Tok et oppgjør med manglende finansiering

Fredag ble blant annet budsjettet for barnehagesektoren debattert og vedtatt i Stortinget. Alt fra makspris til finansiering av bemanningsnorm ble diskutert fra talerstolen.

Publisert Sist oppdatert

Ikke uventet tok Martin Henriksen (Ap) et oppgjør med det han mener er regjeringens underfinansiering av bemanningsnormen. Det samme gjorde Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Henriksen viste til en artikkel på barnehage.no hvor Bukkspranget gårds- og naturbarnehages eier hadde møtt Venstres Guri Melbye på Stortinget.

– Konklusjonen fra styreren er at man tydeligvis ikke forstår finansieringssystemet. Hun sier at de ikke har grunnlag for videre drift hvis man ikke får ekstra midler til neste år. KS er bekymret for underfinansiering, PBL er bekymret for underfinansiering mens regjeringen sier at alt er fint, sa Henriksen.

Han viste til at man bruker andre prinsipper for finansieringen av bemanningsnormen enn hva man gjorde ved lærernormen og pedagognormen.  

– Man bruker andre prinsipper for finansieringen av bemanningsnormen enn lærenormen, eller pedagognorm. Mitt spørsmål til Høyres representant er: Hva er den konkrete forskjellen på finansieringen av lærenorm og pedagognorm versus bemanningsnorm som gjør at man får disse utslagene?

– Fullfinansiert

Til det svarte Høyres Kent Gudmundsen at bemanningsnormen er fullfinansiert.

– Så vet jeg også at det har vært utfordringer knyttet til toårig etterslep. Og at det har vært viktig å adressere. Derfor har det vært lett for de borgerlige partiene å komme til enighet om en overgangsordning. Og jeg registrerer i en henvendelse som kom fra Private Barnehagers Landsforbund i går at de estimerer at vi i 2020 vil få en økning i overføringer til barnehagesektoren på om lag 360 millioner kroner. Og det er jo en fin økning i forhold til nivået for 2019, det er kanskje noe lavere enn estimatet til Kunnskapsdepartementet i et svar på et skriftlig spørsmål, men det er en økning. Jeg ser fram til at den fortsetter å øke etter hvert som kommunene innfører bemanningsnormen, sa Gudmundsen.

Det var i et skriftlig spørsmål fra Høyres Mathilde Tybring-Gjedde at statsråd Jan Tore Sanner skrev at Kunnskapsdepartementets anslag var at private barnehager kunne få en samlet økning i driftstilskuddet på om lag 630 millioner kroner som følge av økt bemanning i private barnehager. Tallet ble lagt til grunn i budsjettbehandlingen da flertallet i utdannings- og forskningskomiteen  konkluderte med at det var riktig å trappe ned bevilgningen til overgangsordningen.

PBLs beregninger basert på faktiske tilskudd for 2020 viser at den samlede økningen vil være på rundt 357 millioner kroner.

Utbytte private barnehager

  • Fagerås tar utgangspunkt i 2 021 av de 2 970 private barnehagene i SSBs tallgrunnlag med drift hele året som avsluttet med et positivt årsresultat i 2018. Utbyttet inkluderer lønn til eiere av enkeltpersonsforetak. 
  • Tar man med alle barnehagene - var samlet overskudd i sektoren på 888 millioner kroner.
  • Utbytte til aksjeselskap/konsern gikk ned fra 20,7 millioner kroner i 2017 til totalt 12,8 millioner kroner i 2018.
  • Gjennomsnittlig årsresultat for alle barnehager (inkludert enkeltpersonsforetak) gikk ned fra 314.000 kroner i 2017 til 299.000 kroner i 2018.
  • Andelen private barnehager med positivt årsresultat gikk ned fra 71 til 68 prosent fra 2017 til 2018.
  • Kilde SSB

Statlig tilsyn

Mona Fagerås (Sv) tok opp spørsmål knyttet til det nye statlige økonomiske tilsynet som

regjeringen har varslet at kommer.

– Tall fra SSB viser at overskuddet fra de private barnehagene i fjor var på 1,2 milliarder, av disse ble 10 prosent overført til eier som utbytte. I tillegg så vet vi at intrikate eierskapsstrukturer gjør at enkelte barnehageeiere har kunnet hente ut store summer fra det som SV mener burde gått til barna i barnehagen. Men slik jeg har forstått statsråden, skal kommunene nå dele ut et barnehagetilskudd, og føre tilsyn med alle andre forhold enn økonomi. Deler statsråden min frykt ved at det statlige tilsynet vil føre til at lokalpolitikerne står maktesløs tilbake når barnehagene ikke oppfyller normen eller henter ut store utbytter. Og mener ministeren at det nye statlige tilsynet vil tilfredsstille det behovet vi har for tilsyn i norske barnehager, spurte hun.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner svarte at han mente det var viktig at vi beholder mangfoldet i barnehagesektoren.

– Det har tjent barna, familiene og oss som samfunn godt, at vi har en god kombinasjon av små og store barnehager. Kommunale, private og ideelle. Det er mitt utgangspunkt og mitt mål at vi skal sikre, gjennom en ny regulering, en mer fremtidsrettet regulering, sa Sanner, før han svarte på spørsmålet fra Fagerås:

– Utfordringen er endringene som har vært. Hvor kommunene før ga tilskudd til én barnehage, til at man nå har fått store konsern som går på flere nivåer og dekker flere kommuner. Jeg er sikker på at et statlig tilsyn vil ha mer kompetanse til å føre tilsyn med økonomien i barnehagene og at det vil være bra. 

Powered by Labrador CMS