå utover kvaliteten på barnehagetilbudet for barna, og de ansattes vilkår.

Men når 96,7% av alle ansatte i offentlig godkjente private barnehager har dette i orden gjennom tariffavtaler med gode pensjonsordninger (sjekket av faktisk.no), så blir man nokså lei av å se politikere som fremdeles hevder at vi snyter de ansatte for å ta ut profitt.

Vil bli fanget opp

Det fine med barnehagene er at foreldre selv søker og velger sin barnehage. De få som ikke er i denne sektoren for å levere god kvalitet til barn i barnehager vil bli fanget opp. Enten av foreldrenes egen «jungeltelegraf», og avkortninger på tilskudd hvis de ikke leverer innenfor lovverket. Uten søknader og foreldre som ønsker plass i barnehagen får ikke private barnehager tilskudd.

De private barnehagene er organisert på forskjellige måter i Norge, i blant annet andelslag, enkeltmannsforetak, stiftelser, samvirker, aksjeselskap og foreninger.

I den pågående debatten blir alle private barnehager som er organisert som enkeltstående AS eller har flere barnehager i kjede, omtalt som «kommersielle» barnehager. Disse selskapsformene åpner for at eierne kan ta ut økonomisk utbytte. Det er denne muligheten som ligger til grunn til at man velger å kalle barnehager som er organisert som AS som «velferdsprofitører».

Vi har også sett mange eksempler på landsbasis at politikere og administrasjoner til og med har gjort ganske feilaktige og «kreative kutt», som gjør at pengene ikke kommer barna til gode, men som heller brukes til andre tiltak i kommunen.

AS er en vanlig og ryddig organisering, som ofte blir valgt for å knytte den økonomiske risikoen med å drive bedrift på, til innskutt /opptjent aksjekapital. Hovedmotivasjonen for

denne organiseringa er altså ikke å ta ut utbytte av driften – noe som derfor gjør at vi ikke kjenner oss igjen i begrepet «profitør». I frykt for at store økonomiske utbytter skal tas ut, ønsker flere politiske partier å «kommunalisere» barnehagesektoren. Det vil si å redusere antall private barnehager eller å sørge for at det kun skal finnes ikke-kommersielle barnehager i privat sektor. Som begrunnelse sier man ofte at «pengene skal komme barna til gode».

Og her er det behov for en nyansering:

Private barnehager får kommunalt driftstilskudd med utgangspunkt i kommunens egne driftskostnader i egne kommunale barnehager. I hele barnehage-Norge har det over mange år blitt brukt mye energi for å spare på drift i de kommunale barnehagene. På denne måten kan driftstilskuddet senkes til de private barnehagene. Vi har også sett mange eksempler på landsbasis at politikere og administrasjoner til og med har gjort ganske feilaktige og «kreative kutt», som gjør at pengene ikke kommer barna til gode, men som heller brukes til andre tiltak i kommunen. Dette perspektivet mangler, etter vår mening, fullstendig i debatten.

Kjenner oss ikke igjen

Vi leverer gode barnehager med et godt innhold til barn. Det er vårt overordnede mål. Vi gjør det med lavere tilskudd i kroner enn hva kommunale barnehager koster i drift. Vi har like gode vilkår for de ansatte med fullverdig pensjonsordning, forsikringsordninger og AFP. Vi leverer på kvalitet. Vi er stolte velferdsleverandører.

På lik linje med for eksempel fastleger. Eller er det slik at fastlegene som heldigvis er der for våre barn når vi er syke også er velferdsprofitører?

Kjære Moxnes, Lysbakken og Støre: Vårt håp og spådom er at dere som ideologisk og systematisk har stigmatisert oss som velferdsprofitører snart er fullstendig avslørt. Vi anbefaler alle foreldre i offentlig godkjente private barnehager å sjekke ut sin barnehage om hva vi faktisk leverer. Private barnehager er blitt plukket ut som ideologisk bytte i valgkampen gjennom en svertekampanje som snart mangler sidestykke.

Vi kjenner oss ikke igjen i bildet dere lager av barnehagene våre. Vi håper at dere politikere etter hvert kan bruke energien på innhold og kvalitet i barnehagene, sånn som vi gjør - hver dag!

Powered by Labrador CMS