DEBATT

Verdenskjent reinsslakt-barnehage slakter media så blodet spruter!

Dag Olav Stølan tar et oppgjør med medias dekning av barnehagesektoren i dette innlegget.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

11. januar 2017, publiserte VG og alle de andre mediehusene i Norge den store nyheten om at Granstubben barnehage tok med barna på reinslakting. Like etter spredte nyheten seg til alle de største mediehusene i Norden. Dagen etter tok det av i de fleste riksdekkende medier i hele Europa. Dette spredte seg også til hele Nord-Amerika, der undertegnede til og med ble intervjuet i et dybdeintervju i New York Times. Russia Today og Japans største nyhetskanal Yahoo Japan var også på tråden. Bilder av barn i rød snø var noe media kastet seg over!

Hva skal til for å få media til å fokusere på viktigere saker i barnehagesektoren? Den fjerde statsmakt har et stort ansvar for å passe på at skjevheter og feilslått politikk skal belyses. Men en av de største feilslåtte politiske veivalg i Norge i dette århundret, snakker ingen om ...

Forskjeller

Barn som går i private barnehager i Norge er prisgitt hvilken kommune de bor i når det kommer til hvor mye penger myndigheten sender med dem i barnehagen. En to-åring i Storfjord kommune får med seg kr. 316.313,-, mens en to-åring i Karmøy får med seg kr. 193.521,- pr. år. (Tall fra 2020. Kilde:barnehagemonitor.no)

Tilskuddene til private barnehager baseres delvis på faktiske kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen, delvis på bakgrunn av beregninger av gjennomsnittskostnader i private barnehager, og delvis på bakgrunn av estimater. De private og kommunale barnehagene har i dag stort sett de samme lønnskostnadene (lovfestet pedagognorm og bemanningsnorm, og likeverdige tariffavtaler), samme makspris i foreldrebetaling, samme krav til renhold og hygieneprodukter osv.

Hvordan kan det da ha seg at kostnadene i kommune er så forskjellige, at Ola på to år i Storfjord får med seg kr. 122.792,- mer i barnehagen sin enn Ine får i Karmøy?

Sover i timen

Problemene her kommer dels fra et dysfunksjonelt tilskuddssystem og dels fra lokale prioriteringer. Men hvordan kan forskjellene bli så store når premissene er likeverdige i hele landet? Mange barnehager har varslet media om disse problemstillingene over år, men det viser seg at ingen redaksjoner setter vesentlig med ressurser på saken. Er det fordi det «bare» er snakk om barn?

Hadde media sett annerledes på saken dersom Anne på 54 i Storfjord fikk kr. 122.792,- mindre i uføretrygd pr. år dersom hun bodde i Karmøy? Jeg synes vår fjerde statsmakt sover i timen!

En sak som denne bør inspirere til gravejournalistikk på høyeste nivå. Jeg ber hele medie-Norge ta et vekkelsesmøte i alle deres redaksjoner, for å se nærmere på saken. For barnas skyld!

Sett saken på dagsorden! Vis mot! Grav og still spørsmålene sentralt og lokalt, både i administrasjoner og politisk. På vegne av barnehagebarn i Norge vil jeg si at alle mediehus har strøket i eksamen i dette faget! Hva må til for at dere skal sette i gang debatten og gravingen? Håper at det hjelper at «slakterbarnehagen» nå nettopp har «slaktet» dere «så blodet spruter» på kommentarplass/debattplass i medier i hele landet! Eller er det kanskje tomt i budsjettet etter ressursbruken rundt presidentvalget i USA? For det er vel det som er viktigst for små og store i Norge?

Powered by Labrador CMS