Marit Knutsdatter Strand og resten av Senterpartiet vil gjøre flere store endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Sp-budsjettet: Kompensere for bemanningsnorm, tilbakeføre kutt i pensjonstilskudd og fjerne nasjonalt økonomisk tilsyn

Samtidig som Senterpartiet fosser fram på partibarometrene og regjeringen og Frp prøver å komme til enighet om et statsbudsjett, har Senterpartiet nå lagt fram sitt alternative statsbudsjett.

Publisert

Kort oppsummert:

Partiet vil kompensere kommunene for bemanningsnormen, tilbakeføre kutt i pensjonstilskudd, få på plass flere plasser i barnehagelærerutdanningen og skrote det nasjonale økonomiske tilsynet. Samtidig vil partiet kutte, både hos Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet – for å nevne noen.

Med andre ord var det få, om ingen, store overraskelser i det alternative budsjettet.

– Vi mener at både bemannings- og pedagognormen er underfinansiert. Stortinget har hatt store ambisjoner for å øke kvaliteten og satsingen på barnehagene ved å innføre normene. Men man kommer skjevt ut ved at staten ikke stiller opp med finansieringen for å få på plass de ekstra hendene og fangene.

Det sier Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barnehage.no. Hun er en av to politikere fra Senterpartiet som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Bemannings- og pedagognorm

Til sammen ønsker partiet å gi kommunene 694 millioner kroner ekstra for nettopp å sørge for å få bemannings- og pedagognormene finansiert.

Men regjeringen har jo i lang tid vært klar på at normene er fullfinansiert, er det da nødvendig med så mye penger?

– Det er uenigheter rundt det. Blant annet KS har gang på gang sagt at kommunene mangler penger for å fullfinansiere normene, og at de har vært prisgitt økt skatteinngang for å kunne drive. Under koronapandemien er det ekstra trange kår, og da mener vi at vi risikerer at det blir enda mer synlig at man mangler penger til bemanning.

Samtidig som partiet ønsker å gi kommunene penger de kan bruke på bemanningsnormen, vil partiet også få på plass flere studieplasser til barnehagelærere.

- Vi ønsker å utdanne flere pedagoger til barnehagene, og da må det på plass flere studieplasser. Vi ønsker en innretning som går på et desentralisert utdanningstilbud, slik at man kan få på plass utdanninger i hele landet.

Reversere pensjonskutt

Partiet ønsker også å tilbakeføre regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Prislapp: 215 millioner kroner.

– Dette ligger i kommunerammen. Skal man forstå det slik at dere ønsker å kutte i pensjonstilskudd, men la kommunene beholde pengene, eller vil dere at kuttet skal reverseres?

– Det er riktig at det ligger inne som en føring i kommunerammen for å reversere kuttet. Som regjeringen har lagt dette opp, vil det ramme kommunene og vi frykter for barnehagedekningen, sier Strand.

I budsjettet skriver partiet:

«Vi går også imot det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager. Dette forslaget fra regjeringen truer både økonomien i små private barnehager, de ansattes pensjonsopptjening og økonomien i kommuner uten private barnehager»

Strand forsetter:

– Vi har fått, uten overdrivelse, hundrevis av innspill fra foreldre, besteforeldre og barnehagedrivere som er bekymret over hvordan kuttet i pensjonstilskudd kan ramme de mindre private barnehagene.

– Men regjeringen mener jo de har tatt til høyde for dette ved å få på plass en overgangsordning?

– Melby peker på overgangsordningen, og at barnehager kan søke om å få dekket faktiske kostnader. Vi mener det er byråkratisk og krevende. Det er naivt å tro at barnehagestyrere har tid til dette.

Nasjonalt tilsyn

Som eneste parti i komiteen på Stortinget, var Senterpartiet motstander mot etableringen av et nytt nasjonalt økonomisk tilsyn. Dette kommer også til uttrykk i budsjettet. Partiet vil like godt fjerne regjeringens budsjettpost med et pennestrøk, og på den måten spare 20 millioner kroner.

– Vi mener at de 20 millionene som er satt av ikke vil være nok for et nasjonalt tilsyn. En liten gruppe mennesker i et nasjonalt tilsyn vil ikke kunne rekke over hele landet. Da er det riktigere å satse på kommunene, hvor vi øker overføringene med tre milliarder kroner. Kommunene har det øvrige tilsynet, og da mener vi det er riktig at de forsetter med å ha det økonomiske tilsynet, sier Strand, og forsetter:

– Så skal jeg være enig i at man bør jobbe for å øke kompetansen på dette slik at man kan ta tak i utfordringene og konfliktene som er rundt finansieringene. Men dette er uansett noe som løses best i kommunene.

Spare i departement og direktorat

Partiet ønsker også å kutte 40 millioner av Kunnskapsdepartementets budsjett og 50 millioner av Utdanningsdirektoratets budsjett.

– Gjennomgående ønsker vi en dreining av tilskudd fra det statlige over på det kommunale. Det er kommunene som er i førstelinjen, og det er der utviklingen av den enkelte barnehage skjer. Vi mener at det statlige byråkratiet har vokst for mye, derfor vil vi heller bruke de store pengene på kommunene, og ansvarliggjøre de lokalt folkevalgte politikerne til å følge opp barnehagene.

Du kan lese hele det alternative budsjettet her. (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS