Elin Eriksen Ødegaard (øverst), Hans Jacob Sundby, Ingunn Størksen og FUB-leder Einar Olav Larsen ønsker alle Trine Skei Grande (V) velkommen som ny kunnskapsminister. Det samme gjør PBL-direktør Anne Lindboe og Jens Schei Hansen i Espira.
Elin Eriksen Ødegaard (øverst), Hans Jacob Sundby, Ingunn Størksen og FUB-leder Einar Olav Larsen ønsker alle Trine Skei Grande (V) velkommen som ny kunnskapsminister. Det samme gjør PBL-direktør Anne Lindboe og Jens Schei Hansen i Espira.

– Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister

Trine Skei Grande (V) tiltrådte i dag rollen som ny kunnskapsminister. Her er noen reaksjoner fra sektoren.

Publisert

Klokken 14.00 i dag overrakte Jan Tore Sanner (H) nøklene til Kunnskapsdepartementet til Trine Skei Grande (V). Det mener flere i sektoren er en god nyhet. 

Denne uke ble de nye representantene i Foreldreutvalg for barnehager (FUB) formelt ønsket velkommen i kunnskapsdepartementet - av Jan Tore Sanner. I dag ble det klart at den nye FUB-lederen skal forholde seg til en politiker fra hjemfylket framover. 

– Jeg rakk akkurat å hilse på Sannner, som ønsket oss velkommen med en veldig fin og engasjert innledning, som ga oss et sterkt inntrykk av at vi er ønsket av det politiske systemet. Det håper jeg Grande også viderefører, at hun er interessert og vil lytte til oss - og at vi fortsatt skal være en stemme inn i kunnskapsdepartementet, sier Einar Olav Larsen.

I tillegg til å lede FUB, er han både trønder og folkemusiker. 

– Dermed kjenner jeg godt til Grande som kulturminister, der jeg mener hun gjorde en god jobb. Jeg tror hun kommer til å bli en god minister for barnehagene. Hun er en politiker som synes, og jeg forventer ikke en anonym kunnskapsminister, sier Larsen.

– Hun sier at hun er opptatt av barnehagetilbudet og SFO, og uttrykker at hun ønsker flere dyktige barnehagelærere. Det må jo være positivt også for oss foreldre, sier han, og legger til: 

– Vi er opptatt av fokus på sektoren, og at vi trenger en statusheving for å henge med på utvilkingen. 

– Kjenner private barnehager godt

Det er flere i sektoren som ønsker Grande velkommen. Blant dem kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira. 

– Din umiddelbare reaksjon: Blir Trine Skei Grande en god kunnskapsminister for barnehagene? 

– Ja, det tror jeg. Hun kjenner private barnehager godt, og vi har inntrykk av at hun og Venstre er positive til det mangfoldet vi bidrar til i sektoren. Jeg tror Grande som kunnskapsminister  blir en god løsning, og vi håper å få på plass et godt samarbeid med henne.

Schei Hansen understreker hvor viktig det er at den nye «barnehageministeren» setter seg grundig inn i de innspillene som er kommet til det nye forslaget til barnehagelov. 

Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.
Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

– Forslaget er ikke sendt over til Stortinget ennå, så vi håper hun setter seg godt inn i saken, ser på de innspillene som er kommet, og tar de på alvor. Og så håper jeg at hun - i motsetning til sin forgjenger - tar en helhetlig vurdering av hele forslaget, og ikke bruker tid på å endre på detaljer som kan få dramatiske konsekvenser for sektoren, sier Schei Hansen, og viser til blant annet forslaget om å kutte i pensjonstilskuddene med flere hundre millioner kroner. 

– Det forventer vi at hun gjør. De foreslåtte endringene kan potensielt bli veldig dramatiske for de private barnehagenes mulighet til å levere kvalitet, det vil påvirke rammebetingelsene dramatisk. 

– Vanskelige rammevilkår

Espira-sjefen påpeker også et annet tema Grande bør sette seg inn i umiddebart: 

– Vi heier på det nye nasjonale tilsynet for økonomi, men vi håper det får mandat til å undersøke tilskuddene fra kommunene. At det er så vanvittig store forskjeller. Det er et veldig viktig element for å sikre forutsigbarhet i sektoren. 

Han får støtte fra Hans-Jacob Sundby i Læringsverkstedet. Han er en av innlederne når PBL (Private barnehagers landsforbund) i neste uke setter søkelys på de nye reguleringene for private barnehager i et politisk seminar. Den nye kunnskapsministeren er allerede invitert. 

– Vi ønsker den nye kunnskapsministeren velkommen, og håper hun vil møte sektoren og sette seg inn i de svært vanskelige rammevilkårene alle private barnehager opplever. For mange står nå kampen om hvordan en skal klare å overleve en bemanningsnorm som ikke er finansiert, sier Sundby. 

– Hva tenker du om at Venstre nå skal bekle rollen som har vært Jan Tore Sanner og Høyres domene fram til nå? 

– Venstre har nå anledning til å vise at de er et parti som vil ivareta det unike samspillet Norge har mellom private og offentlige barnehager. En dynamikk som gjør alle bedre. 

Store forventninger

Også PBL har store forventninger til den nye kunnskapsministeren. 

– Det er et spennende valg, og Trine Skei Grande har alle forutsetninger for å bli en god kunnskaps- og integreringsminister. Både Venstre og Grande har vist et stort engasjement for utviklingen av både barnehagesektoren generelt og også for private barnehager. Vi forventer at dette er et engasjement som hun tar med seg inn i sin nye rolle som ny statsråd, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. 

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL.
Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL.

– Hvordan tror du bytte av statsråd vil påvirke arbeidet med forslaget til endringer i barnehageloven? 

– Forventingene våre er at Trine Skei Grande vil sette seg grundig inn i de aktuelle problemstillingene før et endelig lovforslag sendes til Stortinget, noe vi er sikre på at hun vil gjøre, sier Lindboe, og fortsetter: 

– PBL mener det er viktig at det foretas helhetlige vurderinger av de forslagene og at dette vurderes opp mot den reelle økonomiske situasjonen i sektoren, som for mange private barnehager er veldig krevende. For å sikre fortsatt stort mangfold, høy kvalitet og bærekraft i sektoren bør det utredes et nytt finansieringssystem, og vi håper Grande kan bli statsråden som bidrar til å løse disse utfordringene.  

– Hva mener du er det viktigste for den nye kunnskapsministeren å sette seg inn i med tanke på sektoren? 

– Nå som nesten alle barn går i barnehage, og vi vet så mye om betydningen av gode barnehager for barna, er det viktig at vi jobber hardt for å bidra til høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager, både private og kommunale. Alle barn fortjener å gå i en god barnehage og det er viktig at den nye statsråden setter seg godt inn i forskningen og kunnskapen som foreligger om dette. I tillegg er vi opptatt av statsråden setter seg inn i situasjonen til alle de barnehagene som nå er i en svært krevende økonomisk situasjon, blant annet på grunn av underfinansiert bemanningsnorm og lave tilskudd i mange kommuner, sier Lindboe.

Ønskes velkommen

Også fra forskermiljøet ønskes den nye kunnskapsministeren velkommen. Elin Eriksen Ødegaard er forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet.

– Blir Trine Skei  Grande en god kunnskapsminister for barnehagene? 

– Under sist valgkamp bet jeg meg merke i at Venstre uttalte at utdanningssystemet begynner ved skolestart. Nå håper jeg Trine Skei Grande setter seg inn i feltet, og anerkjenner den viktige rollen barnehagen har i utdanninssystemet vårt, sier Ødegaard, som samtidig sier det blir spennende å følge utskiftningene i regjeringen.

– Jeg håper kunnskapsministeren vil ta tak i og fortsette jobben med å styrke kvalitetsutviklingen i sektoren, blant annet med flere pedagoger i barnehagen, og å etablere en master i barnehagekunnskap, for eksempel. Samtidig håper jeg at hun vil skrinlegge for godt initiativene fra Frp og Høyre som går på språktesting av barn. Jeg håper hun heller vil lytte til forskerne som ser samfunnsnytten i og ser på barns flerspråklighet som en ressurs, sier hun. 

Lederen for BARNkunne ser verdien i at ansvarsområdet knyttet til utdanning og forskning er delt i to. 

– Det signaliserer at man tar området på alvor. Det er et stort felt. Men områdene deres henger såpass sammen at jeg håper de vil samarbeide godt og se på politikkutformingen i fellesskap. 

Forventninger om barnehageforskning

Henrik Asheim (H) vikarierte som kunnskapsminister i ti uker høsten 2017. Samtidig ble det klart at Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Stavanger (UiS) ble valgt ut blant seks søkere til å opprette hvert sitt senter for barnehageforskning. I alt ble det bevilget 50 millioner kroner til satsingen. 

– I dag går 97 prosent av alle barn i barnehage, og det er flere ett- og toåringer der enn tidligere. Samtidig vet vi at mange ikke får et godt nok tilbud. Nå ser jeg frem til at forskningsmiljøene skal gi oss mer kunnskap om hva som gir bedre kvalitet, og som får barna til å trives og utvikle seg, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i den forbindelse. 

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det aldri før gitt så mye penger til barnehageforskning. Prosjektene skal evalueres, og det vil bli vurdert om de blir videreført i ytterligere fem år.

– Jeg kjenner ikke så godt til Asheim ut over det, og at han holdt en veldig fin tale til oss da senteret åpnet. 

– Hva tenker du om at en statsråd fra Høyre skal bekle denne posten? 

– Jeg er spent på hvordan Høyre vil utforme politikken, men jeg håper han vil fortsette å satse på forskning knyttet til lærerutdanningen, og å styrke barnehagelærerutdanningen. Jeg håper han vil ta opp igjen resultatene fra BLU - følgeforskning på barnehagelærerutdanningen, og se på anbefalingene deres. De kom med en rekke anbefalinger til departementet. En av dem er å heve barnehagelærerutdanningen i kategori, fra tre til fire år. Det andre er å se på mulighetene for en femårig master. Det er noe jeg håper han vil følge opp. 

– Hva med barnehageforskningen: Hvilke forventninger har du til Asheim? 

– Jeg er takknemlig for at Kunnskapsdepartementet satset på å bygge opp to sentre for barnehageforskning. Oppfordringen nå er å utvide og satse enda mer, og kanskje øremerke midler i større grad til forskning på barnehage. I rapporten om barnehagelærerrollen fra ekspertgruppa ledet av Børhaug anbefales det jo mer resurser til barnehageforskning, sier hun, før hun avslutter: 

– Vi og Filiorum har jo midler i fem år, så jeg vil oppfordre han om at han ser på hva som skal videreføres innen de fem årene er gått. 

– Positivt med to ministre

Ingunn Størksen er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS), og var med på å opprette barnehageforskningssenteret Filiorum, der hun tidligere var senterleder. I tillegg har hun vært en av prosjektlederne for Agderprosjektet.

– Dere får jo i praksis to nye ministre å forholde dere til i dag. Din umiddelbare reaksjon? 

– Når det kommer til de nye ministrene og hvordan jobb de kommer til å gjøre for sektoren, må jeg tenke meg litt om. Men generelt vil jeg si at vi har vært gjennom mange skifter på ministerposter for sektoren. Det siste var jo at ansvarsområdet ble delt, og vi fikk en egen minister for forskning og høyere utdanning. Men generelt vil jeg si at jeg beundrer hvor raskt de tar til seg tematikken, og er i stand til å bidra for sektoren, sier Størksen. 

– Du har erfaring med Henrik Asheim som kunnskapsministervikar - hvordan tror du han vil gjøre seg som minister for forskning og høyere utdanning? 

– Mitt inntrykk av Asheim da han var vikar for Torbjørn Røe Isaksen, er at han var veldig forberedt og klar for å steppe inn, sier Størksen, som mener det har vært positivt både for barnehage- og utdanningssektoren at departementet ble delt. 

– Det er to viktige områder for oss, hver for seg. At ansvaret ble delt har ført til mer fokus på begge områdene, og det mener jeg har vært en styrke, sier hun. 

Powered by Labrador CMS