DEBATT

- Så vidt jeg vet er det ingen politiske partier som er imot private barnehager, skriver Odd Arild Viste.
- Så vidt jeg vet er det ingen politiske partier som er imot private barnehager, skriver Odd Arild Viste.

– Det handler om profitt

– Jeg føler meg ganske trygg på at ingen av partiene som jobber imot velferdsprofitt har noe ønske om å henge ut verken private barnehager, eller de ansatte i dem, skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Pedagogisk leder Marte Haukås Flage skriver i barnehage.no 27. august om hvordan hun opplever debatten om profitt i barnehagesektoren, og argumenterer for at de ikke er noen grunn til å være imot private barnehager. For meg viser innlegget viktigheten av å være presis i denne debatten.

Jeg føler meg ganske trygg på at ingen av partiene som jobber imot velferdsprofitt har noe ønske om å henge ut verken private barnehager, eller de ansatte i dem.

Tvert imot, så opplever jeg at alle de politiske partiene anerkjenner den fantastiske jobben de ansatte gjør, uansett hvem som eier barnehagen. I den grad noen tror at dette handler om private barnehager, mener jeg at høyresida må ta mye av skylda, som for eksempel når Mathilde Tybring Gjedde i et innlegg i Dagsavisen 16. august påstår at Oslo har lagt ned forbud mot nye private barnehager. Dette stemmer helt enkelt ikke.

Det Rødt har sørget for at Oslo har satt ned foten for, er nye kommersielle barnehager.

Skillet for oss i denne sammenhengen går altså ikke mellom privat og offentlig, men mellom privat ideelt og privat kommersielt. Også de offentlige barnehagene er en form for ideell drift, i den forstand at de ikke har noe annet formål enn å drive god barnehage, mens de kommersielle i tillegg skal skape profitt for eierne.

Problemet med profittkravet er blant annet at det har ført til dårligere bemanning. Forskning som sittende regjering selv har bestilt (Telemarksforskning) viser at de kommersielle barnehagene i gjennomsnitt har hatt dårligere bemanning enn de andre.

Forskerne i GoBAN, det største forskningsprosjektet på barnehage noensinne i Norge, er helt klare på at god bemanning helt sentralt for god kvalitet i tilbudet til barna. Derfor er

Så vidt jeg vet er det ingen politiske partier som er imot private barnehager.

det mildt sagt uheldig at eiere har egeninteresse av å kutte i ressursene som skal komme barna til gode. Hva de kommersielle eierne vil gjøre for å opprettholde overskuddet etter innføringen av bemanningsnormen, gjenstår å se.

Så vidt jeg vet er det ingen politiske partier som er imot private barnehager. Det Rødt ønsker er rett og slett at alle pengene som bevilges til barnehagene skal brukes på barnehage.

Så enkelt, og så vanskelig.

Powered by Labrador CMS